PL EN


2019 | 26 | 2 |
Article title

Ukraine’s Energy Security in Strategies

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
During the independence period, the Ukrainian government has published two energy security strategies. The first strategy was adopted in 2006 and the second one in 2016. Both documents provided a similar definition of energy security. The aims of the first strategy, covering the period 2006–2030, were the restructuring of the fuel and energy complex using new technologies, increase of energy efficiency and ensuring market prices of energy generation and sale. The second strategy was much more extensive and envisaged the implementation of changes in three stages until 2035. The changes proposed in the document are reasonable from the point of view of Ukraine’s energy security. The strategy does not take an explicit position on decarbonisation, although it provides for the modernisation of power plants and closure of unprofitable mines. Some of the goals of the Ukrainian energy sector were only roughly outlined and therefore need elaboration and clear indication of how they would be achieved. The aim of this article is to analyse the reforms and measures provided for in Ukraine’s strategies designed to ensure the country’s energy security. The research hypothesis is as follows: The reforms envisaged in the strategies can effectively contribute to ensuring the state’s energy security. To test this hypothesis, the author formulated the following research questions: 1. How did the two energy strategies define security?; 2. Which elements of energy policy were considered to be the most important in the first strategy document?; 3. What energy security components are listed in the second strategy document?; 4. Were the measures specified in the first and second strategies capable of ensuring the energy security of Ukraine? The applied research methods were the following: literature research, comparison method and content analysis.
Year
Volume
26
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-28
Contributors
References
 • Balyuk, H. 2011. Problemy zakonodavchoyi rehlamentatsiyi ta realizatsiyi v Ukrayini ekolohichnoyi skladovoyi kontseptsiyi staloho rozvytku, “Pravo Ukrayiny”, No. 2 [Балюк, Г. 2011. Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку, «Право України», № 2].
 • Belica, B. 2014. Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu ziemnego na Ukrainę – cel polityczny czy instrument negocjacyjny, [in:] Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Teraźniejszość i przyszłość, t. 1: Polityka – gospodarka – zasoby naturalne i logistyka, P. Kwiatkiewicz (ed.), Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań.
 • Borko, H. 2014. Koncepcje i instrumenty zarządzania strategicznego bezpieczeństwem energetycznym: przykład Ukrainy, [in:] Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy, M. Czupich, A. Ignasiak-Szulc, M. Kola-Bezka (eds.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Chevhanova, V., Khadartsev, O. 2017. Increase of Energy Efficiency of the Ukrainian Economy: Problems and Priorities, “Scientific Journal of Polonia University”, vol. 21(2), pp. 67–75, DOI: https://doi.org/10.23856/2107.
 • Czech, A. 2015. Współpraca Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego z wybranymi państwami, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, vol. 228, pp. 22–36.
 • Ćwiek-Karpowicz, J. 2016. Postrzeganie i definiowanie bezpieczeństwa energetycznego w warunkach kryzysu na Ukrainie, “Polityka Energetyczna”, vol. 19(1), pp. 137–148.
 • Dyduch, J. 2013. Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Energeticheskaya strategiya Ukrainy na period do 2030 goda: problemnyye voprosy soderzhaniya i realizatsii [Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года: проблемные вопросы содержания и реализации], https://zn.ua/ECONOMICS/energeticheskaya_strategiya_ukrainy_na_period_do_2030_goda_problemnye_voprosy_soderzhaniya_i_realiza.html (access: 2.09.2018).
 • Enerhetychna stratehiya Ukrayiny do 2035 roku – bezpeka, enerhoefektyvnistʹ, konkurentospromozhnistʹ. 2017 [Енергетична стратегія України до 2035 року – безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність], http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085 (access: 5.09.2018).
 • Enerhetychna stratehiya Ukrayiny: priorytetni napryamy zberezhennya enerhoresursiv [Енергетична стратегія України: пріоритетні напрями збереження енергоресурсів], http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=93853 (access: 3.08.2018).
 • Federova, W.A. 2012. Perspektywy wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy, http://www.rynekwschodni.pl/news/Perspektywy-wzmocnienia-bezpieczenstwa-energetycznego-Ukrainy,752 (access: 10.09.2018).
 • Gromadzki, G., Konończuk, W. 2007. Energetyczna gra: Ukraina, Mołdawia i Białoruś między Unią a Rosją, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
