PL EN


2015 | 22 | 2 |
Article title

Komodyfikacja Fútbol Club Barcelona i wykorzystanie elementów katalońskości jako wartości dodanej brandingu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powszechna komercjalizacja niemal wszystkich aspektów życia jednostki jest determinantą zmian we współczesnym świecie. Komodyfikacja, branding poszerzają swoje strefy wpływów w zawrotnym tempie. W związku z tym nie mogły ominąć także sfery sportu i etniczności. Kreowanie marki FC Barcelony ma charakter specyficzny, gdyż jest kompilacją tego co globalne z tym co lokalne. Katalońskość stanowi niejako wartość dodaną klubu, silną podbudowę, która jednocześnie pozwala odróżnić markę premium Barçy od pozostałych. Jednocześnie towar, który jest wyjątkowy, z łatwością odnajduje się na rynku ekonomicznym i generuje pożądane zyski.
EN
Widespread commercialization of almost all aspects of life of the individual is a determinant of changes in the modern world. Comodification and branding are rapidly expanding their area of influence, therefore, they could not omit the area of sport and ethnicity. The creation of FC Barcelona brand is specific, because it is a compilation of global and local features. Catalan identity constitutes, in some measure, an added value to the club, a strong foundation, which also distinguishes Barça premium brand from the rest. At the same time, merchandise that is unique easily finds itself on the economic market and it generates desired profits.
Year
Volume
22
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-06-30
Contributors
References
 • Adamczyk G. 2012. Moralność w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego, „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 1 (217).
 • Aldridge, A. 2006. Konsumpcja, Wydawnictwo Sic, Warszawa.
 • Antczak, A. 2008. Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii, AON, Warszawa.
 • Antonowicz, D., Kossakowski, R., Szlendak, T. 2011. Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice industrialni w dobie komercjalizacji sportu, „Studia Socjologiczne”, nr 3.
 • Antonowicz, D., Szlendak, T., Kossakowski, R. 2012. Piłkarz jako marka i peryferyjny kibic jako Aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 • Bauman, Z. 2006. Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Bauman, Z. 2009. Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Branding Post-Communist Nations. Marketizing National Identities in the New Europe, 2011, N. Kaneva (ed.), Routledge, London.
 • Bylok, F. 2008. Kultura i konsumpcja we współczesnym społeczeństwie, [w:] Kultura a rynek, S. Patrycki (red.), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Campo Vidal, L., Mestres, C. 2015. FCB – Pasíon y Negocio, Sagesse SL, film wyemitowany przez Canal+ HD.
 • Comaroff, J., Comaroff, J.L. 2011. Etniczność sp. z o.o., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Conversi, D. 1997. The Basques, the Catalans and Spain. Alternative Routes to Nationalist Mobilisation, Hurst & Company, London.
 • Copeland, D. 2011. The Seven Paradoxes of Public Diplomacy, [w:] Trials of Engagement. The Future of US Public Diplomacy, A. Fischer, S. Lucas (eds.), Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
 • Czech, M. 2011. Jak pojemne jest Camp Nou? Mit FC Barcelona i jego funkcje, [w:] Społeczne zmagania ze sportem, Ł. Rogowski, R. Skrobacki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Duch Salvador, J. 2005. Futbol, metáfora d’una guerra Freda, Barcelona.
 • Edward, L. 2000. Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, tłum. E. Kania, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Eriksen, T.H. 2013. Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, tłum. Barbara Gutowska-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • FC Barcelona jako przykład symbolu tożsamości narodowej Katalończyków, http://pldocs.org/docs/index-6386.html?page=2 (dostęp: 27.11.2015).
 • Feixa, C. 1992. El Barça un fenomen inexplicable?, Segre-lectura 14 VI.
 • Foer, F. 2006. Jak futbol wyjaśnia świat czyli nieprawdopodobna teoria globalizacji, tłum. A. Czarnecka, Wydawnictwo Red Horse, Lublin.
 • Fundació FC Barcelona, http://fundacio.fcbarcelona.cat/ Oficjalna strona internetowa Fundacji FC Barcelona (dostęp: 27.11.2015).
 • Hargreaves, J. 2000. Freedom For Catalonia? Catalan Nationalism, Spanish Identity and the Barcelona Olympic Games, Cambrige University Press, Cambrige.
 • Hymn FC Barcelony, http://www.fcbarca.com/hymn.html (dostęp: 29.11.2015).
 • Katalonia – kultura i tradycje katalońskie, http://www.catalunya-polonia.com/page.php?id=66 (dostęp: 27.11.2015).
 • Kopytoff, I. 2003. Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, E. Nowicka, M. Kempny (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Księżyk, M. 2002. Podstawowe zagadnienia ekonomii, Zakamycze, Kraków.
 • Kulesza-Gulczyńska, B. 2013. Mecz piłkarski jako rytuał, [w:] Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych, R. Kossakowski, K. Stachura, A. Strzałkowska, M. Żadkowska (red.), Pszczółki.
 • Leplat, T. 2014. FC Barcelona – Real Madryt. Wojna Światów, tłum. W. Wąsowski, Amber, Warszawa.
 • López Tena, A. 2009. Cataluña bajo España. La opresión national en democracia, Dèria Editors, SL, Barcelona.
 • Miczyńska-Kowalska, M. 2008. Społeczeństwo konsumenckie jako rys kultury ponowoczesnej w ujęciu Zygmunta Baumana, [w:] Kultura a rynek, S. Patrycki (red.), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Miller, G. 2009. Spent: Sex, Evolution, and Consumer Behavior, Viking, New York.
 • Myśliwiec, M. 2006. Katalonia na drodze do niepodległości?, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom.
 • Ociepka, B. 2012. Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego, „Przegląd Strategiczny”, nr 1.
 • Relaño, A. 2015. Barça vs. Real. Wrogowie, którzy nie mogą bez siebie żyć, tłum. B. Bardadyn, Wydawnictwo SQN, Kraków.
 • Ritzer, G. 2001. Magiczny świat konsumpcji, Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa.
 • Schneider, C. 2004. Culture Communicates: US Diplomacy that Works, „Discussion Papers in Diplomacy”, Clingendael, nr 94.
 • Serrallonga, U. 2000. El déficit fiscal de Cataluña con España, Òmnium Cultural, Barcelona.
 • Strubell, M. 1998. Language, Democracy and Devolution in Catalonia. Current Issues in Language and Society, vol. 5, nr 3.
 • Szacki, J. 2002. Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szlendak, T. 2004. Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Wallerstein, I. 2007. Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, tłum. K. Gawlicz, M. Starnawski, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 • Wojcieszak, Ł., Głuszek-Szafraniec, D. 2011. Ewolucja ustroju polityczno-terytorialnego Hiszpanii (1975–2010). Przykład Kraju Basków, Katalonii i Galicji, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała.
 • Zeidler-Janiszewska, A. 1998. Formy praktyki artystycznej wobec przemian współczesnej kultury, [w:] Kultura polska w nowej sytuacji historycznej, J. Damrosz (red.), Instytut Kultury, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2015_22_2_149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.