PL EN


2020 | 27 | 1 |
Article title

Metodologiczne aspekty badania zmian ideologicznych w kontekście partii politycznych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this article is to analyse the methodological aspects related to the study of ideological changes in political parties. The article compares the quantitative analysis of election programs and the Expert Survey, evaluates their strengths and weaknesses, and analyses their application possibilities. The hypothesis adopted in this article is as follows: quantitative analysis of election programs is burdened with smaller methodological weaknesses than Expert Survey and thus is a more reliable tool for measuring ideological changes in the environment of political parties.
PL
Celem artykułu jest analiza aspektów metodologicznych związanych z badaniem zmian ideologicznych w partiach politycznych. W pracy porównano analizę ilościową programów wyborczych i ankiety eksperckiej, oceniono ich mocne i słabe strony oraz przeanalizowano możliwości ich zastosowania. Hipoteza przyjęta w artykule jest następująca: analiza ilościowa programów wyborczych jest obciążona mniejszymi słabościami metodologicznymi niż ankieta ekspercka, a zatem jest bardziej niezawodnym narzędziem do pomiaru zmian ideologicznych w środowisku partii politycznych.
Year
Volume
27
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-30
Contributors
References
 • Antoszewski, A. 2005. Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań–Wrocław.
 • Bakker, R., Edwards, E., Jolly, S., Polk, J., Rovny, J., Steenbergen, M. 2014. Anchoring the experts: Using vignettes to compare party ideology across countries, "Research and Politics”, no. 3, DOI: https://doi.org/10.1177/2053168014553502.
 • Benoit, K., Laver, M. 2007. Estimating party policy positions: Comparing expert surveys and hand-coded content analysis, "Electoral Studies”, no. 26, DOI: https://doi.org/10.1016/j.electstud.2006.04.008.
 • Von Beyme, K. 1985. Political Parties in Western Democracies, Palgrave Macmillan, Aldershot.
 • Budge, I. 2000. Expert judgements of party policy positions: Uses and limitations in political research, "European Journal of Political Research”, no. 37, DOI: https://doi.org/10.1111/1475-6765.00506.
 • Budge, I. 2013. The Standard Right-Left Scale, https://manifesto-project.wzb.eu/ down/papers/budge_right-left-scale.pdf (access: 10.10.2019).
 • Budge, I., Klingemann, H.-D. 2001. Finally! Comparative Over-Time Mapping of Party Policy Movement, [in:] Mapping Policy Preferences: Estimates for Parties, Electors, and Governments 1945–1998, I. Budge, H.-D. Klingemann, A. Volkens, J. Bara, E. Tanenbaum (eds.), Oxford University Press, Oxford.
 • Bukowska, X., Cześnik, M. 2002. Analiza treści programów wyborczych polskich partii politycznych 1991–2001, [in:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, R. Markowski (ed.), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Carrubba, C.J., Gabel, M., Murrah, L., Clough, R., Montgomery, E., Schambach, R. 2006. Off the Record: Unrecorded Legislative Votes, Selection Bias and Roll-Call Vote Analysis, "British Journal of Political Science”, no. 36, DOI: https://doi.org/10.1017/S0007123406000366.
 • Curini, L. 2010. Experts’ political preferences and their impact on ideological bias an unfolding analysis based on a Benoit-Laver Expert survey, "Party Politics”, no. 16, DOI: https://doi.org/10.1177/1354068809341051.
 • Dinas, E. Gemenis, K. 2010. Measuring Parties' Ideological Positions with Manifesto Data: A Critical Evaluation of the Competing Methods, "Party Politics”, no. 16, DOI: 10.1177/1354068809343107.
 • Downs, A. 1957a. An Economic Theory of Political Action in a Democracy, "Journal of Political Economy”, vol. 65(2).
 • Downs, A. 1957b. An Economic Theory of Democracy, Harper & Row Publishers, New York.
 • Franzmann, S., Kaiser, A. 2006. Locating Political Parties in Policy Space: A Reanalysis of Party Manifesto Data, „Party Politics”, no. 12, DOI: https://doi.org/10.1177/1354068806061336.
 • Gagatek, G. 2007. Geneza i ewolucja frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) w Parlamencie Europejskim, "Studia Polityczne”, no. 20.
 • Gallagher, M., Laver, M., Mair, P. 2001. Representative Government in Modern Europe, Open University Press, Boston.
 • Gemenis, K., Van Ham, C. 2014. Comparing methods for estimating parties’ positions in voting advice applications, [in:] Matching Voters with Parties and Candidates: Voting Advice Applications in a Comparative Perspective, D. Garzia, S. Marschall (eds.), ECPR Press, Colchester.
