PL EN


2015 | 22 | 1 |
Article title

The crisis and its effect on disparities in the European Union

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This text considers the crisis in the context of its impact on development and disparities within structure of the European Union across various levels of its functions. The main objective of this work is to provide answers to the following questions: how many times has the European Union faced the crisis in the past; was the crisis an element that eventually strengthened or weakened the EU integration process; what decisions were made to fight the crisis; and to what extent was the crisis an element that led to disparities within the European Union? One of the goals is also to define the notion of crisis. The primary thesis of this text is a statement that crises, which affected the EU, contributed to differentiations of its policies. This is partially contrary to the concept of the European integration, developed in the 1950s, which assumed that the EU member states need to move forward at the same speed and as part of equal participation in the integration projects. Crises, however, contribute to disparities in the European integration.
Year
Volume
22
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-04-18
Contributors
References
 • Albińska, A., Pietrzak, B. (eds.), 2011. Finanse publiczne a kryzys finansowy, CeDeWu, Warszawa.
 • Bielański, S. 2004. Włochy wobec idei Europejskiej Wspólnoty Obronnej, Warszawa, http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/NatolinZeszyt14_Bielanski.pdf (access 10.01.2015).
 • Czachór, Z. 2013. Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa
 • Czachór, Z. 2014. Wstęp do teorii kryzysu integracji i Unii Europejskiej. Analiza podstawowych uwarunkowań, [in:] Unia Europejska w czasach kryzysu. Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, M. Musiał-Karg (ed.), WNPiD UAM, Poznań.
 • Cziomer, E. 2012. Polityczno-prawne aspekty kryzysu zadłużenia strefy euro Unii Europejskiej, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” vol. XIX.
 • Europa ma nowy traktat, http://www.tvn24.pl/raporty/europa-ma-nowy-traktat,92 (access 20.01.2015).
 • Fiszer, J. M., 2009. Globalny kryzys finansowy i jego społeczno-polityczne konsekwencje dla Polski, “Przegląd Politologiczny”, no. 3.
 • Georgiou, Ch. Kryzys strefy euro a integracja europejska, http://www.lewica.pl/?id=23348&tytul=Christakis-Georgiou:-Kryzys-strefy-euro-a-integracja-europejska-cz.-I (access 21.02.2015).
 • Góralczyk, B. Unia Europejska: czeka nas federacja czy fragmentacja? http://www.obserwatorfinansowy. pl/tematyka/makroekonomia/unia-europejska-czeka-nas-federacja-czy-fragmentacja/ (access 05.02.2015).
 • Grosse, T. G. 2015. Czy „zróżnicowana integracja” może prowadzić do federacji w Europie, “Przegląd Zachodni”, no. 1.
 • Grosse, T. G. 2013. Kryzys jako zjawisko politologiczne, [in:] Zarządzanie procesami integracji i modernizacji Unii Europejskiej, J. M. Fiszer, M. J. Tomaszyk (eds.), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Kölliker, A. 2001. Bringing Together or Driving Apart the Union? Towards a Theory of Differentiated Integration, “West European Politics”, vol. 24, no.4.
 • Kosselleck, R. 2013. Kryzys – historia pojęcia, “Nowa Europa. Przegląd Natoliński”, no. 2.
 • Kubin, T. 2012. Kryzys gospodarczy i zadłużeniowy a zróżnicowanie integracji w Unii Europejskiej, “Studia Europejskie”, no. 3.
 • Kuźniar, R. 2013. My Europa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Małkiewicz, A. 2010. Uwarunkowania polityczne, ekologiczne i ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Offe, C. Europa w pułapce, “Krytyka Polityczna: Co dalej z niemiecką Europą?” no.34, (special edition).
 • Pakt euro plus. Ściślejsza koordynacja polityki gospodarczej służąca zwiększeniu konkurencyjności i konwergencji,
 • Rada Europejska, 24–25.03.2011, Conclusions, Annex I, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/120311.pdf (access 19.12.2014).
 • Pazik, A. 2012. Między pragmatyzmem a idealizmem. Polityka europejska gen. Charles’a de Gaulle’a w latach 1958–1969, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Stankiewicz, J. 2013.Europa wielu prędkości – przyczyny kryzysu politycznego i gospodarczego, [in:] Liberalny kapitalizm w kryzysie. Wybrane problemy, M. Księżyk (ed.), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • Stolarczyk, M. 2013. Implikacje kryzysu Unii Europejskiej dla dalszego procesu integracji, “Krakowskie Studia Międzynarodowe”, no. 3.
 • Stubb, A. 1996. Categorization of Differentiated Integration, “Journal of Common Market Studies” vol. 34, no. 2/June.
 • Szlagura, W. Rzeczywistość kryzysu – pojęcie, definicje, teorie, dynamika, www.interwencjakryzysowa.pl/ rzeczywistosc-kryzysu-pojecie-definicje-teorie-dynamika (access 28.01.2015).
 • Sztompka, P. 2012. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Szwarc, M. 2005. Zróżnicowana integracja i wzmocniona współpraca w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 • Szymczyński, T. R. 2002. Modelowe założenia zasady elastyczności oraz próba kategoryzacji, [in:] Unia Europejska po Traktacie Nicejskim, Z. Czachór (ed.), Urząd Integracji Europejskiej, Warszawa.
 • Taylor, J. B. 2011. Zrozumieć kryzys finansowy, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • Tosiek, P. 2014. Deliberatywna fuzja międzyrządowa – (post-)kryzysowe podejście w badaniach integracji europejskiej, “Rocznik Integracji Europejskiej” no. 8.
 • Wielecki, K. 2012. Kryzys i socjologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zięba, R. 2007. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2015_22_1_91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.