PL EN


2018 | 25 | 1 |
Article title

Finansowanie partii politycznych na Ukrainie w okresie niepodległości

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie rozwiązań prawnych w zakresie finansowania partii politycznych obowiązujących na Ukrainie w okresie niepodległości. Analizie poddano m.in.: przepisy Ustawy o zrzeszaniu się obywateli z 1992 r., Ustawy o partiach politycznych na Ukrainie z 2001 r., Ustawy o wniesieniu zmian do niektórych aktów normatywnych Ukrainy w związku z wprowadzeniem państwowego finansowania partii politycznych na Ukrainie z 2003 r., Ustawy o wniesieniu zmian do niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w zakresie zapobiegania i przeciwdziałaniu politycznej korupcji z 2015 r., a także normy prawne zawarte w ordynacjach wyborów parlamentarnych.Artykuł podzielono na cztery główne części: finansowanie partii politycznych w uwarunkowaniach ustawy o zrzeszaniu się obywateli i ustawy o partiach politycznych, finansowanie kampanii wyborczej w świetle ordynacji wyborów parlamentarnych, zmiany wprowadzone w zakresie finansowania partii politycznych po Euromajdanie oraz stosunek społeczeństwa wobec finansowania partii politycznych.
EN
The article presents legal solutions regarding the financing of political parties in Ukraine in the period of independence. The provisions of certain laws were analyzed, among others, “Law onCivic Associations” of 1992; “Law on Political Parties in Ukraine” of 2001; “Law on Amendments to Certain Normative Acts of Ukraine in Connection with the Introduction of State Financing of Political Parties in Ukraine” of 2003; “Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding the Preventing and Counteracting Political Corruption” of 2015; as well as the legal norms found in the parliamentary election statutes. The paper is divided into four main parts: financing of political parties in the conditions of the Civic Associations and Political Parties Acts, financing of the election campaign in the light of the parliamentary elections system, changes introduced in the financing of political parties after Euromaidan, and public attitude towards financing of political parties.
Year
Volume
25
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-08-29
Contributors
References
 • Baluk, W. 2006. Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 • Chmaj, M. 2006. Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Chmaj, M., Sokół, W., Żmigrodzki, W. 1999. Teoria partii politycznych, Wydawnictwo „Morpol”, Lublin.
 • Chto, na Waszu dumku, powynen finansuwaty dijalnist` partij? 2015. Centr Razumkowa, http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1091 (dostęp: 21.03.2017).
 • Czy pidtrymujete Wy finansuwannia partij z derżawnoho bjudżetu? 2015. Centr Razumkowa, http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1084 (dostęp: 21.03.2017).
 • Grylak, B., Żmigrodzki, M. 2008. Status prawny partii politycznych w Polsce, [w:] Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Herbut, R. 1999. Finansowanie partii politycznych, [w:] Encyklopedia politologii, A. A ntoszewski, R. Herbut (red.), t. 3, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków.
 • Jakoju miroju Wy dowiriajete partijam? 2015, Centr Razumkowa http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1086 (dostęp: 21.03.2017).
 • Kafars`kyj, W. 2008. Polityczni partiji Ukrajiny: konstytucijno-prawowe rehuluwannia orhanizaciji ta dijalnosti, Łohos, Kyjiw.
 • Kononczuk, S. 2017. Derżawne finansuwannia partij: widkładena realnist`, http://old.electioninfo.org.ua/index.php?i=1730 (dostęp: 5.05.2017).
