PL EN


2016 | 23 | 2 |
Article title

Bojkot igrzysk olimpijskich w Moskwie jako przykład politycznego wykorzystywania wydarzeń sportowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza bojkotu igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 r. oraz jego ocena, z uwzględnieniem jego przyczyn oraz motywacji przywódców zaangażowanych państw. Podjęto próbę weryfikacji hipotezy dotyczącej braku zrozumienia dla funkcjonowania ruchu olimpijskiego przez administrację amerykańską, co stało się przyczyną niepełnego sukcesu bojkotu, oraz zakładającej, iż w Związku Radzieckim nie przewidywano bojkotu igrzysk w Moskwie jako następstwa interwencji w A fganistanie.
EN
The aim of the article is to analyze the boycott of the 1980 Olympic Games in Moscow and its evaluation, concerning its causes and motivation of policy-makers. An attempt to verify the following hypotheses was made: lack of understanding of the way the Olympic movement functioned by the American administration was one of the reason for limited success of the boycott; the USSR did not expect that intervention in Afghanistan could lead to a boycott of the Olympics.
Year
Volume
23
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-17
Contributors
References
 • Brune, L.H., Burns, R.D. (red.). 2003. Chronological History of U.S. Foreign Relations, Vol. 2 (1933–1988), Routledge, New York.
 • Caraccioli, T., Caraccioli, J. 2008. Boycott. Stolen Dreams of the 1980 Moscow Olympic Games, New Chapter Press, Washington D.C.
 • CIA 1979. USSR: Olympic Games Preparations. An Intelligence Assessment, National Foreign Assessment Center, December 1979, http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000118653/DOC_0000118653.pdf (dostęp: 13.12.2011).
 • CIA 1980a. The Afghan Crisis: Outlook for Western Responses. An Intelligence Assessment, Research for this report was completed on 28 January 1980, National Foreign Assessment Center, January 1980, http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000969796/DOC_0000969796.pdf (dostęp: 13.12.2011).
 • CIA 1980b. USSR: Olympic Games Preparations, Memorandum, 9 January 1980, http://www.foia.cia.gov/docs/DOC _0000118652/DOC _0000118652.pdf (dostęp: 13.02.2011).
 • Drachman, E.R., Shank, A. 1997. Presidents and Foreign Policy. Countdown to 10 Controversial Decisions, State University of New York Press, Albany.
 • Edelman, R., Moscow 1980. Stalinism or Good, Clear Fun?, [w:] National Identity and Global Sports Events. Culture, Politics, and Spectacle in the Olympics and the Football World Cup, A. Tomlinson, C. Young (red.), State University of New York Press, New York.
 • Espy, R. 1981. The Politics of the Olympic Games. With Epilogue, 1976–1980, University of California Press, Berkeley–Los Angeles–London.
 • Galeotti, M. 1995. Afghanistan. The Soviet Union’s Last War, Routledge, Abingdon.
 • Glad, B. 2009. An Outsider in the White House. Jimmy Carter, His Advisors, and the Making of American Foreign Policy, Cornell University Press, New York.
 • Gold, J.R., Gold, M.M. 2011. From A to B: The Summer Olympics, 1896–2008, [w:] Olympic Cities: City Agendas, Planning and the World Games, 1896–2016, J.R. Gold, M.M. Gold (red.), Routledge, Abingdon–New York.
 • Gray, J.T., Snyder, D.L. 2012. International Sports Law, [w:] International Sport Management, M. Li, E.W. MacIntosh, G.A. Bravo (red.), Human Kinetics, Champaign.
 • Guttmann, A. 2002. The Olympics. A History of Modern Games, University of Illinois Press, Champaign.
 • Hazan B.A. 1982. Olympic sports and propaganda games. Moscow 1980, Transaction Publishers.
 • Hill, C.R. 1996. Olympic Politics. Athens to Atlanta 1896–1996, Manchester University Press, Manchester–New York.
 • Kiknadze, A. 1980. Wiatr z Olimpu, Wydawnictwo Agencji Prasowej Nowosti, Moskwa.
 • Lipoński, W. 1996. Od Aten do Atlanty. Minihistoria nowożytnych igrzysk olimpijskich 1896–1996, Wydawnictwo PWN, Poznań.
 • Macintosh, D., Hawes, M. 1994. Sport and Canadian Diplomacy, McGill-Queen’s University Press, Montreal–Buffalo–London.
 • Mallon, B., Heijmans, J. 2011. Historical Dictionary of the Olympic Movement, Scarecrow Press, Plymouth.
 • Matras, T. 2011. Bojkot igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 r. przykładem wykorzystania sportu w celach politycznych w świetle wybranych źródeł drukowanych, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna”, t. 10.
 • Miller, D. 2008. Historia Igrzysk Olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894–2008, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 • Młodzikowski, G. 1984. Olimpiady Ery Nowożytnej. Idea i rzeczywistość, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Monnington, T. 1986. The Politics of Black African Sport, [w:] The Politics of Sport, L. Allison (red.), Manchester University Press, Mancheste.
 • Moscow 1980. http://www.olympic.org/moscow-1980-summer-olympics (dostęp: 14.11.2011).
 • Olympic Charter. 2011. International Olympic Committee, Lausanne.
 • Pietraś, Z. 1998. Decydowanie polityczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Riordan, J. 1996. Moscow 1980, [w:] Historical Dictionary of the Modern Olympic Movement, J.E. Findling, K.D. Pelle (red.), Greenwood Publishing, Westport–London.
 • Riordan, J. 2004. Moscow 1980, [w:] Encyclopedia of the Modern Olympic Movement, J.E. Findling, K.D. Pelle (red.), Greenwood Press, Westport.
 • Sarantakes, N.E. 2011. Dropping the Torch. Jimmy Carter, the Olympic Boycott and the Cold War, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Senn, A.E. 1999. Power, Politics and the Olympic Games. A history of power brokers, events, and controversies that shaped the games, Human Kinetics, Champaign.
 • Simon, W.E. 2004. A Time for Reflection. An Autobiography, Regnery Publishing, Washington.
 • Soviet Invasion of Afghanistan Address to the Nation. 1980, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=32911#axzz1d7ouLJn6 (dostęp: 08.11.2011).
 • Taylor, C. 2014. FIFA unmoved by calls to boycott Russia’s 2018 World Cup, http://america.aljazeera.com/articles/2014/9/9/boycott-russia-fifaworldcup.html (dostęp: 30.07.2016).
 • The Amateur Sports Act of 1978. 1978. S. 2727, 08.11.1978.
 • Whitney, C.R. 1980. Soviets are coming to Lake Placid no matter what, „The Day”, 21.01.1980.
 • Wilson, J. 1994. Playing the Rules. Sport, Society, and the State, Wayne State University Press, Detroit.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2016_23_2_149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.