PL EN


2017 | 24 | 2 |
Article title

Struktury sieciowe europejskiego ruchu politycznego Zielonych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W nawiązaniu do badań naukowych Donatelli Della Porty, Mario Dianiego oraz Manuela Castellsa, związanych z sieciowością ruchów społecznych, autor niniejszego artykułu podjął próbę przeniesienia powyższych rozważań na poziom ruchów politycznych. Było to tym bardziej zasadne, że w artykule przyjęto założenie Edwarda Olszewskiego zakładające, że każdy ruch polityczny jest ruchem społecznym. W związku z powyższym w artykule przedstawiono strukturę sieciową współczesnego europejskiego ruchu Zielonych. W tym celu dokonano analizy składu członkowskiego Europejskiej Partii Zielonych, Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim, Europejskiej Młodzieżówki Zielonych oraz Europejskiej Fundacji Zielonych. Powyższe organizacje tworzą rozbudowaną strukturę sieciową, której wybrane węzły są wzmacniane przez nakładanie się sieci. Chociaż struktura sieciowa ruchu politycznego Zielonych należy do jednej z największych na tle pozostałych europejskich ruchów politycznych, to jednak tylko w niewielkim stopniu przekłada się to na poparcie społeczne. Europejski ruch Zielonych uzyskuje małe poparcie wyborcze na poziomie nieprzekraczającym 15 procent.
EN
Abstract: Referring to scientific research of Donatella Della Porta, Mario Diani and Manuel Castells, concerning network structures of social movements, the author of this article tried to transfer the above deliberations to a level of political movements. It was fully justified because in the article the author refers to assumption made by Edward Olszewski that each political movements is a social movement. T herefore, a network structure of the modern Greens was presented in the article. The analysis of membership of the following: the European Green Party, the Green Group in the European Parliament, the Federation of Young European Greens and the Green European Foundation was made. The aforementioned organizations create a comprehensive network structure in which particular nodes are strengthened through networks overlapping. Although a network structure of Greens is one of the biggest European political movements, it does not translate into a social support. The European Greens get little election support not exceeding 15 per cent.
Year
Volume
24
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-06-15
Contributors
References
 • Antoszewski, A., Herbut, R. 1995. Socjaldemokracja w Europie Zachodniej. Studium porównawcze, Wydawnictwo UWr, Wrocław.
 • Bomberg, E. 1998. Green Parties and Politics in the European Union, Routledge, London–New York.
 • Castells, M. 2007. Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Castells, M. 2008. Siła tożsamości, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Della Porta, D., Diani, M. 2009. Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Green Balkans Newsletter #3, https://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/imcs/Newsletter%2CMay2013%2Cwebversion-2.pdf (dostęp: 30.12.2015).
 • https://europeangreens.eu/engs (dostęp: 8.01.2015).
 • http://gef.eu/partners/?no_cache=1 (dostęp: 4.01.2016).
 • https://www.boel.de/en (dostęp: 8.01.2016).
 • http://www.fyeg.org/who-we-are/member-organizations (dostęp: 30.12.2015).
 • https://www.globalgreens.org/federations (dostęp: 30.12.2015).
 • http://www.parties-and-elections.eu.eu/austria2.html (dostęp: 29.12.2015).
 • http://www.parties-and-elections.eu.eu/eu2.html (dostęp: 29.12.2015).
 • Kosowska-Gąstoł, B. 2014. Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcje, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Ladrech, R. 1998. Party Networks, Issue Agendas and European Union Governance, [w:] Transnational Parties in the European Union, D.S. Bell, Ch. Lord (eds.), Aldershot-Brookfield.
 • Mohr, A. 2010. The German Political Foundations as Actors in Democracy Assistance, Universal-Publishers, Boca Raton.
 • Olszewski, E. 2015. Ruch społeczny – ruch polityczny. Analiza terminologiczna, [w:] Ideologie, doktryny, ruchu społeczne i polityczne. Wybrane problemy, M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Ponczek, E. 2015. Możliwości poznawcze myśli politycznej i ruchów politycznych – odmienności i podobieństwa przedmiotów badań, [w:] Ideologie, doktryny, ruchu społeczne i polityczne. Wybrane problemy, M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Rootes, Ch. 1995. Environmental consciousness, institutional structures and political competition in the formation and development of Green parties, [w:] The Green Challenge. The Development of Green Parties in Europe, D. Richardson, Ch. Rootes (eds.), Routledge, London–New York.
 • Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania, D.Urz. Unii Europejskiej L297/1 z dnia 15 listopada 2003 r.
 • Rüdig, W. 1996. Green Parties and the European Union, [w:] Political parties and the European Union, J. Gaffney (ed.), Routledge, London–New York.
 • Statutes of the European Green Party, https://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/EGPStatutesadopted12.11.2011withupdatedGGCharter_0.pdf (dostęp: 29.12.2015).
 • Waarden van, F. 1992. Dimensions and types of policy networks, „European Journal of Political Research”, Vol. 21.
 • Ziętara, W. 2016. Europejski ruch Zielonych. Uwarunkowania sprzyjające i ograniczające rozwój polityczny, Lublin, artykuł złożony do druku.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2017_24_2_119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.