 • Historyczne porozumienie w sprawie klimatu zostało zawarte. 2018, http://www.unic.un.org.pl/szczyt-klimatyczny-w-paryzu-2015/historyczne-porozumienie-w-sprawie-klimatu-zosta%C5%82o-zawarte (access: 16.03.2018).
 • Kajdarowicz, Ch. 2015. Energy Security of Ukraine, “Zeszyty Naukowe. Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle”, no. 12.
 • Kakaya model’ rynka teplovoy energii nuzhna Ukraine. 2017 [Какая модель рынка тепловой энергии нужна Украине. 2017], https://zn.ua/energy_market/kakaya-model-rynka-teplovoy-energii-nuzhna-ukraine-_.html (access: 5.10.2018).
 • Kłaczyński, R. 2010. Sektor energetyczny: stan obecny i perspektywy, “Nowa Ukraina: Zeszyty Historyczno-Politologiczne”, vol. 9/10.
 • Kuznyetsova, S.V. 2010. Teoretychni ta praktychni aspekty vykonannya v Ukrayini Kiotsʹkoho protokolu do Ramkovoyi konventsiyi Orhanizatsiyi Ob’yednanykh Natsiy pro zminu klimatu, “Chasopys Kyyivsʹkoho uniwersytetu prava”, vol. 2 [Кузнєцова, С.В. 2010. Теоретичні та практичні аспекти виконання в Україні Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, «Часопис Київського університету права», № 2].
 • Lavrynenko, G. 2011. Polityka energetyczna Ukrainy – ustawodawstwo, praktyka, kierunki rozwoju, “Społeczeństwo i Polityka”, vol. 2(27).
 • Mikhaylov, A. 2017. Novaya model’ rynka teplovoy energii privlekayet trilliony investitsiy [Михайлов, A. 2017. Новая модель рынка тепловой энергии привлечет триллионы инвестиций], http://www.rosbalt.ru/business/2017/02/08/1590010.html (access: 16.11.2018).
 • Natsionalʹnyy plan skorochennya vykydiv ne vidpovidaye mizhnarodnym zobovyazannyam ta interesam Ukrayiny – NETSU [Національний план скорочення викидів не відповідає міжнародним зобов’язанням та інтересам України – НЕЦУ], http://necu.org.ua/natsionalnyy-plan-skorochennya-vykydiv-ne-vidpovidaye-mizhnarodnym-zobovyazannyam-ta-interesam-ukrayiny (access: 10.03.2018).
 • Ob Energeticheskoy strategii Ukrainy na period do 2030 goda. 2006 [Об Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года. 2006] http://www.esco.co.ua/journal/2006_9/art_181.htm (access: 4.03.2018).
 • Prohrama enerhozberezhennya dlya naselennya. 2015 [Програма енергозбереження для населення. 2015], http://cg.gov.ua/web_docs/1/2015/10/docs/PROGRAMA_stimulyuvannya_do_zaprovadzhennya_energoefektivnih_zahodiv_naselennya.pdf (access: 1.03.2018).
 • Pro Natsionalʹnu enerhetychnu programu Ukrainy do 2010 roku, Verkhovna Rada Ukrainy. Postanova vid 15.05.1996, No. 191/96-BP [Про Національну енергетичну програму України до 2010 року, Верховна Рада України. Постанова від 15.05.1996, № 191/96-ВР], https://ips.ligazakon.net/document/view/F960191 (access: 19.11.2018).
 • Pro Natsionalʹnu prohramu “Nafta i haz Ukrainy do 2010 roku”, Kabinet Ministriv Ukrayiny. Postanova vid 17.02.1995, No. 125 [Про Національну програму «Нафта і газУкраїнидо 2010 року», Кабінет Міністрів України. Постанова від 17.02.1995, № 125], https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/125-95-%D0%BF (access: 12.10.2018).
 • Pro Stratehiyu staloho rozvytku “Ukraina – 2020”, Ukaz Prezydenta Ukrayiny. Stratehiya vid 12.01.2015, No. 5/2015 [Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”, Указ Президента України. Стратегія від 12.01.2015, № 5/2015].
 • Romanenko, V.D., Kuzʹmenko, M.I., Afanasʹyev, S.O. 2012. Hidroekolohichna bezpieka atomnoyi enerhetyky v Ukrayini [Романенко, В.Д., Кузьменко, М.І., Афанасьєв, С.О. 2012. Гідроекологічна безпека атомної енергетики в Україні], http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2012_6_7.pdf (access: 11.09.2018).
 • Rozvytok vidnovlyuvanykh dzherel enerhiyi v Ukrayini. 2017 [Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні. 2017], http://energymagazine.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukrai-ni.pdf (access: 01.08.2018).
 • Rybak, A., Solarz, J. 2014. Ukraińskie próby dywersyfikacji źródeł energii i dostaw surowców energetycznych, “Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych”, vol. 9, pp. 75–88, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2014.0.9.75.
 • Semerak, O. 2018. Ukrayina hotova pidtrymaty Polʹshchu u pidhotovtsi do Konferentsiyi OON z pytanʹ klimatu 2018 roku [Семерак, O. 2018. Україна готова підтримати Польщу у підготовці до Конференції ООН з питань клімату 2018 року], https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250430823 (access: 13.03.2018).
 • Trusewicz, I. 2016. Strategia energetyczna Ukrainy to atom i woda, “Rzeczpospolita”, 22.10, https://energia.rp.pl/energetyka-zawodowa/elektroenergetyka/3011-strategia-energetyczna-ukrainy-to-atom-i-woda (access: 16.03.2018).
 • Ukraine. 2018, https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/up.html (access: 1.03.2018).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2019_26_2_113-126
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.