PL EN


2016 | 23 | 2 |
Article title

Ile pluralizmu w liberalizmie? John Stuart Mill i Isaiah Berlin

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the implications of pluralism, in various meanings of the term, for the liberalisms of two authors: John Stuart Mill and Isaiah Berlin. The question of pluralism, including value pluralism of which Mill is not a supporter, but which is embraced by Berlin, is discussed in connection with other crucial notions for both thinkers: an ideal of individuality for Mill and negative liberty in Berlin’s case. As a result, their respective liberalisms differ significantly, especially with regard to the desirable level of cultural diversity at the international level and within liberal societies.
PL
Przedmiotem artykułu są implikacje pluralizmu w różnych znaczeniach tego terminu dla liberalizmu dwóch autorów: Johna Stuarta Milla i Isaiaha Berlina. Omawia on sposób, w jaki zagadnienie pluralizmu, w tym pluralizmu wartości, którego zwolennikiem nie jest Mill, a który przyjmuje Berlin, wiąże się z innymi kluczowymi wątkami refleksji obu tych myślicieli: ideałem indywidualności u Milla oraz koncepcją wolności negatywnej Berlina. W rezultacie ich liberalizmy różnią się od siebie, w szczególności w zakresie pożądanej różnorodności kulturowej na poziomie międzynarodowym oraz w obrębie liberalnych społeczeństw.
Year
Volume
23
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-17
Contributors
author
References
 • Becker, C. 1995. Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Berlin, I. 1991. O dążeniu do ideału, [w:] I. Berlin, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Res Publica, Warszawa.
 • Berlin, I. 1994. Dwie koncepcje wolności, [w:] I. Berlin, Cztery eseje o wolności, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Berlin, I. 2002. Kontroświecenie, [w:] I. Berlin, Pod prąd: eseje z historii idei [H. Hardy (red.)], Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Berlin, I. 2013. From Hope and Fear Set Free, [w:] I. Berlin, Concepts and Categories. Philosophical Essays [H. Hardy (red.)], Princeton University Press, Princeton–Oxford.
 • Crowder, G. 1994. Pluralism and Liberalism, „Political Studies”, Vol. 42, wyd. 2, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1994.tb01913.x.
 • Galston, W. 2009. Moral Pluralism and Liberal Democracy: Isaiah’s Berlin Heterodox Liberalism, „The Review of Politics”, Vol. 71, wyd. 1.
 • Gray, J. 2001a. Berlin, Oakeshott i Oświecenie, [w:] J. Gray, Po liberalizmie: eseje wybrane, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Gray, J. 2001b. Ślad Oświecenia, [w:] J. Gray, Po liberalizmie: eseje wybrane, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Griffin, J. 1989. Well-Being: Its Meaning, Measurement and Moral Importance, Oxford University Press, Oxford.
 • Józefowicz, S. 1991. Geneza i istota pluralizmu w filozofii politycznej Isaiaha Berlina, „Archiwum Historii Myśli Politycznej”, Vol. 1.
 • Kateb, G. 1999. Can Cultures be Judged? Two Defenses of Cultural Pluralism in Isaiah Berlin’s Works, „Social Research”, Vol. 66, wyd. 4.
 • Kymlicka, W. 2009. Współczesna filozofia polityczna, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 • Mill, J.S. 1962. System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, t. 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Mill, J.S. 2002. O wolności, Wydawnictwo Akme, Warszawa.
 • Pitts, J. 2005. A Turn to Empire. The Rise of Imperial Liberalism in Britain and France, Princeton University Press, Princeton–Oxford.
 • Plamenatz, J. 1958. The English Utilitarians, Oxford University Press, Oxford.
 • Rawls, J. 1998. Liberalizm polityczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Ryan, A. 1998. Mill in a Liberal Landscape, [w:] J. Skorupski, The Cambridge Companion to Mill, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Śpiewak, P. 1991. Sir Isaiaha Berlina – liberalny liberalizm, [w:] P. Śpiewak, Ideologie i obywatele, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.
 • Taylor, Ch. 2001. Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Ten, C.L. 1980. Mill on Liberty, Oxford University Press, Oxford.
 • Williams, B. 2013. Introduction, [w:] I. Berlin, Concepts and Categories. Philosophical Essays [H. Hardy (red.)], Princeton University Press, Princeton–Oxford.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2016_23_2_83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.