PL EN


2013 | 20 | 2 |
Article title

Rywalizacja wyborcza na Ukrainie w  2012 roku

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Amendment of electoral law and procedure to appoint government conduced to keep power by The Party of Regions. Parliamentary election of 2012 did not fill full democratic standards. Political parties had not equal access to the mass media, source of finance and electioneering. Counteract of changeover was observable especially in single-member districts. In spite of many infringements of electoral law, the Ukrainian parties system is still diverse. But Ukraine has made a step back in the path of strengthening democracy standards.
PL
Zmiana prawa wyborczego i  procedury powołania rządu sprzyjały zachowaniu władzy przez Partię Regionów. Elekcja parlamentarna 2012 roku nie odpowiadała w  pełni standardom demokratycznym. Partie rządzące i  opozycyjne nie miały równego dostępu do środków masowego przekazu, takich samych możliwości finansowania kampanii wyborczej oraz prowadzenia agitacji politycznej. Przeciwdziałanie wymianie władzy było szczególnie widoczne w  okręgach jednomandatowych. Pomimo wielu naruszeń prawa wyborczego ukraiński system zachował względną rywalizacyjność. Jednak nastąpił wyraźny regres w  rozwoju demokratycznym, w  tym w  zakresie standardów wyborczych.
Year
Volume
20
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-11-18
Contributors
author
References
 • Agencja Informacyjna „UNIAN”, http://www.unian.ua (okres korzystania ze źródeł internetowych – 20 XII 2012–2 II 2013).
 • Antoszewski, A. 2004. Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wrocław.
 • Centralna Komisja Wyborcza Ukrainy, http://www.cvk.gov.ua/.
 • Fundacja „Demokratyczne Inicjatywy” (Ukraina), http://www.dif.org.ua/.
 • Materiały wyborcze Komunistycznej Partii Ukrainy (По правді кажучи, «Інформаційний бюлетень КПУ»).
 • Materiały wyborcze Partii Regionów (Від стабільності – до добробуту! / Партія Регіонів 2012).
 • Materiały wyborcze Partii UDAR („Настав час Удару!», Партія УДАР Віталія Кличка).
 • Materiały wyborcze Zjednoczonej Opozycji „Ojczyzna” (Наш план змін, Об’єднана опозиція «Батьківщина»).
 • Program wyborczy Komunistycznej Partii Ukrainy («Повернемо країну народу», Передвиборна
 • програма Комуністичної партії України).
 • Rada Najwyższa Ukrainy, http://rada.gov.ua/.
 • „Ukraińska Prawda”, http://www.pravda.com.ua.
 • „Wybory i  Media”, http://vybory.mediasapiens.ua/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2013_20_2_61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.