PL EN


2013 | 20 | 1 |
Article title

“Opoka w  Kraju” (The Bedrock in a  Country). The magazine’s monograph

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The periodical “Opoka w  Kraju” may be classified into the mainstream of national magazines. Such a  view can be corroborated by the magazine’s references to the Catholic ethics, perception of the nation as the highest value, historicism, the role of a  family in maintaining one’s identity and a  life in accordance with the Latin civilization. In its columns, the magazine presented the role of the nation, the national vision of the state, foreign policy, and the importance of religion. The essence of the national identity and culture was being emphasized, part and parcel of which was the stereotype of a  Pole as a  Catholic. The magazine was also moralistic in its character. It presented the effects of actions incompatible with the Catholic ethics and described some political formations which were not concerned about the Polish national interests. An important aspect within the scope of ideas presented in “Opoka w  kraju” was a  dichotomousview of the world, consisting of potential allies and disclosed enemies.“Opoka w  Kraju” was a  family magazine. Its predecessor “Opoka w  Kraju” was published in exile, in London between 1963 and1988 by Jędrzej Giertych. A  year after his death in 1993, the magazine started to be published in Poland by Jędrzej’s son – Maciej Giertych. “Opoka w  Kraju” was based mainly on the political thought of Roman Dmowski, Felix Koneczny and Jędrzej Giertych. For this reason, its programme policy has not changed since 1969.
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Year
Volume
20
Issue
1
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-03-05
Contributors
author
References
 • Books
 • Giertych, J. 1996. Polski obóz narodowy, Nostom, Wrocław.
 • Giertych, M. 1995. Nie przemogą! Antykościół, Antypolonizm, Masoneria, Nostom, Wrocław.
 • Giertych, M. 2005. Z  nadzieją w  przyszłość, Ars Politica, Warszawa.
 • Koneczny, F. 2001. Państwo i  prawo w  cywilizacji łacińskiej, Wyd. Antyk, Warszawa–Komorów.
 • Maj, Cz., Maj, E. 2007. Narodowe ugrupowania polityczne w  Polsce 1989–2001, UMCS, Lublin.
 • O’Driscoll, B. 2007. Zmów zdrowaśkę. Historia Marii i  Jędrzeja Giertychów, Polskie Wydawnictwo
 • Encyklopedyczne, Radom.
 • Tomasiewicz, J. 2003. Ugrupowania neoendeckie w  III Rzeczypospolitej, Adam Marszałek, Toruń.
 • Wojciechowski, K. 2005. Maciej Giertych – zarys biograficzny, Ars Politica, Warszawa.
 • Works in an anthology, a  collection by several authors,
 • with one or more editors and/or compilers
 • Maj, E. 2001. Narodowa Demokracja, [in:] Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939, J. Jachymek, W. Paruch, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Maj, E. 2010. Wielonurtowość myśli nacjonalistycznej w  Polsce, [in:] Idee w  procesie kształtowania
 • współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm, E. Maj, M. Mikołajczyk, M. Śliwa (ed.),Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • Piskorski, M. 2006. Liga Polskich Rodzin – partia nurtu narodowego, [in:] Partie i  ugrupowania parlamentarne III RP, K. Kowalczyk, J. Sielski (ed.), Duet, Toruń.
 • Szwed, A. 2011. Postrzeganie Rosji w  prasie narodowej na przykładzie “Opoki w  Kraju”, [in:] Obraz Rosji i  Rosjan w  Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia, E. Kirwiel, E. Maj, E.   Podgajna (ed.), Wyd. UMCS, Lublin.
 • Press articles
 • Giertych, J. 1972. Bóg i  Ojczyzna, “Opoka”, no 5.
 • Giertych, J., Czapliński S. 1975. Nacjonalizm chrześcijański, “Opoka”, no 11.
 • Giertych, J. 1974. Konkluzje, “Opoka”, no 10.
 • Giertych, J. 1988. List do moich czytelników, “Opoka”, no 21.
 • Giertych, J. 1974. Misja dziejowa Polski, “Opoka”, no 10.
 • Giertych, J. 1978. O  miłości ojczyzny, “Opoka”, no 15.
 • Giertych, J. 1972. Trochę polemiki z  Andrzejem Micewskim, “Opoka”, no 6.
 • Giertych, M. 2010. Amalgamat Unii Europejskiej, “Opoka w  Kraju”, no 74.
 • Giertych, M. 2007. Antyniemiecka agitacja, “Opoka w  Kraju”, no 60.
 • Giertych, M. 2009. Bilderberg o  Libertasie, “Opoka w  Kraju”, no 70.
 • Giertych, M. 2011. Cywilizacja turańska w  Polsce, “Opoka w  Kraju”, no 76.
 • Giertych, M. 2006. Ekipa PiS-u, “Opoka w  Kraju”, no 57.
 • Giertych, M. 2008. Moralność na co dzień, “Opoka w  Kraju”, no 68.
 • Giertych, M. 1996. Naród, “Opoka w  Kraju”, no 20.
 • Giertych, M. 2007. Nie wolno rozpaczać, “Opoka w  Kraju”, no 65.
 • Giertych, M. 1998. Potrzeba wychowania patriotycznego, “Opoka w  Kraju” 1998, no 25.
 • Giertych, M. 2006. Przemilczane wiadomości, “Opoka w  Kraju”, no 57.
 • Giertych, M. 2010. Sesja na temat ewolucji, “Opoka w  Kraju”, no 71.
 • Giertych, M. 2012. Setny numer, “Opoka w  Kraju”, no 79.
 • Giertych, M. 2007. Spór o  ewolucję, “Opoka w  Kraju”, no 61.
 • Giertych, M. 2009. Sprawozdanie z  pracy w  Parlamencie Europejskim, “Opoka w  Kraju”, no 71.
 • Giertych, M. 2007. Zadania, “Opoka w  Kraju”, no 65.
 • Kołtun, P. 2007. Wywiad cz. II z  Tadeuszem Radwanem, “Myśl.pl”, no 4.
 • Kronika. 1994. “Ojczyzna” 1994, no 59.
 • Treszkowa, J. 1996. Ofensywa Progresywistyczna wśród polskiej emigracji, “Opoka”, no 1.
 • Internet sources
 • Co jest w  teczce Macieja Giertycha?, http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,62266,2504871.html, (access 30.11.2009)
 • Czuchnowski, W., Jak Giertych wspierał stan wojenny i  ZSRR, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,2506115.html, (access 20.12.2012)
 • Giertych, M. Mój tata, www.endecja.pl/biblioteka/pobierz/62, (access 29.11.2009)
 • Maciej Giertych złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, 2005. http://parlamentarzysta.info/newsy.php?id=14&start=0, (access 20.12.2009)
 • Stańczyk, T. 2008. Usidlanie emigrantów, http://www.rp.pl/artykul/87282.html, (access 1.12.2009)
 • The results of the elections to the Sejm 2005, http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/M/index.htm, (access 16.10.2011)
 • The results of the elections to the Sejm 2007, http://www.wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/M/index.htm, (access 16.10.2011)
 • Urbanek, M. 2001. W  trójkę jedyni, http://archiwum.polityka.pl/art/w-trojke-jedyni,371083.html, (access 17.10.2011)
 • Other sources
 • Giertych, M. 2007. Wojna cywilizacji, wyd. LPR.
 • Interview with Maciej Giertych, 12.09.2009, Kórnik.
 • Program Stronnictwa Narodowego (Programme of the National Party), 1990, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2013_20_1_251
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.