 • NAZK rozdiłyło 391 miljon miż partijamy. 2016 «Ukrajins`ka prawda» 31.8., http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/31/7119232/ (dostęp: 19.06.2017).
 • Pietnoczka, P. 2014. Partie polityczne w niepodległej Ukrainie, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Poimenne hołosuwannia pro proekt Zakonu pro wnesennia zmin do dejakych zakonodawczych aktiw Ukrajiny szczodo zapobihannia i protydiji politycznij korupciji (№2123а) – u druhomu czytanni ta w ciłomu 08.10.2015 17:15. 2015. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=4044
 • (dostęp: 18.05.2017).
 • Pojasniuwalna zapyska do proektu Zakonu Ukrajiny «Pro wnesennia zmin do dejakych zakonodawczych aktiw Ukrajiny szczodo zapobihannia i protydiji politycznij korupciji». 2015. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55653 (dostęp: 8.05.2017).
 • Proekt Zakonu 18.06.2015, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55653 (dostęp: 8.05.2017).
 • Salij, I. 2016. «Narodnyj front» i «Samopomicz» ne wstyhły oswojity 6 miljoniw iz derżbjudżetu, «Ukrajins`ka prawda» 28.12., http://www.pravda.com.ua/news/2016/12/28/7131155/ (dostęp: 19.06.2017).
 • Sydorczyk, О. 2015. Sstawłennia hromadian do partij i dżereł jichnioho finansuwannia, «Hromads`ka dumka. Informacijno-analityczne wydannia», nr 6 (29).
 • Szweda, J. 2010. Finansuwannia wyborczoji kampaniji, [w:] Partiji ta wybory: encykłopedycznyj słownyk, Wydawnyczyj centr LNR imeni Iwana Franka, Lwiw.
 • Umland, А., Kosmel, М. 2016. Derżawne finansuwannia politycznych partij: dołenosna reforma czy polityczna kosmetyka, «Dzerkało tyżnia. Ukrajina» 10.09., http://gazeta.dt.ua/internal/derzhavne-finansuvannya-politichnih-partiy-dolenosna-reforma-chi-politichna-kosmetika-_.html (dostęp: 23.03.2017).
 • WR zaprowadyła derżawne finansuwannia partij i jichniu zwitnist`. 2015 «Ukrajins`ka prawda» 8.10, http://www.pravda.com.ua/news/2015/10/8/7084187/ (dostęp: 20.05.2017).
 • Zakon Ukrajiny pro objednannia hromadian. 1992, [w:] WWR, № 34, st. 504.
 • Zakon Ukrajiny pro polityczni partiji v Ukrajini. 2001a, [w:] WWR, № 23, st. 118.
 • Zakon Ukrajiny pro wnesennia dejakych zakonodawczych aktiw Ukrajiny szczodo dijalnosti Ministerstwa justyciji Ukrajiny, Ministerstwa kultury Ukrajiny, inszych centralnych orhaniw vykonawczoji włady, dijalnist` jakych spriamowujetsia ta koordynujetsia czerez widpowidnych ministriw, a takoż Derżawnoho kosmicznoho ahentstwa Ukrajiny. 2012 [w:] WWR, № 5, st. 62.
 • Zakon Ukrajiny pro wnesennia zmin do dejakych zakonodawczych aktiw Ukrajiny u zwiazku iz zaprowadżenniam derżawnoho finansuwannia politycznych partij w Ukrajini wid 27 łystopada 2003 roku. 2004, [w:] WWR, № 15, st. 218.
 • Zakon Ukrajiny pro wnesennia zmin do dejakych zakonodawczych aktiw Ukrajiny szczodo zapobihannia i protydiji politycznij korupciji. 2015, [w:] WWR, № 49-50, st. 449.
 • Zakon Ukrajiny pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny. 1993, [w:] WWR, № 48, st. 455.
 • Zakon Ukrajiny pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny. 1997, [w:] WWR, № 43, st. 280.
 • Zakon Ukrajiny pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny. 2001b, [w:] WWR, № 51–52, st. 265.
 • Zakon Ukrajiny pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny. 2004, [w:] WWR, № 27–28, st. 366.
 • Zakon Ukrajiny pro wybory narodnych deputatiw Ukrajiny. 2011, [w:] WWR, № 10–11, st. 73.
 • Zaraz ja nazywatymu okremi socialni instytuciji. Jakoju miroju Wy jim dowiriajete? 2015. http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1030 (dostęp: 22.3.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2018_25_1_119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.