PL EN


2017 | 24 | 2 |
Article title

Od miejskiego aktywizmu do miejskich ruchów społecznych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Abstrakt: W artykule przeanalizowano proces tworzenia miejskich ruchów społecznych w Polsce. W pierwszej części autor przedstawił krótki historyczny rys kształtowania się europejskich miejskich ruchów społecznych oraz zmiany strukturalne, jakim są one obecnie poddawane. Drugą część poświęcono specyfice miejskiego aktywizmu w Polsce. Autor przeanalizował procesy, w których ramach rozproszony miejski aktywizm skutkiem wewnętrznej integracji ewaluował w kierunku miejskiego ruchu społecznego, reprezentowanego między innymi przez takie organizacje, jak Kongres Ruchów Miejskich czy koalicja wyborcza Porozumienie Ruchów Miejskich.
EN
Abstract: The article concerns the problem of the processes of the formation and development of Polish urban social movements. In the first part of the article, the author analyses historical background of urban social movements in Europe and structural changes among contemporary social movements. The second part is devoted to the specificity of social activism in Polish cites. The author analyses the transformation processes of dispersed urban social activism into urban social movement, represented by such organization as the Congress of Urban Movements as well as the electoral coalition: the Alliance of Urban Movements.
Year
Volume
24
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-06-15
Contributors
References
 • Beck, U. 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Benjamin, W. 2005. Pasaże, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Buechler, S.M. 2008. Teorie nowych ruchów społecznych. Dynamika życia społecznego, [w:] Współczesne koncepcje ruchów społecznych, K. Gorlach, P. Mooney (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Castells, M. 2013. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Castells, M. 2007. Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Castells, M. 1983. The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements, University of California Press, Berkeley. Della Porta, D., Diani, M. 2009. Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Gądecki, J., Kubicki, P. 2014. Polityki miejskie, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ”, nr 27.
 • Harvey, D. 2012. Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Wydawnictwo Bęc Zmiana, Warszawa.
 • Erbel, J. 2014. Ruchy miejskie jako nowa forma zaangażowania społecznego, „Władza Sądzenia. Rozważania o kulturze politycznej”, nr 4, dostępny na: www.wladzasadzenia.pl
 • Lefebvre, H. 2012. Prawo do miasta, „Praktyka Teoretyczna”, nr 5.
 • Kowalewski, M. 2016. Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 • Kubicki, P. 2016. Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania, Wydawnictwo Nomos, Kraków.
 • Kubicki, P. 2013. Polskie ruchy miejskie in statu nascendi, [w:] Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom, A. Maszkowska, K. Sztop-Rutkowska (red.), Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”, Białystok.
 • Kubicki, P. 2011. Nowi mieszczanie – nowi aktorzy na miejskiej scenie, „Przegląd Socjologiczny”, t. LX/2–3.
 • Mergler, L. 2015. Co nam po IV Kongresie Ruchów Miejskich, http://zielonewiadomosci.pl/tematy/miasto-2/co-nam-po-iv-kongresie-ruchow-miejskich/ (dostęp: 03.11.2015).
 • Mergler, L., Pobłocki, K., Wudarski, M. 2013. Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu, Res Publica Nowa, Warszawa.
 • Pluciński, P. 2015. Im lepiej, tym gorzej albo widmo kryzysu miejskich ruchów społecznych?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, r. LXXVII, z. 1.DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.23.
 • Pluciński, P. 2014. „Miasto to nie firma!” Dylematy i tożsamość polityczna miejskich ruchów społecznych we współczesnej Polsce, „Przegląd Socjologiczny”, t. LXIII/1.
 • Sassen, S. 2007. Globalizacja. Esej o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Sennett, R. 2009. Upadek człowieka publicznego, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 • Sztompka, P. 2005. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Touraine, A. 2011. Myśleć inaczej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Taylor, C. 2001. Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2017_24_2_173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.