PL EN


2017 | 24 | 2 |
Article title

Miastotwórcza rola przemysłów kreatywnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemysły kreatywne to dzisiaj jedna z najbardziej rozwojowych dziedzin gospodarki. Mają również wpływ na rozwój współczesnych miast. Władze lokalne coraz częściej dostrzegają ich rolę, jak również rolę przedstawicieli klasy kreatywnej, którzy dzięki swojej obecności w mieście i swojej pracy przyczyniają się do rozwoju i podniesienia jakości życia. W Polsce przemysły kreatywne również mają coraz większe znaczenie, czego dowodem są wprowadzane strategie i tworzenie miejsc sprzyjających kreatywności.
EN
Abstract: Creative industries are today one of the most promising sectors of the economy. They also influence the development of modern cities. Local authorities increasingly recognize the role of creative industries, as well as the role of representatives of the creative class, who, thanks to their presence in the city and their work, contribute to the development and improvement of the quality of city life. In Poland, creative industries are also becoming increasingly important, as can be seen by the development strategies being introduced in modern cities, and by the way the presence of creative industries is stimulating an environment that is conducive to creativity on a broader basis in the local culture.
Year
Volume
24
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-06-15
Contributors
author
References
 • Barber, B.R. 2014. Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Filar, P., Kubicki, P. (red.). 2012. Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Florida, R. 2010. Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Gwóźdź, A. (red.). 2010. Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Hołda, J. 2014. Przemysły kreatywne – ich rola i znaczenie w rozwoju współczesnego miasta, [w:] Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta, M. Sagan, K. Żuk (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Kaniewska, A. (red.). 2014. Miasta z wizją, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Landry, Ch. 2013. Kreatywne miasto, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Newbigin, J. 2010. Czy sektory kreatywne mają znaczenie, [w:] Kreatywna gospodarka i przemysły kultury, cz. 1: Kreatywna gospodarka: przewodnik dla początkujących, J. Puchalska (tłum.), British Council, Londyn, https://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/Polish_CCE_Intro_Guide_FULL .pdf (dostęp: 10.05.2017).
 • Piłat-Borcuch, M. 2017. Design, designer i metamorfozy miejskie, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Smoleń, M. 2003. Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Sudjic, D. 2017. Język miasta, Wydawnictwo Karakter, Kraków.
 • Szultka, S. 2012. Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miasta i regionów, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/14674.pdf (dostęp: 10.05.2017).
 • Szultka, S. (red.). 2014. Kreatywny łańcuch. Powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Wierżyński, W. 2015. Przemysły kreatywne w Polsce – perspektywy rozwoju, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=96BA40D2FF10483CBD9236D4405479F7 (dostęp: 10.05.2017).
 • Krajowa Polityka Miejska 2023,http://www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_
 • 20-10-2015.pdf (dostęp: 10.05.2017).
 • Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miasta i regionów, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/14674.pdf (dostęp: 10.05.2017).
 • Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku w dniach 24–25 maja 2007 r., http:// www.sarp.org.pl/pliki/karta_lipska_pl.pdf (dostęp: 10.05.2017).
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz.U. 2016 poz. 446.
 • Ustawa o samorządzie powiatu z dnia 5 czerwca 1998 r., Dz.U. 2015 poz. 1445.
 • Ustawa o samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 r. Dz.U. 2016 poz. 486.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2016 poz. 383.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2017_24_2_225
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.