PL EN


2016 | 23 | 2 |
Article title

Marsz Niepodległości, czyli inna Europa jest możliwa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Marsz Niepodległości jest manifestacją organizowaną w Warszawie, corocznie w dniu 11 listopada. Biorą w nim udział przedstawiciele organizacji politycznych, społecznych i kibice sportowi. Gromadzi kilkadziesiąt tysięcy sympatyków. Jego uczestnicy głoszą hasła patriotyczne i nacjonalistyczne. Marsz jest przejawem wizji innej Polski i innej Europy, opartej na państwach jednolitych narodowo i kulturowo. Jego uczestnicy opowiadają się przeciwko Unii Europejskiej.
EN
The Independence March is a demonstration organized in Warsaw on the 11th of November every year. The representatives of political and social organizations, and sports fans participate in this event. It attracts several thousand supporters. Its participants utter political and nationalist statements. The March is the manifestation of the vision of other Poland and other Europe, which is based on ethnically and culturally homogenous states. Its participants are opposed to the European Union.
Year
Volume
23
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-17
Contributors
References
 • Basti, A. Mam już dość, http://www.tekstowo.p/piosenka,basti,mam_juz_dosc.html (dostęp: 25.11.2015).
 • Basti, B. Mam już dość, https://www.youtube.com/watch?v=CB7kfQ1_YVA (dostęp: 25.11.2015).
 • Czym jest ONR?, https://www.onr.com.pl/czym-jest-onr/ (dostęp: 12.11.2015).
 • Deklaracja ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego, https://www.onr.com.pl/deklaracja-ideowa/ (dostęp: 12.11.2015).
 • Deklaracja ideowa, Młodzież Wszechpolska 1989, https://mw.org.pl/about/deklaracja-ideowa/ (dostęp: 27.11.2015).
 • Della Porta, D., Diani, M. 2009. Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Fiore, R., Rotatori, N. 2015. List wysłany do autora przez Nicolò Rotatori (Forza Nuova) (13.04.2015).
 • Gołębiewska, I. 2014. Analiza komparatystyczna współczesnego nacjonalizmu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, 36, nr 2.
 • Grott, B. (red.) 2010. Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka – religia – etos, Nomos, Kraków.
 • Grott, B. 2015. Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa.
 • Grott, B., Grott, O. (red.) 2012. Nacjonalizmy różnych narodów. Perspektywa politologiczno-religioznawcza, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Historia Marszu Niepodległości, https://marszniepodleglosci.pl/historia-marszu-niepodleglosci/ (dostęp: 12.11.2015).
 • Maj, Cz., Maj, E. 2007. Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989–2001, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Maj, E. 2008. Myśl narodowa i nacjonalistyczna, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, E. Maj, A. Wójcik (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Maj, E. 2010. Wielonurtowość myśli nacjonalistycznej w Polsce współczesnej, [w:] Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm, E. Maj, M. Mikołajczyk, M. Śliwa (red.), Wydawnictwo UP, Kraków.
 • Massaka, I. 2009. Muzyka jako instrument wpływu politycznego, Wydawnictwo Ibidem, Łódź.
 • Meller, A., Radomski, G. 2014. Nacjonalista, radykał czy ekstremista? Publicystyka Adama Gmurczyka – lidera Narodowego Odrodzenia Polski (1994–2005), „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, Vol. 41.
 • Oświadczenie założycielskie, Jobbik 2003, http://jobbik.hu/jobbikrol/alapito-nyilatkozat (dostęp: 20.05.2015).
 • Programmapolitico „Per Uno StatoNuovo”, Forza Nuova, http://www.forzanuova.eu/ (dostęp: 10.12.2014).
 • Tokarz, G. 2002. Ruch narodowy w Polsce w latach 1989–1997, Wydawnictwo UWr, Wrocław.
 • Tomasiewicz, J. 2003. Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Tumanowicz, W. 2015. Przyjaciele!, http://www.kibice.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=30728 (dostęp: 27.11.2015).
 • Wywiad z uczestnikiem grupy Narodowy Rzeszów (nazwisko do wiadomości autora) w korespondencji z autorem (21.04.2014–01.06.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2016_23_2_195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.