PL EN


2020 | 27 | 1 |
Article title

Rada Jesza jako przykład instytucjonalizacji ruchu osadniczego w Izraelu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie działalności Rady Jesza, która po ponad trzech dekadach może zostać uznana za w pełni ukształtowaną i zinstytucjonalizowaną organizację reprezentującą żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu. Wytworzyła ona szerokie sieci powiązań i wachlarz działań promujących osadnictwo w kraju i za granicą oraz dąży do uznania żydowskiej obecności na tym obszarze. Autor uznał, że w analizie pomocny będzie nowy instytucjonalizm z naciskiem na sieciowość i racjonalność wyboru. W ukazaniu rozwoju ruchu osadniczego wykorzystano także metodę ilościową. W tekście przedstawiono krótki rys historyczny Rady Jesza, sposoby działania organizacji oraz rozwój żydowskich osiedli w Judei i Samarii. Hipotezę niniejszego artykułu oparto na stwierdzeniu, że Rada Jesza, pomimo iż z początku była związana z radykalną ideologią narodowo-religijną, to stała się ona na przestrzeni lat swojego funkcjonowania zinstytucjonalizowaną organizacją, która rości sobie przez to prawo reprezentacji wszystkich osadników. Przeprowadzona analiza Rady Jesza pozwala stwierdzić, że jest to w pełni zinstytucjonalizowana organizacja, mająca wypracowany szeroki zakres działań i narzędzi pozwalających na realizację celów wewnątrz państwa i poza jego granicami.
EN
The aim of the article is to show an activity of the Yesha Council which, after three decades, became a fully shaped and institutionalized organization. Nowadays the Yesha is representation of all the Jewish settlers in the West Bank. The organization created wide networks of connections and actions to promote settlement in the State of Israel and to legitimize Jewish presence in the Judea and Samaria. The author used the new idea of institutionalism to describe the Yesha Council actions. Special emphasis was put on the networking and rational choice institutionalism. Also, the quantitative method was helpful in describing the development of the settler movement. In addition, the article briefly describes the history of the Yesha and the way it functions.
Year
Volume
27
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-30
Contributors
References
 • Arim be-Jesza, http://www.myesha.org.il/?CategoryID=171 (dostęp: 11.10.2018).
 • Efrat, E. 2006. The West Bank and Gaza Strip: A Geography of Occupation and Disengagement, London–New York.
 • Erec ha-Jehudim: geopolitika we-recifuthitjaszwutit, http://www.myesha.org.il/?CategoryID=336&ArticleID=5616 (dostęp: 12.10.2018).
 • Federman, J. 2014. West Bank settler group boasts rapid growth, https://www.timesofisrael.com/west-banksettler-
 • group-boasts-rapid-growth/ (dostęp: 13.10.2018).
 • Geulat Zion: Another New Settlement, http://peacenow.org.il/en/geulat-zion-another-new-settlement (dostęp: 13.10.2018).
 • Hareuveni, E. 2010. By Hook and by Crook. Israeli Settlement Policy in the West Bank, Jerusalem. In unprecedented session, settler leaders meet Trump’s envoy, https://www.timesofisrael.com/in-unprecedented-session-settler-leaders-meet-trumps-envoy/ (dostęp: 13.10.2018).
 • Israel approves $6 million expansion of Jewish West Bank settlements near Hebron, https://www.i24news.
 • tv/en/news/israel/186337-181014-israel-approves-6-million-expansion-of-jewish-west-bank-settlements-near-hebron (dostęp: 13.10.2018).
 • Jarząbek, J. 2007. Żydowskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu, [w:] Wybrane problemy badań wschodnich, Z.J. Winnicki, W. Baluk, G. Tokarz (red.), Wrocław, s. 427–445.
 • Jehuda we-Szomron merkaz ha-Am ha-Jehudi be-kol ha-et ha-atika, http://www.efshari.co.il/?q=node/13 (dostęp: 12.10.2018).
 • Jeud ha-tnua, http://www.amana.co.il/?CategoryID=28&ArticleID=51 (dostęp: 12.10.2018).
 • Jurisdiction of The New Settlement “Amihai” Approved, http://peacenow.org.il/en/jurisdiction-new-settlement-amihai-approved (dostęp: 13.10.2018).
 • Lazaroff, T. 2018. Settler Leader Talks West Bank Annexation in Washington, https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Settler-leader-talks-West-Bank-annexation-in-Washington-544418 (dostęp: 15.10.2018).
 • Levi, T. 2017. Pinchas Wallerstein to head outpost regulation committee, https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/237251 (dostęp: 13.10.2018).
