PL EN


2018 | 25 | 1 |
Article title

Zacieranie granic i rozmywanie znaczeń jako jedna z tendencji współczesnych przemian cywilizacyjnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przeprowadzonej analizy jest próba identyfikacji i zdefiniowania kierunków współczesnych przemian kulturowych, ich istoty, przyczyn i konsekwencji oraz konfliktów powstałych na tle przedstawionych procesów. Konflikty te dotyczą zarówno styku różnych kultur, jak i odmiennych postaw wobec coraz szybszego tempa zmian i ich kierunków w ramach jednego kręgu społeczno-kulturowego.Struktura pracy obejmuje wstęp, sześć rozdziałów i zakończenie.W rozwiązaniu problemu badawczego przyjęto następujące metody i techniki badawcze: analizę literatury przedmiotu i doniesień prasowych, metodę wzorca oraz obserwację bezpośrednią i pośrednią. Kwerenda literatury przedmiotu umożliwiła konfrontację własnych przemyśleń i obserwacji z dotychczasowymi ustaleniami badawczymi. Wykorzystano również metodę polegającą na syntetyzowaniu rozproszonych informacji i obserwacji oraz formułowaniu na tej podstawie określonych wniosków opartych na zasadach analizy logicznej i dedukcji.
EN
The present work is devoted to the analysis of the directions of contemporary cultural changes, their nature, causes, consequences and conflicts arising on the background of the processes. The structure of work includes an introduction, six chapters, and a summary. To resolve the problem of the research, the following methods has been applied: analysis of the literature and press reports, and direct and indirect observation. The survey of literature on the subject allowed the juxtaposition of the author’s own thoughts and observations with previous research findings. The method consisting in the synthesis of scattered information and observation was applied.
Year
Volume
25
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-08-29
Contributors
author
References
 • Bauman, Z. 2006. Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 • Bell, D. 2000. The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, Harvard University Press, New York.
 • Fulbeck, K., Spickard, P., Lennon, S. 2006. Part Asian, 100% Hapa, Chronicle Books, San Francisco.
 • Heywood, A. 2013. Politologia, B. Maliszewska (tłum.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jamieson, K.H. 1992. Dirty Politics. Deception, Distraction and Democracy, Oxford University Press, Oxford.
 • Kapuściński, R. 2004. Autoportret reportera, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 • Klawitter, N. 2006. Psy propagandy zawsze do usług, „Forum”, nr 32/33.
 • Kontrola jak nigdy. Rozmowa z G. Agambenem, 2006, „Forum”, nr 13.
 • Lipset, M., Rokkan, S. 1967. Party Systems and Voter Alignments, Cross-National Perspective, Free Press, New York.
 • Nie kocham Kasandry. Rozmowa z B. Barberem, 2006, „Forum”, nr 43/44.
 • Orwell, G. 1988. Rok 1984, T. Mirkowicz (tłum.), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Palumbo, P. 2008. Brudne ręce Włoch, „Wprost”, 10.02.
 • Perger, W.A. 2007. Piraci demokracji, „Die Zeit” 4.10, za: „Forum”, nr 42.
 • Polak, E. 2009. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Polak, E., Polak, W. 2013. Ekonomizacja nierynkowych dziedzin życia i jej konsekwencje, „Contemporary Economy”, nr 4 (1), s. 11–20.
 • Polak, E. 2012. Niby-rzeczywistość i warunki osiągnięcia w niej sukcesu, „Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”, nr 1–4 (72–75), s. 182–202.
 • Scott, J. 2006. Władza, S. Królak (tłum.), Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Sztumski, W. 2015. Granica między sacrum a profanum, http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2341:granica-midzy-sacrum-a-profanum&catid=288&Itemid=30 (dostęp: 1.03.2017).
 • Żakowski, J. 2014. Wielkie kłamstwa. Rozmowa z Z. Baumanem, „Niezbędnik Inteligenta” (dodatek do „Polityki”), 21.12.
 • Żakowski, J. 2006. Pochwała namiętnej różnicy. Rozmowa z Ch. Mouffe, „Niezbędnik Inteligenta” (dodatek do „Polityki”), 18.06.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2018_25_1_25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.