PL EN


2019 | 26 | 2 |
Article title

Polish Media Debate on the Migration Crisis. The Case of Opinion-Forming Media

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the present paper was: to specify the significance of the problem of the migration crisis in the Polish media debate as well as to point out similarities and dissimilarities in the manner of presenting (depending on a given narration applied) this phenomenon on the basis of two major, albeit ideologically distinct, weeklies, that is “Polityka” and “Do Rzeczy”, with the said two news magazines actively participating in the above-mentioned debate. The paper reconstructs the narrations presented by the said opinion-forming weeklies referring to the migration crisis and the issues related thereto. We also analyzed to what extent the weeklies differed with respect to the scrutinized phenomenon. For the sake of analysis, we availed ourselves of the assumptions of the agenda-setting theory.In our opinion, the conducted analysis allows for regarding the problem of migration crisis as a major area for opinion-forming activities of both weeklies. The respective editors of both weeklies put forward specific interpretations of social phenomena; and what is more, the suggested narrations, in a multi-faceted way, built a model for comprehending the events of European importance, with the said events perceived, on the one hand, as a threat to the Polish state (“Do Rzeczy”); on the other hand, as a challenge which demands Poland’s participation in the European politics (“Polityka”). Each weekly, while referring to some argumentation aimed at the demonstration of its sole moral rightness, attempted to discredit the position of the other.
Year
Volume
26
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-28
References
 • Bault, O. 2015. Francja ślepnie, “Do Rzeczy”, 22.06.
 • Bauman, Z., Gadomski, W. 2001. Tak zwana globalizacja, “Gazeta Wyborcza”, 9.11.
 • Buzan, B., Hansen, L. 2010. The Evolution of International Security Studies, University Press, Cambridge.
 • Dearing, J.W., Rogers E.M. 1996. Agenda-setting. Communication Concepts 6, SAGE Publications Thousand Oaks.
 • Domosławski, A. 2015a. Ludy świata pukają do bram, “Polityka”, 14.09.
 • Domosławski, A. 2015b. Robinson patrzy na Piętaszka, “Polityka”, 30.11.
 • Dyduch, J. 2016. Sekurytyzacja a europeizacja. Między teorią a praktyką, [in:] Europa. Idee, koncepcje, rzeczywistość. Księga dedykowana profesorowi Wiesławowi Bokajle, J. Juchnowski, P. Turczyński, R. Wiszniowski (eds.), Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków, pp. 373–387.
 • Fijałkowski, Ł. 2012. Teoria sekurytyzacji i konstruowanie bezpieczeństwa, “Przegląd Strategiczny”, no. 1, pp. 149–161, DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2012.1.10.
 • Fijałkowski, Ł. 2013. Akt mowy i język bezpieczeństwa a konstruowanie globalnych zagrożeń (dyskursywne podejście do bezpieczeństwa), “Kultura – Historia – Globalizacja” no. 14, pp. 91–102.
 • Gańczyk, F. 2015. Trudna gościnność, “Polityka”, 7.09.
 • Gądek, J. 2012. Czystka w “Uwarzam Że”. Odchodzą Paweł Lisicki, Wildstein i Gabryel, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/czystka-w-uwazam-rze-odchodza-pawel-lisicki-wildstein-i-gabryel/1hpmk (access: 23.05.2018).
 • Gierak-Onoszko, J. 2015. Serce po berlińsku, “Polityka”, 9.11.
 • IMM. 2015. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w 2015 roku, https://www.imm.com.pl/sites/default/files/raporty/najbardziej_opiniotworcze_media_w_2015.pdf (access: 27.05.2018).
 • Jakimowicz-Ostrowska, I. 2015. Arabowie w Krakowie, “Polityka”, 28.09.
 • Jaspers, K. 1979. Problem winy, “Etyka”, no. 17, pp. 145–206.
 • Jennings, B., Miron, D. 2004. Theory and Research in Mass Communication, “Journal of Communication”, vol. 54(4), pp. 662–704, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-2466.2004.tb02650.x.
 • Kawa, D. 2014. Polska prasa opiniotwórcza wobec Niemiec w latach 2001–2005, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kołodziejczyk, M. 2015. Każdy inny, wszyscy biali, “Polityka”, 5.10.
