PL EN


2015 | 22 | 1 |
Article title

Students from Ukraine, Belarus and Moldova at Polish universities

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Since the dissolution of the USSR, students from Ukraine, Belarus and Moldova have been able to study at Polish universities on the basis of bilateral agreements between the Polish government and the governments of the respective countries. The purpose of this article is to analyse the legal basis enabling the citizens of these three countries to obtain education in Poland, analyse the numbers of such students and the principles and procedures they followed to begin studies at Polish universities in 1993–2014. The research hypothesis is as follows: the range of scholarships offered has contributed to an increase in the number of students from Belarus, Ukraine and Moldova at Polish universities. The following research methods were used in this study: analysis of source materials, comparative analysis and statistical data analysis. Analysis of data for the relevant period demonstrated a systematic year-to-year increase in the number of citizens of these three countries arriving to study in Poland. The largest group of students arrived from Ukraine and the smallest – from Moldova. In 1997, the largest share of students of Polish descent was among the students from Belarus, and in 2013 – among the students from Ukraine. The number of government scholarships for Belarusian, Ukrainian and Moldavian students increased, particularly after the launch of the Eastern Partnership. Initially, the greatest number of scholarships were awarded to students from Ukraine, and as of the academic year 2006/2007 – to students from Belarus. Moldavian students received the fewest scholarships. Initially, students from Belarus, Ukraine and Moldova did not undertake paid-for studies. This situation changed after Poland’s inclusion in the EU structures. Starting from the academic year 2006/2007, the number of students undertaking paid-for studies increased systematically, particularly in the case of Ukrainian students. In the case of Belarus and Moldova, the number of scholarship holders and those studying free of charge was higher than the number of students paying for their education. However, the situation was different in the case of Ukrainian students. In 2000/2001, relatively few students undertook paid-for education. In the academic year 2013/2014, the situation reversed. Scholarship holders from Ukraine accounted for a small percentage of students, as did those studying free of charge. Students paying their tuition fees were a predominant group – 76.35% of the total number of university students from Ukraine. Availability of scholarships had a significant impact on the arrivals of Belarusian and Moldovian citizens, but did not contribute to an increase in the number of Ukrainian students.
Keywords
Year
Volume
22
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-18
Contributors
References
 • I. Materials from the Bureau for Academic Recognition and International Exchange:
 • The number of scholarship holders – citizens of Belarus, Moldova and Ukraine – in 2000–2014.
 • The number of persons taking up study free of charge – citizens of Belarus, Moldova and Ukraine – in 2000–2014.
 • The number of persons taking up study at a charge – citizens of Belarus, Moldova and Ukraine – in 2000–2014.
 • II. Legislation:
 • Act of 12 December 2013 on foreign nationals, Journal of Laws of 2013, item 1650.
 • Agreement between the Minister of National Education of the Republic of Poland and the Minister of Education and Science of Ukraine of 02 July 2001, Official Gazette of the Republic of Poland (M.P.) of 2003 No. 6, item 127.
 • Agreement between the Government of the Republic of Belarus and the Government of the Republic of Poland on cooperation in the fields of culture, science and education of 27 November 1995, Journal of Laws of 1996 No. 76, item 366.
 • Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Moldova on cultural and scientific cooperation made in Chișinău on 10 December 1997, Journal of Laws of 1999, No. 39, item 381.
 • Higher Education Act of 27 July 2005, Journal of Laws of 2005, no. 164, item 1365, as amended.
 • Implementation Programme for culture, education and science agreed by the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Moldova for 2006–2008, Journal of Laws of 2008 No. 117, item 810.
 • Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 12 October 2006 on starting and completing of studies and training by foreign nationals and their participation in research and development activities, Journal of Laws of 2006, No. 190, item 1406.
