PL EN


2016 | 23 | 2 |
Article title

Od raportu Bangemanna do Strategii Europa 2020. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej – bilans 15 lat

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
According to the Lisbon Strategy adopted in 2000, the goal of the strategic development of the EU by 2010 was to make Europe the most competitive and innovative knowledge-based economy in the world. In the framework of the Lisbon Strategy and the eEurope initiative, there was taken a number of measures of a political nature, aimed at developing the information society through the use of technology in commerce, public administration, health, education and other areas of social life. New Europe Strategy 2020, adopted in 2010, envisages the achievement of economic growth which should be intelligent, sustainable and should support social inclusion following a period crisis of 2008–2010.
PL
Zgodnie z przyjętą w 2000 r. Strategią Lizbońską celem strategicznym rozwoju UE do 2010 r. miało być uczynienie z Europy najbardziej konkurencyjnej i innowacyjnej, opartej na wiedzy gospodarki świata. W ramach Strategii Lizbońskiej i inicjatywy eEurope podjęto wiele działań o charakterze politycznym, które miały na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego przez wykorzystanie technologii w handlu, administracji publicznej, służbie zdrowia, edukacji i innych dziedzinach życia społecznego. W 2010 r. przyjęto kolejny dokument – Strategię 2020, której celem stało się osiągnięcie wzrostu gospodarczego po okresie kryzysu globalnego z lat 2008–2010, który powinien być inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu.
Year
Volume
23
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-17
Contributors
References
 • Castells, M. 2003. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Castells, M. 2008. Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Castells, M. 2009. Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • COM (1999) 687 końcowy.
 • COM (2000) 330 końcowy.
 • COM (2001) 140 końcowy.
 • COM (2003) 567 końcowy.
 • COM (2005) 229 końcowy.
 • Doktorowicz, K. 2005. Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_households_and_individuals/pl (dostęp: 24.01.2016).
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_ individuals/pl (dostęp: 24.01.2016).
 • Facing the Challenge, The Lisbon Strategy for Growth and Employment, Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, November 2004, http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_en.pdf (dostęp: 24.01.2016).
 • Goban-Klas, T. 1999. Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Jung, B. 2004. Blaski i cienie programu eEurope, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, L.H. Haber (red.), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 • Ocena Strategii Lizbońskiej, Komisja Europejska, Bruksela, 2.2.2010, COM (2010) 114 końcowy.
 • Oleński, J. 2003. Ekonomika informacji – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Pawłowska, A. 2002. Zasoby informacyjne w administracji publicznej w Polsce. Problemy zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Pietraś, Z.J. 1997. Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Porębski, L. 2001. Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 • Porębski, L. 2003. Rewolucja informacyjna jako źródło nowych podziałów społecznych, [w:] Globalopolis. Kosmiczna wioska: szanse i zagrożenia, R. Borkowski (red.), Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa.
 • Sienkiewicz, P. 2002. Teorie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, L.H. Haber (red.), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 • Strategia Europa 2020, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 22.01.2016).
 • COM (2010) 2020 końcowy. Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju: http://cordis.europa.eu/news/rcn/2730_pl.html (dostęp: 22.01.2016).
 • Żmigrodzki, M. (red.). Encyklopedia politologii, t. 1: Encyklopedia politologii. Pojęcia, teorie i metody, M. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2016_23_2_25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.