 • Kotras, J. 2013. Dwa światy, dwie narracje. Retoryka tygodników opinii „W sieci” i „Polityka”, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” vol. 46, pp. 89–109.
 • Kowalczuk, P. 2015a. Biznes na przemycie żywego towaru, “Do Rzeczy”, 16.02.
 • Kowalczuk, P. 2015b. Ludzka powódź, “Polityka”, 27.04.
 • Krzemiński, A. 2015. Spotkanie światów. „Polityka”, 5.10.
 • Kula, A. 2013.O pewnych zasadach sztuki publicystycznej w prasie opiniotwórczej: temporalność i argumentacyjność, “Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, vol. 20, pp. 31–40.
 • Kurdupski, M. 2016a. Sprzedaż tygodników w 2015 roku. Tele Tydzień liderem, w czołówce magazyny people, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-w-2015-roku-tele-tydzien-liderem-w-czolowce-magazyny-people-top-54 (access: 23.04.2018).
 • Kurdupski, M. 2016b. Polityka wyprzedziła Newsweek Polska w 2016 roku. Wprost o 38 proc. w dół, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tyodnikow-opinii-w-2016-roku-wprost-ostro-w-dol (access: 23.04.2018).
 • Kuśmierski, S. 1997. Opinia publiczna. Wstęp do teorii, Wydawnictwo WSE, Warszawa.
 • Lisicki, P. 2013. Wracamy, “Do Rzeczy”, 2.01.
 • Maćkowiak, T. 2015. Parszywa czwórka, “Polityka”, 5.10.
 • Magierowski, M. 2015. Toast za zdrowie imigrantów, “Do Rzeczy”, 21.09.
 • Mazuś, M. 2015a. Bilet bez miejscówki, “Polityka”, 16.09.
 • Mazuś, M. 2015b. Uchodźcy, instrukcja obsługi, “Polityka”, 28.09.
 • McCombs, M. 2014. Setting the Agenda: Mass Media and Public Opinion, Polity Press, Cambridge.
 • Nowak, E. 2013. Wstęp, [in:] Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej, E. Nowak (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin, pp. 7–12.
 • Nowak, E. 2016. Teoria Agenda Setting a nowe media, “Studia Medioznawcze”, vol. 3, pp. 11–24.
 • Ostrowski, M. 2015a. Nie uchodzi nie pomóc, “Polityka”, 14.09.
 • Ostrowski, M. 2015b. Schodami nie windą, “Polityka”, 26.10.
 • Palska, H. 1999. Badacz społeczny wobec tekstu. Niektóre problemy analizy jakościowej w socjologii i teorii literatury, [in:] Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, H. Domański, K. Lutyńska, A.W. Rostocki (eds.), Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, pp. 161–176.
 • Przybylski, J. 2015. Strażnicy cywilizacji, “Do Rzeczy”, 6.06.
 • Repetowicz, W. 2015. Europa u stóp sułtana, “Do Rzeczy”, 21.09.
 • Semka, P. 2015. Utopia teutonica, “Do Rzeczy”, 14.09.
 • Stomma, L.2015a. Niech tu nie idą, “Polityka”, 7.09.
 • Stomma, L. 2015b. Uległość, “Polityka”, 21.09.
 • Stomma, L. 2015c. Wróg bliski i daleki, “Polityka”, 5.10.
 • Stylińska, T. 2015. Włosi patrzą na Trypolis, “Do Rzeczy”, 5.10.
 • Szczepaniak, K. 2012. Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, no. 42, pp. 83–112.
 • Szostkiewicz, A. 2015a. Święta Rodzina na uchodźctwie, “Polityka”, 13.04.
 • Szostkiewicz, A. 2015b. Armia strachu, “Polityka”, 20.04.
 • Szymanowski, M. 2015. Orban ratuje Węgry, “Do Rzeczy”, 14.09.
 • Terlikowski, T. 2015. Kościół i nowa inwazja barbarzyńców, “Do Rzeczy”, 31.08.
 • Tomczyk, C. 2015. Rząd gotowy na każdą liczbę uchodźców, “Rzeczpospolita”, 18.09.
 • Walgrave, S., Van Aelst P. 2006. The Contingency of the Mass Media’s Political Agenda Setting Power: Toward a Preliminary Theory, “Journal of Communication”, vol. 56, pp. 88–109, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00005.x.
 • Winiecki, J. 2015a. Odsyłacz, “Polityka”, 13.05.
 • Winiecki, J. 2015b. Zamknięci na oścież, “Polityka”, 28.09.
 • Wójcik, Ł. 2015. Ci obcy, “Polityka”, 7.09.
 • Zamojska, M. 2012. W poszukiwaniu autorytetu… Cechy poznawcze, wartości edukacyjne oraz konsekwencje społeczne funkcjonowania wywiadu-wykładu obecnego w mediach drukowanych oraz przestrzeni internetowej, [in:] W kręgu historii politologii i edukacji. Studia i szkice dedykowane profesorowi Witoldowi Wojdyle, Z. Karpus, G. Radomski, M. Strzelecki (eds.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, pp. 497–507.
 • Ziemkiewicz, R. 2015a. To najeźdźcy, nie uchodźcy, “Do Rzeczy”, 14.09.
 • Ziemkiewicz, R. 2015b. Europejski zamach stanu, “Do Rzeczy”, 21.09.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2019_26_2_139-157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.