PL EN


2016 | 23 | 2 |
Article title

Partnerstwo strategiczne Gruzji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w latach 1992–2009

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono relacje Gruzji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w latach 1992–2009. Ramy czasowe nie zostały wybrane przypadkowo i odnoszą się do daty nawiązania relacji bilateralnych między państwami 23 kwietnia 1992 roku oraz podpisania umowy o partnerstwie strategicznym 9 stycznia 2009 roku. Zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Gruzją wynikało z polityki dywersyfikacji zasobów energetycznych Morza Kaspijskiego znajdujących się w granicach Azerbejdżanu. Gruzja w planach dywersyfikacyjnych miała stanowić terytorium tranzytowe dla ropy naftowej i gazu ziemnego do Europy Zachodniej. Jej pozycję wzmacniała chęć ominięcia terytorium Federacji Rosyjskiej, a kierunek ormiański był niemożliwy z powodu azersko-ormiańskiego konfliktu o Górski Karabach. Stany Zjednoczone Ameryki wspierały dążenia Gruzji do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz Unii Europejskiej, przeznaczając znaczną pomoc finansową oraz wspierając ją w reformach administracyjnych, gospodarczych oraz samorządowych.
EN
The article presents relations between Georgia and the United States of America in the years 1992–2009. Time frames were not selected randomly and represent the establishment of bilateral relations between states on 23 April 1992 and the signing of strategic partnership agreement on 9 January 2009. United States interest in Georgia was due to a policy of diversification of energy resources of the Caspian Sea within the boundaries of Azerbaijan. In diversification plans, Georgia was to be a transit area for oil and gas to Western Europe. Position of Georgia was reinforced by the intention to avoid the territory of the Russian Federation, and the Armenian direction was impossible because the Azerbaijani-Armenian conflict over Nagorno-Karabakh. The United States supported Georgia’s aspirations for membership in NATO and the European Union allocating significant financial assistance and support for administrative reform, economic and government.
Year
Volume
23
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-17
Contributors
author
References
 • About MCC, https://www.mcc.gov/about (dostęp: 4.05.2015).
 • Baran, Z. 2005. The Baku–Tbilisi–Ceyhan Pipeline: Implications for Turkey, Central Asia-Caucasus Institute, Waszyngton.
 • Bałon, K. 2001. Co to jest partnerstwo strategiczne?, „Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, nr 34.
 • Burant, R.S. 2000. Stosunki polsko-ukraińskie a idea strategicznego partnerstwa, Fundacja Wspomagania Wsi.
 • Cecire, M.H. 2013. Security and Symbolism: Georgia’s NATO Aspirations in Perspective, [w:] Georgian Foreign Policy: The Quest for Sustainable Security, K. Kakachia, M. Cecire (red.), Konrad-Adenauer-Stiftung, Tbilisi.
 • Coppieters, B. 1998. Georgia in Europe: The Idea of a Periphery in International Relations, [w:] Commonwealth and independence in post-Soviet Eurasia, B. Coppieters, A. Zverev, D. Trenin (red.), Wydawnictwo Frank Cass Publishers, Portland.
 • Georgia Compact II, https://www.mcc.gov/where-we-work/program/georgia-compact-ii (dostęp: 4.05.2015).
 • Georgia Monitoring Project: Review of U.S. Assistance in the Post-Conflict Area of Shida Kartli, Georgia, http://www.state.gov/p/eur/ace/gmp/193477.htm (dostęp: 21.01.2014).
 • Georgia Sends Troops to Afghanistan, http://www.civil.ge/eng/article.php?id=7710 (dostęp: 16.03.2015).
 • Gruzja: pierwsze spotkanie Obama–Saakaszwili, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2010-11-24/gruzja-pierwsze-spotkanie-obama-saakaszwili (dostęp: 21.01.2014).
 • Howard, G. 1998. NATO and The Caucasus: The Caspian Axis, [w:] NATO After Enlargement: New Challenges, New Missions, New Forces, S. Blank (red.), Strategic Studies Institute, Carlisle. International Missions, https://mod.gov.ge/p/ISAF (dostęp: 17.03.2015).
 • Kaczmarski, M. 2011. Kruchy „RESET”. Bilans i perspektywy przemian w relacjach rosyjsko-amerykańskich, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 • Menkiszak, M. 2014. Doktryna Putina: Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej dominacji na obszarze postradzieckim, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 • Materski, W. 2010. Gruzja, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 • National Military Strategy, https://mod.gov.ge/assets/up-modul/uploads/pdf/NMS-ENG.pdf (dostęp: 4.05.2015).
 • National Security Concept of Georgia http://www.parliament.ge/files/292_880_927746_concept_en.pdf (dostęp: 19.04.2015).
 • McFarlane, N.S. 2013. The Reluctant Patron: Georgia-U.S. Relations, [w:] Georgian Foreign Policy: The Quest for Sustainable Security, K. Kakachia, M. Cecire (red.), Konrad-Adenauer-Stiftung, Tbilisi.
 • Nye, J. 2007. Soft Power: Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Pliszczyńska, O. 2010. Polityka „niebezpieczeństwa” Gruzji, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
 • Saakashvili Inaugurated As President, http://www.rferl.org/content/article/1051322.html (dostęp: 16.03.2015).
 • Statement by President of Georgia Eduard Szewardnadze at the EAPC Summit, http://www.nato.int/docu/speech/2002/s021122h.htm (dostęp: 21.01.2014).
 • Statement on Signing the FREEDOM Support Act, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=21658 (dostęp: 4.05.2015).
 • Stępniewski, T. 2011. Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin–Warszawa.
 • Strachota, K., Bartuzi, W. 2008. Reintegracja czy rekonkwista? Gruzja wobec Abchazji i Osetii Południowej w kontekście uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 • The geopolitics of Pipeline diplomacy, http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Special-Feature/Redirect/?id=153580&lng=en (dostęp: 27.04.2015).
 • Trzaskowski, P. 2009. Gruzińska „rewolucja róż”. Zachód i idea zachodu a przemiany polityczne w Gruzji, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa.
 • United States – Georgia Charter on Strategic Partnership, http://www.state.gov/p/eur/rls/or/121029.htm (dostęp: 28.04.2015).
 • U.S. – Georgia Strategic Partnership Commision, http://www.state.gov/p/eur/ci/gg/usgeorgiacommission/index.htm (dostęp: 21.01.2014).
 • Welt, C. 2010. How Strategic is the US-Georgia Strategic Partnership?, George Washington University, Washington.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2016_23_2_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.