PL EN


2013 | 20 | 2 |
Article title

Badanie kultury wizualnej w  sieci – metodologia i  teoria

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polem analizy przedstawionej w  tekście jest kultura rustic/vintage oraz jej zapośredniczone wizualne reprezentacje. Artykuł podejmuje kwestie problemów związanych z  badaniem wizualności kultur popularnych w  przestrzeni nowych mediów. Głównym postulatem prezentowanym w  teście jest próba oderwania analiz przestrzeni wirtualnej od ilościowych modeli, które zaburzają obserwację kultur popularnych i  nie są w  stanie uchwycić dynamiki zapośredniczonej komunikacji.
EN
The field of analysis presented in this article is the rustic/vintage popular culture and its mediated visual representations. The article undertakes issues of difficulties connected with an analysis of popular cultures visual aspects in the new media. The main idea presented in this text is an attempt to separate the analysis of virtual space from quantitative models which disturb the observation of popular cultures and are no longer able to capture the dynamics of mediatized communication.
Year
Volume
20
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-11-18
Contributors
References
  • De Certeau, M. 2008. Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, WUJ, Kraków.
  • Fiske, J. 2010. Zrozumieć kulturę popularną, WUJ, Kraków.
  • Jakobson, R., Halle, M. 1964. Podstawy języka, Ossolineum, Wrocław.
  • Leach, E. 2010. Kultura i  komunikowanie, PWN, Warszawa.
  • Levi-Strauss, C. 2000. Antropologia strukturalna, KR, Warszawa.
  • Levi-Strauss, C. 2001. Myśl nieoswojona, KR, Warszawa.
  • Rose, G. 2010. Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad kulturą, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2013_20_2_207
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.