 • Resolution No. 61 of the Council of Ministers of 26 March 2013 concerning the adoption of the Social Capital Development Strategy 2020, Official Gazette of the Republic of Poland (M.P.) of 2013, item 376.
 • Treaty between the Republic of Poland and the Republic of Moldova on friendship and cooperation made on 15 November 1992, Journal of Laws of 1996, No. 76, item 363.
 • Treaty between the Republic of Poland and the Republic of Belarus on good neighbourship and friendly cooperation signed on 23 June 1992, Journal of Laws of 1993 No. 118, item 527.
 • Treaty between the Republic of Poland and Ukraine on good neighbourship, friendly relations and cooperation made in Warsaw on 18 May 1992, Journal of Laws of 1993 No. 125, item 573.
 • III. Books and articles:
 • Adamski, Ł. 2009. Polityka Polski wobec Białorusi, “Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2008”, PISM, Warszawa, pp. 135–155.
 • Dzwonkowski, R. 2006. Stan i perspektywy badań nad Polakami i Polonią na Wschodzie, wprowadzenie do dyskusji, [in:] Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań, G. Babiński, H. Chałupczak (eds.), GRELL , Kraków, pp. 212–232.
 • Furier, A. 1998. O kształceniu studentów polskiego pochodzenia ze wschodu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, “Przegląd Polonijny”, vol. 3, pp. 103–116.
 • Klimaszewski, Z. 2012. Polityka Polski wobec Polonii i Polaków za granicą po 1989 roku, Libra s.c., Białystok.
 • Małyszko, J. 2005. Początki kształcenia w Polsce młodzieży polskiej z Wschodu. Studenci absolwenci uczelni polskich pochodzący z Litwy, Białorusi i Ukrainy, [in:] Mniejszość polska na rozdrożu, R. Wyszyński (ed.), Institute of Sociology of the University of Warsaw, Warszawa, pp. 22–41.
 • Mazińska, M. 1998. Współpraca międzynarodowa Polaków w dziedzinie edukacji, “Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1997”, PISM, Warszawa, pp. 107–116.
 • Miodunka, T. 2000. Polonistyka czy studia polskie dla cudzoziemców? O przyszłości polonistyki zagranicznej polemicznie, “Przegląd Polonijny”, vol. 1, pp. 39–51.
 • Państwo Polskie wobec Polaków na wschodzie: poszukiwanie modelu polityki, 2000. (eds.), T. Gąsowski, P. Kowal, A. Rzegocki, “Studia i Analizy” – Ośrodek Myśli Politycznej, vol. 3, Kraków.
 • Raport o sytuacji Polaków za granicą, 2009, Ministry of Foreign Affairs, 2010, pp. 295–299, (scholarships for students).
 • Szeptycki, A. 2009. Polityka Polski wobec Ukrainy, “Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2008”, PISM, Warszawa, pp.156–176.
 • Szkoły Wyższe i ich finanse 1997–2013 (Universities and their finances 1997–2013), GUS (Central Statistical Office), Warszawa 1998–2014.
 • Wasilewski, K. 2011. Opieka nad Polonia i emigracją po 1989 roku, “Przegląd Polsko-Polonijny”, No. 1, pp. 59–69.
 • Waszkiewicz, A. 2005. Mniejszość polska w stosunkach polsko-białoruskich, [in:] Polska – Białoruś. Perspektywy Sąsiedztwa, H. Chałupczak, E. Michalik (eds.), UMCS, Lublin, pp. 78–90.
 • Wizimirska, B. 1993. Polityka RP wobec Polonii i Polaków za granicą, “Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1996”, B. Wizimirska (ed.), PISM, Warszawa, pp. 205–214.
 • Wołkonowski, J. 2011. Polska inteligencja na Wschodzie – stan i nowe szanse, [in:] Polska inteligencja na Wschodzie. Teraźniejszość i perspektywy, M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński (eds.), ProLog, Warszawa, pp. 77–95.
 • Wyszyński, R. 2011. Koncepcje kształcenia elity polskiej na Wschodzie: system stypendialny dla studentów polskich z krajów byłego ZSRR, [in:] Polska inteligencja na Wschodzie. Teraźniejszość i perspektywy, M. Głowacka-Grajper, R. Wyszyński (eds.), ProLog, Warszawa, pp. 121–140.
 • Zdybicka, Z. 2013. Pomoc intelektualna Polski dla krajów Europy Wschodniej i Środkowej, “Człowiek w Kulturze”, No. 23, pp. 209–221.
 • IV. Internet sources:
 • Polityka migracyjna Polski – stan obecny postulowane działania, http://bip.msw.gov.pl (access 14.03.2015).
 • Projekt Rządowego Programu Współpracy z polską diaspora w latach 2015–2020, http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/rzadowy_program_wspolpracy_z_polonia (access 14.03.2015).
 • Program stypendialny im Lane’a Kirkland’a, http://www.kirkland.edu.pl/pl (access 12.03.2015).
 • Stypendia dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego, http://studenci.amu.edu.pl/content-s/stypendia-dla-obywateli-krajow-nalecych-do-partnerstwa-wschodniego-ue-podejmujcych--w-polsce-studia-doktoranckie?SQ_PAINT_LAYOUT_NAME=blad (access 18.03.2015).
 • Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce, http://www.paiz.gov.pl/prawo/zatrudnianie_cudzoziemcow_w_polsce (access 12.10.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2015_22_1_213
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.