 • Grabowska, M., Szawiel, T. 2003. Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hloušek, V., Kopeček, L. 2010. Origin, Ideology and Transformation of Political Parties: East-Central and Western Europe Compared, Routledge, Aldershot.
 • Huber, J.D., Inglehart, R. 1995. Expert Interpretations of Party Space and Party Locations in 42 Societies, „Party Politics”, no. 1, DOI: https://doi.org/10.1177/1354068895001001004.
 • Hug, S., Schulz, T. 2007. Left–Right Positions of Political Parties in Switzerland, "Party Politics”, no. 13, DOI: https://doi.org/10.1177/1354068807075938.
 • Jahn, D. 2011. Conceptualizing Left and Right in comparative politics: Towards a deductive approach, "Party Politics”, no. 17, DOI: https://doi.org/10.1177/1354068810380091.
 • Klingemann, H.-D. 1987. Election Programs in West Germany: 1949-1980, Explorations in the Nature of Political Controversy [in:] Ideology, Strategy and Party Change: Spatial Analyses of Post-War Elections Programmes in 19 Democracies, I. Budge, D. Robertson, D. Hearl (eds.), Cambridge University Press, Cambridge.
 • Knutsen, O. 1995. Value Orientations, Political Conflicts and Left-Right Identification: A Comparative Study, "European Journal of Political Research”, no. 28, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1995.tb00487.x.
 • Laver, M. 1998. Party Policy and Cabinet Portfolios in Ireland, 1997: Results from an expert survey, "Irish Political Studies”, no. 13, DOI: https://doi.org/10.1080/07907189808406592.
 • Maguire, M. 1983. Is There Still Persistence? Electoral Change in Western Europe, 1948–1979, [in:] The Western European Party System. Continuity and Change, H. Daalder, P. Mair (eds.), SAGE Publications, London.
 • Mair, P. 2001. Searching for the Positions of Political Actors: A Review of Approaches and Critical Evaluation of Expert Surveys, [in:] Estimating the Policy Position of Political Actors, M. Laver (ed.), Routlege, London.
 • Mair, P., Mudde, C. 1998. The Party Family and its Study, "Annual Review of Political Science”, no. 1, DOI: https://doi.org/10.114/annurev.polisci.1.1.211.
 • Markowski, R. 2002. Propozycja „Manifesto Research Group”: metoda, wyniki, problem – komentarz, [in:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, R. Markowski (ed.), Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • McDonald, M.D,. Mendes, S.M., Budge, I. 2004. What Are Elections For? Conferring the Median Mandate, "British Journal of Political Science”, no. 34, DOI: https://doi.org/10.1017/S0007123403000322.
 • McDonald, M.D., Mendes, S.M., Kim, M. 2007. Cross-temporal and cross-national comparisons of party left-right positions, "Electoral Studies”, no. 26, DOI: https://doi.org/10.1016/j.electstud.2006.04.005.
 • Mikhaylow, S., Laver, M., Benoit, K. 2012. Coder Reliability and Misclassification in the Human Coding of Party Manifestos, "Political Analysis”, no. 20, DOI: https://doi.org/10.1093/pan/mpr047.
 • Mudde, C. 2002. The Ideology of the Extreme Right, Manchester University Press, Manchester–New York.
 • Noël, A., Therién, J.-P. 2008. Left and Right in Global Politics, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Pelizzo, R. 2003. Party positions or party direction?, "West European Politics”, no. 26, DOI: https://doi.org/10.1080/01402380512331341111.
 • Rafałowski, R. 2014. Fragmentacja i polaryzacja systemów partyjnych w krajach pokomunistycznych, http://www.depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/711/Rafa%C5%82owski%2Wojciech%20-%20doktorat.pdf?sequence=1 (acces: 2.10.2019).
 • Ray, L. 1999. Measuring Party Orientations towards European Integration: Results from an Expert Survey, "European Journal of Political Research”, no. 36, DOI: https://doi.org/10.1023_A_1007009106184.
 • Sitter, N. 2002. Cleavages, Party Strategy and Party System Change in Europe East and West, "Perspectives on European Politics and Society”, no. 3, DOI: https://doi.org/10.1080/15705850208438844.
 • Werner, A., Lacewell, O., Volkens, A. 2011. Manifesto Coding Instructions, https://manifesto-project.wzb.eu/down/papers/handbook_v4.pdf (access: 15.10.2019).
 • Wojtasik, W. 2011. Lewica i prawica w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec.
 • Zuba, K. 2012. Polska scena polityczna: Ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2020_27_1_65-81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.