PL EN


2019 | 26 | 1 |
Article title

Czynnik religijny w wyborach US midterms 2018

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu czynnika religijnego na przebieg i wynik wyborów do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki, przeprowadzonych dnia 6 listopada 2018 roku. Próba uchwycenia specyfiki tego głosowania nastąpi na podstawie metod analitycznych, w tym szczegółowej analizy czynników politycznych, które przełożyły się na takie, a nie inne poparcie amerykańskich grup wyznaniowych dla Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej. W szczególności autor będzie starał się odpowiedzieć na pytanie, czy wybory potwierdziły pojawiające się od miesięcy doniesienia publicystyczne o spadającym poparciu dla GOP wśród grup religijnych stanowiących tradycyjnie republikański elektorat. Niniejsza praca nie tylko pozwoli jednoznacznie zweryfikować lub sfalsyfikować stawianą hipotezę badawczą, ale ponadto określi główne determinanty takiego stanu rzeczy. W szczególności artykuł skoncentruje się na roli politycznego wizerunku prezydenta Donalda Trumpa i jego popularności (jak również niepopularności) wśród religijnych zwolenników obydwu partii politycznych jako jednego z kluczowych czynników wyjaśniających rozkład głosów środowisk religijnych w ostatnich wyborach do Kongresu.
EN
The aim of the paper is to analyze the influence of the religious factor on the course and outcome of the elections to the United States Congress, held on June 6, 2018. An attempt to capture the specifics of this vote will take place on the basis of analytical methods, including a detailed analysis of political factors, which resulted into such and not other support of American religious groups for the Democratic Party and the Republican Party. In particular, the author will try to answer the question whether the elections have been confirmed by reports on recent months of falling support for the GOP among religious US citizens. This work will not only allow us to verify or falsify our research hypothesis, but also determine the main determinants of such conjuncture. In particular, the article will focus on the political image of President Donald Trump and his popularity (as well as unpopularity) among religious supporters of both political parties as one of the key factors explaining the distribution of votes in the last Congressional elections.
Year
Volume
26
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-06-30
Contributors
References
 • Cooperman, A. et al. 2016. Faith and the 2016 Campaign, Pew Research Center, http://www.pewforum.org/2016/01/27/faith-and-the-2016-campaign/ (dostęp: 22.02.2019).
 • Cromartie, M. 2009. Red God, Blue God. Is there a God Gap between the Parties?, [w:] The Future of Religion in American Politics, Ch. Dunn (red.), The University Press of Kentucky, Lexington, s. 159–172.
 • Domke, D. 2004. God Willing? Political Fundamentalism in the White House, the “War on Terror” and the Echoing Press, London–Ann Arbor.
 • Esmer, Y., Pettersson, T. 2010. Wpływ religii i religijności na zachowania wyborcze, [w:] Zachowania polityczne, R. Dalton, H-D. Klingemann (red.), t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 74–102.
 • Jacobs, B. 2018. Will evangelicals come out for Trump's Republican party in November?, „The Guardian” 20.05.2018, https://www.theguardian.com/us-news/2018/may/19/donald-trump-white-evangelical-christian-voters-midterms (dostęp: 11.01.2019).
 • Jensen, K. 2018. How did voters’ religion affect the midterm elections?, „America. The Jesuit Review” 21.11.2018, https://www.americamagazine.org/politics-society/2018/11/21/how-did-voters-religion-affect-midterm-elections (dostęp: 18.01.2019).
 • Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, A. Pułło (tłum.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.
 • Mohseni, P., Wilcox, C. 2009. Religion and political parties, [w:] The Routledge Handbook of Religion and Politics, J. Haynes (red.), Routledge, New York.
 • Nakamura, D. 2018. Critics say Trump has fostered the toxic environment for the political violence he denounces, „The Washington Post” 27.10.2018, https://www.washingtonpost.com/politics/the-centralpremise-of-his-presidency-critics-say-trump-has-fostered-the-toxic environment-for-the-politicalviolence-he-denounces/2018/10/27/cd45e43e-da1e-11e8-a10f-b51546b10756_story.html (dostęp: 18.01.2019).
 • Olehla, R. 2010. Common Faith: Civil Religion in the US, „New Presence: The Prague Journal of Central European Affairs”, vol. 14, no. 2, s. 26–31.
 • Podrebarack Sciupak, E., Smith, G.A. 2018. How religious groups voted in the midterm elections, Pew Research Center, 07.11.2018, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/11/07/how-religious-groupsvoted-in-the-midterm-elections/ (dostęp 17.01.2019).
 • Pomarański, M. 2011. Religia obywatelska, [w:] Encyklopedia politologii, t. 4: Myśl społeczna i ruchy polityczne współczesnego świata, M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski (red.), Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Prostak, R. 2018. „Let’s Make America Born-Again”? – wybory prezydenckie w 2016 roku a kondycja Nowej Religijnej Prawicy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, [w:] Politologia religii, M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Lublin, s. 371–392.
 • Sales, B. 2018. More than 75 percent of Jews voted for Democrats in the midterms, “Jewish Telegraphic Agency” 07.11.2018, https://www.jta.org/2018/11/07/politics/75-percent-jews-voted-democrats-midterms (dostęp: 18.01.2019).
 • Scott, D. 2018. White evangelicals turned out for the GOP in big numbers again, „Vox” 07.11.2018, https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/10/29/18015400/2018-midterm-elections-results-white-evangelical-christians-trump (dostęp: 17.01.2019).
 • Silk, M. 2012. Religion and politics in Print, [w:] The Oxford Handbook of Religion and the American News Media, red. D. Winston, Oxford University Press, Oxford–New York.
 • Smidt, C.E. 2017. The role of religion in the 2016 american presidential election, „Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik”, vol. 1, no. 1, s. 133–162. DOI: https://doi.org/10.1007/s41682-017-0007-5.
 • Smidt, C.E. et al. 2010. The Disappearing God Gap? Religion in the 2008 Presidential Election, Oxford University Press, Oxford–New York.
 • Vote Common Good, strona internetowa kampanii „Vote Common Good”, https://www.votecommongood.com/ (dostęp 18.01.2019).
 • Wald, K.D., Calhoun-Brown, A. 2018. Religion and Politics in the United States, Lanham–Boulder–New York–London.
 • Zauzmer, J. 2018. As Trump picks Kavanaugh for the Supreme Court, evangelicals rejoice: ‘I will vote for him again’, „The Washington Post” 09.07.2018, https://www.washingtonpost.com/news/acts-offaith/wp/2018/07/09/as-trump-picks-a-supreme-court-justice-evangelicals-rejoice-i-will-vote-forhim-again/ (dostęp: 17.01.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2019_26_1_37-49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.