PL EN


2015 | 22 | 1 |
Article title

Property which cannot be disposed of or the sphere of privacy or freedom of expression? Authorship of a work in the light of the protection of human rights

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Unlike the author’s economic rights, the authorship of a work as well as other moral rights should not necessarily be classified as a kind of intellectual property. If literature presents the problems of copyright as an element of intellectual property, this is done in reference to economic rights. The issues connected with moral rights appear then as the background condition for economic rights to arise. However, according to the will of the legislator, the nature of these rights was formed in a different way. While economic rights are a kind of intellectual property, the authorship of a work should rather be viewed as a phenomenon at the intersection of the right to privacy (particularly at the stage of an already established but not yet completed work) and the right to freedom of expression (from the moment of the exercise of other moral rights and the moment of taking a decision to make a work public under the author’s own name). The right to withhold authorship cannot be interpreted as the right to change the author by agreement of the interested parties.
Year
Volume
22
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-18
Contributors
References
 • Constitutional Tribunal judgment of 11 May 2005, K 18/04, OTK-A 2005, no. 5, item 49.
 • Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności] of 4 November 1950., Polish text: Dz. U. [Journal of Laws], 1993 No. 61, item 284 as amended.
 • Czub K. 2011. Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Duda Ł., Kociubiński J. Realizacja ochrony własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na podstawie orzeczenia ‘Lithgow i inni’, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34400/0015.pdf, p. 235, (access 12.03.2015).
 • Dziedziak W. 2014. Metaaksjologia Konstytucji RP a nonkognitywizm (zarys zagadnień podstawowych), [in:] Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, M. Król, A. Bartczak, M. Zalewska (eds.), Part 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gałdowa A. 1995. Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Guść J. 1997. O właściwości (naturze) stosunku prawnego, “Państwo i Prawo”, no. 4.
 • Jankowska M. 2011. Autor i prawo do autorstwa, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Jankowska M. 2014. Ghostwriting revisited, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej”, no. 3, https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf (access 12.03.2015).
 • Machowicz K. 2014. Wykładnia postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ujęcie praktyczne), “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji”, No. 1 (26).
 • Machowicz K. 2012. Jurydyczne uwarunkowania wolności wypowiedzi w Polsce jako kategoria praw człowieka, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Mozgawa M., Radoniewicz J. 1997. Przepisy karne w prawie autorskim. Zagadnienia teorii i praktyki, “Prokuratura i Prawo”, no. 7–8.
 • Safjan M. 1998. Prawo do ochrony życia prywatnego, “Szkoła Praw Człowieka. Teksty wykładów”, no. 4.
 • Safjan M. 1993. Zasada swobody umów (Uwagi wstępne na tle wykładni art. 3531 k. c.), “Państwo i Prawo”, no. 4.
 • Stallman, R. M. „Własność intelektualna” to zwodniczy miraż, http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.pl.html (access 25.09.2013).
 • Supreme Court judgment of 6 March 2014, V CSK 202/13, LEX no. 1486990.
 • Supreme Court judgment of 23 November 2004, I CK 232/04, OSNC 2005, no. 11, item 195.
 • Szczygieł M. 1997. Właściwość (natura) stosunku zobowiązaniowego jako ograniczenie zasady swobody umów, “Palestra”, no. 7–8.
 • The Constitution of the Republic of Poland [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej] of 2 April 1997, Dz. U., no. 78, item 483 as amended.
 • Ustawa [Act of] 4 February 1994, o prawie autorskim i prawach pokrewnych [on Copyright and Neighbouring Rights], Polish uniform text, Dz. U., 2006, no. 90, item 631 as amended.
 • Ustawa [Act of ] 23 April 1964. The Civil Code, Polish uniform text, Dz. U., 2014, item 121 as amended.
 • Ustawa [Act of] 6 June 1997. The Criminal Code, Dz. U., no. 88, item 553 as amended.
 • Zakrzewska J. 1993. Spór o konstytucję, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2015_22_1_227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.