 • Lieberman, O. 2017. Amona evacuation complete as Israel police remove remaining protesters, https://edition.cnn.com/2017/02/02/middleeast/israel-evacuation/index.html (dostęp: 13.10.2018).
 • Lowndes, V. 2006. Instytucjonalizm, [w:] Teorie i metody badawcze w naukach politycznych, D. Marsh, G. Stoker (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków, s. 89–109.
 • Mi anachnu?, http://myisrael.org.il/ (dostęp: 12.10.2018).
 • Miller, E., Ben Zion, I. 2014. Settlement construction more than doubled in 2013, https://www.timesofisrael.com/settlement-construction-more-than-doubled-in-2013/ (dostęp: 13.10.2018).
 • Moacot ezorjot be-Jesza, http://www.myesha.org.il/?CategoryID=172 (dostęp: 11.10.2018).
 • Moacot makomjot be-Jesza, http://www.myesha.org.il/?CategoryID=174 (dostęp: 11.10.2018).
 • Nahlej migun, http://www.myesha.org.il/?CategoryID=380&ArticleID=7046 (dostęp: 12.10.2018).
 • Neidle, J. 2013. Locating the Power of the Settler Movement, „Journal of Politics & International Studies”, vol. 9, s. 481–519.
 • Newman, D. 2005. From “hitnachalut” to “hitnatkut”: The Impact of Gush Emunim and the Settlement Movement on Israeli Society, „Israel Studies”, vol. 10, no. 3, s. 192–224. DOI: 10.1353/is.2005.0132.
 • No Settlement Freeze, Especially Not in Isolated Settlements 2015 in the Settlements, „Settlement Watch – Peace Now” 2016.
 • Odot ha-szdulanim, https://main.knesset.gov.il/About/Lobbyist/Pages/LobbyistAbout.aspx (dostęp: 11.10.2018).
 • Odot Moecet Jesza, http://www.myesha.org.il/?CategoryID=167 (dostęp: 11.10.2018).
 • Peace Now’s Annual Settlement Construction Report for 2017, „Settlement Watch – Peace Now” 2018.
 • Pedahzur, A. 2012. The Triumph of Israel's Radical Right, Oxford University Press, New York.
 • Plan Promoted for a New Settlement for the Amona Settlers, http://peacenow.org.il/en/plan-promoted-newsettlement-
 • amona-settlers (dostęp: 13.10.2018).
 • Rechewim memuganim, http://www.myesha.org.il/?CategoryID=380 (dostęp: 12.10.2018).
 • Sason, T. 2005. Summary of the Opinion Concerning Unauthorized Outposts, http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/law/pages/summary%20of%20opinion%20concerning%20unauthorized%20
 • outposts%20-%20talya%20sason%20adv.aspx (dostęp: 10.10.2018).
 • Shahak, I., Mezvinsky, N. 1999. Jewish Fundamentalism in Israel, London.
 • Shindler, C. 2011. Historia współczesnego Izraela, Książka i Wiedza,Warszawa.
 • Skorek, A. 2012. Wpływ radykalnych grup religijnych osadników żydowskich na konflikt bliskowschodni, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, R. Bania, K. Zdulski (red.), Łódź, s. 55–77.
 • Szydzisz, M. 2014. Polska polityka wobec stron konfliktu izraelsko-palestyńskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo”, nr 1, s. 167–180.
 • Szydzisz, M. 2012. „Tę ziemię dał nam Bóg”: wpływ czynnika religijnego na postępowanie Izraela na terytoriach okupowanych (działalność ruchu Gusz Emunim), [w:] Religia w stosunkach międzynarodowych, A. M. Solarz, H. Schreiber (red.), Warszawa, s. 276–286.
 • Statistics on Settlements and Settler Population, https://www.btselem.org/download/settlement_population.xls (dostęp: 13.10.2018).
 • Tajerut ba-Jesza, http://www.myesha.org.il/?CategoryID=183 (dostęp: 12.10.2018).
 • Tnuat hitjaszwut Amana, http://www.myesha.org.il/?CategoryID=182 (dostęp: 12.10.2018).
 • West Bank & Jerusalem Map. The Settlements: The Biggest Threat To A Two-State Solution, https://settlementwatcheastjerusalem.files.wordpress.com/2012/04/settlements_map_eng.pdf (dostęp: 10.10.2018).
 • Yesha Population Grows By 5.2%, https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/16167 (dostęp: 13.10.2018).
 • Zertal, I., Eldar, A. 2007. Lords of the Land: The War for Israel’s Settlements in the Occupied Territories, 1967–2007, Public Affairs, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_k_2020_27_1_83-96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.