PL EN


2013 | 20 | 2 |
Article title

Podobieństwo osobowości wyborców i polityków jako czynnik poparcia wyborczego

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article attempts to analyze the importance of personality factors in voting decisions. For the analysis there was used the concept of the “big five” – five personality traits: extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism and openness. The study indicates that personality similarity between politicians and their constituents may be a  factor in electoral support.
PL
W  artykule podjęto próbę analizy znaczenia czynników osobowościowych przy podejmowaniu decyzji wyborczych, do której wykorzystano koncepcję „wielkiej piątki”, czyli pięciu cech osobowości: ekstrawersji, ugodowości, sumienności, otwartości i  neurotyczności. Przeprowadzone badania wskazują, że podobieństwo osobowościowe między politykami i  ich wyborcami może być czynnikiem poparcia wyborczego.
Year
Volume
20
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-11-19
Contributors
References
  • Caprara, G., Barbaranelli, C., Zimbardo, Ph.G. 2002. When Parsimony Subdues Distinctiveness:
  • Simplified Public Perceptions of Politicians’ Personality, ”Political Psychology” vol. 23, nr 1.
  • 2.
  • Caprara, G., Zimbardo, Ph.G. 2004. Personalizing Politics. A  Congruency Model of Political Preference, “American Psychologist” vol. 59, nr 7.
  • Cervone, D., Pervin, L.A. 2011. Osobowość. Teoria i  badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  • Charmez, K. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo
  • Naukowe PWN, Warszawa.
  • Glaser, B.G., Strauss, A.L. 2009. Odkrywanie teorii ugruntowanej, Nomos, Kraków.
  • Skarżyńska, K. 2005. Człowiek a  polityka. Zarys psychologii politycznej, Scholar, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2013_20_2_133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.