PL EN


2014 | 21 | 1 |
Article title

Dilemas del liderazgo contemporáneo

Content
Title variants
Languages of publication
ES
Abstracts
EN
There is no abstract available for this language
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
Keywords
EN
PL
Year
Volume
21
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-15
Contributors
References
 • Alberoni, F. 2006. Sztuka rządzenia, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Benton, D. 2004. Menadżer z charyzmą, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Bjerke, B. 2004. Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Covey, S. R. 2004. Zasady skutecznego przywództwa, Wyd. Rebis, Poznań.
 • Goleman D., Boyatzis R., McKee A. 2002. Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej, Jacek Santorski–Wydawnictwa Biznesowe, Wrocław–Warszawa.
 • Jaskiernia J. Postawy wyborcze ukształtowane w wyniku oddziaływania, a problem legitymacji do sprawowania władzy, Artículo preparado para la publicación.
 • Kasińska-Metryka, A. 2012. Proces kreacji przywódców politycznych. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego, Wyd. UJK, Kielce.
 • Karwat M. 2001. Charyzma i pseudocharyzma, [en:] Przywództwo polityczne, T. Bodio (ed.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Machiavelli N. 1999. Książę, Wyd. Alfa-Wero, Warszawa.
 • McGregor Burns J. 1995. Władza przywódcza, [en:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Selección y elaboración J. Szczupaczyński (ed.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • McGregor Burns J. 1978. Leadership, Harper and Row, New York.
 • Plutarchus, 2004–2005. Żywoty równoległe, t. 1 i 2, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Reber A. S. 2000. Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Robins R. S., Post J. M. 1999. Paranoja polityczna. Psychopatologia nienawiści, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Sartori G. 2010, Teoria demokracji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stępińska A. 2004. Marketingowe strategie wyborcze, Wybory prezydenckie w Polsce 1990–2000. Wyd. Naukowe INPiD UAM, Poznań.
 • Szklarski B. 2006. Przywództwo symboliczne: między rządzeniem a reprezentacją. Amerykańska prezydentura końca XX wieku, ISP PAN Warszawa.
 • Szostak W. 1999. Zarys teorii polityki, Wyd. WSEiA, Kraków–Kielce.
 • Toffler A. 2003. Zmiana władzy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 • Weber M. 2004. Racjonalność, władza, oczarowanie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Władza i przywództwo polityczne w demokracji, E. Nowak, D. Litwin-Lewandowska (ed.), 2010, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Żukiewicz P. 2011. Przywództwo polityczne, Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Nasz król ma paranoję. 2007. Murawiec S. en la conversación con Melechowicz M., Newsweek Polska, N° 22.
 • Oblicza polskiej dumy. 2008. Skarżyńska K. en la conversación con Maziarski W. y Ozminkowski V., Newsweek Polska N°17.
 • http://www.astercity.net/~janowski con fecha de 01.06.2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2014_21_1_137
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.