PL EN


2018 | 25 | 1 |
Article title

Jan Ryszard Sielezin, Twórczość recenzyjna prof. dra hab. Edwarda Olszewskiego. Wybrane zagadnienia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
Year
Volume
25
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-08-29
Contributors
References
  • Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, 2011, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  • Leszczyńska, K. (opr.) 2012. Wykaz recenzji prof. dr. hab. Edwarda Olszewskiego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego, stanowisko prof. nadzwyczajnego, przyznania tytułu prof., nadania stopnia doktora habilitowanego, stopnia doktora i recenzje wydawnicze, [w:] Polska–Europa–Świat. Prace politologiczne i historyczne. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, M. Marczewska-Rytko, S. Stępień (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  • Olszewski, E. 1999. Recenzja w sprawie przyznania tytułu profesora: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1919–1939, kopia w posiadaniu autora.
  • Olszewski, E. 2010. Recenzja w przewodzie doktorskim: Główne siły parlamentarne III Rzeczypospolitej wobec przyszłości Unii Europejskiej (2001–2004), kopia w posiadaniu autora.
  • Olszewski, E. 2011. Recenzja w przewodzie doktorskim: Region Afryki w polityce zagranicznej Chin, kopia w posiadaniu autora.
  • Salmonowicz, S. 1999. O rzemiośle recenzenta. Studia z warsztatu historyka, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
  • Sielezin, J.R. 2013. Krytyka naukowa, ale jaka? O rzemiośle recenzenta nauk humanistycznych, [w:] Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych, t. 2, J. Juchnowski, R. Wiszniewski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  • Surmaczyński, M. 2002. Warsztaty metodologiczne doktorantów socjologii, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2018_25_1_208
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.