PL EN


2015 | 22 | 2 |
Article title

Kategoria nowych ruchów społecznych w ujęciu Manuela Castellsa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Występuje wiele podejść teoretycznych do badania ruchów społecznych. Teoria nowych ruchów społecznych jest jedną z nich. Celem artykułu jest analiza kategorii nowych ruchów społecznych zaprezentowana przez Manuela Castellsa. Przeanalizował on nową formę ruchów społecznych: od arabskiej wiosny do ruchów w takich państwach, jak Islandia, Hiszpania czy USA. Ruchy te różnią się pod wieloma względami, ale wszystkie stworzyły autonomiczną sieć komunikowania się związaną z internetem i komunikacją bezprzewodową. Castells scharakteryzował te ruchy i stworzył ich teoretyczny model w erze internetu.
EN
There are many theoretical approaches towards social movements. A theory of the new social movements is one of them. The aim of the article is to analyze the category of the new social movements presented by Manuel Castells. He analyses the new form of social movements: from the Arab uprisings to the movements in such countries as Iceland, Spain or the USA. These movements differ in many ways but they all created autonomous communication networks connected with the internet and wireless communication. Castells tries to characterize these movements and to create a theoretical model of these movements in the internet age.
Year
Volume
22
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-06-30
Contributors
References
 • A Conversation with Manuel Castells 2014, „Berkeley Planning Journal”, vol. 27.
 • Buechler, S.M. 2008. Teorie nowych ruchów społecznych, [w:] Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, K. Gorlach, P.H. Money (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Castells, M. 1996. The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. 1: The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Cambridge, Oxford–Malden.
 • Castells, M. 1997. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 2: The Power of Identity, Blackwell Publishers, Cambridge, Oxford–Malden.
 • Castells, M. 1998. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 3: End of Millennium, Blackwell Publishers, Cambridge, Oxford–Malden.
 • Castells, M. 2003. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. T. Hornowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Castells, M. 2007. Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Castells, M. 2013. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, tłum. O. Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Castells, M. 2013a. Władza komunikacji, tłum. J. Jedliński, P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Catinat, M., Vedel, T. 2000. Public Policies for Digital Democracy, [w:] Digital Democracy. Issues of Theory and Practice, K.L. Hacker, J.A.G.M. van Dijk (red.), Sage, London–Thousand Oaks–New Delhi.
 • Gliński, P. 1996. Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Gorlach, K., Money, P.H. (red.). 2008. Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gortat, R. 1987. O naturze nowych ruchów społecznych, [w:] Studia nad uchami społecznymi, E. Lewicka-Banaszak, P. Marciniak, W. Modzelewski (red.), Instytut Socjologii UW, Warszawa.
 • Marczewska-Rytko, M. (red.). 2014. Haktywizm (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm,
 • e-mobilizacja), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Marczewska-Rytko, M. 2015. Kategoria nowych ruchów społecznych w wybranych ujęciach teoretycznych, [w:] Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Offe, C. 1995. Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii polityki, J. Szczupaczyński (wybór i oprac.), t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Paleczny, T. 2010. Nowe ruchy społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Porta, D. della, Diani, M. 2009. Ruchy społeczne. Wprowadzenie, tłum. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Putnam, R.D. 2008. Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych,
 • Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Snow, D.A., Soule, S.A., Kriesi, H. (red.). 2004. The Blackwell Companion to Social Movements, Blackwell Publishing, United Kingdom.
 • Snow, D.A., Soule, S.A., Kriesi, H. 2004. Mapping the Terrain, [w:] The Blackwell Companion to Social Movements, D.A. Snow, S.A. Soule, H. Kriesi (red.), Blackwell Publishing, United Kingdom.
 • Stalder, F. 2012. Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, tłum. M. Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Stemplowski, R. 2011. Ruch społeczny w analitycznej perspektywie kultury politycznej, [w:] Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, D. Derwich, M. Kania (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Sztompka, P. 2010. Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Touraine, A. 1995. Wprowadzenie do analizy ruchów społecznych, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii polityki, J. Szczupaczyński (wybór i oprac.), t. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Touraine, A. 2010. Samotworzenie się społeczeństwa, tłum. A. Karpowicz, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Ulicka, G. 1993. Nowe ruchy społeczne. Niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Wróbel, S. (red.). 2011. Teoretyczne problemy ruchów społecznych i politycznych, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń.
 • Wywiad z Castellsem przeprowadzony przez Cliffa Barney’a, 2000. „Magazyn Sztuki”, nr 24.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2015_22_2_43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.