PL EN


2013 | 6 |
Article title

Rozumienie życia doczesnego i śmierci w źródłach islamskich – Koranie i hadisach

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie podstaw islamskiej eschatologii i soteriologii, a szczególnie rozumienia życia doczesnego oraz śmierci w Koranie i hadisach. Teksty źródłowe islamu określają Boga jako Stwórcę świata i Pana wszelkiego stworzenia, co z kolei oznacza wiarę w całkowitą zależność człowieka od Boga. Według islamu człowiek to przede wszystkim podmiot działań moralnych. Zostanie on po swej śmierci rozliczony z wyborów, których dokonał w życiu doczesnym, pojmowanym jako tymczasowy okres próby. Ci ludzie, z których Bóg będzie zadowolony, zostaną wynagrodzeni wiecznym przebywaniem w rajskich ogrodach, tych zaś, na których Bóg będzie zagniewany,obejmie kara Gehenny.
DE
Im Artikel werden die Grundsätze der islamischen Eschatologie und Soteriologie besprochen, insbesondere das Verständnis des irdischen Lebens und des Todes im Koran und in den Hadithen. Die Quellentexte des Islams bezeichnen Gott als Schöpfer der Welt und den Herrn aller Schöpfung, was wiederum den Glauben an völlige Abhängigkeit des Menschen von Gott bedeutet. Dem Islam zufolge ist der Mensch vor allem Träger der moralischen Tätigkeiten. Er wird nach seinem Tode die Rechenschaft über seine Entscheidungen ablegen, die er in seinem zeitlichen, als vorübergehende Probezeit begriffenen Leben, getroffen hat. Diejenigen Menschen, mit denen Gott zufrieden sein wird, werden mit ewigem Leben in paradiesischen Gärten belohnt, diejenigen dagegen, die Gottes Zorn erregt haben, werden in die Hölle verbannt.
EN
The purpose of the article is the analysis of the foundations of Islamic eschatology and soteriology, and in particular the understanding of life and death in the Koran and the Hadith. Islamic source texts define God as the Creator of the world and the Lord of all creation, which implies absolute faith in humanity’s total dependence on the Almighty. According to the teachings of Islam, humans are primarily subjects of moral actions. As a result, they will be judged on the basis of the choices made during their lifetime, which is understood as the transient trial period. Humans who satisfy God’s wishes will be rewarded with eternal life in the heavenly gardens, while those who fail to comply with the Almighty’s commands will be subject to damnation.
Year
Issue
6
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-07
Contributors
References
 • Byrne M., The Names of God in Judaism, Christianity and Islam. A Basis for Interfaith Dialogue, Continuum, London 2011.
 • Czterdzieści hadisów Qudsi, red. K. Ahmad, M. Ahmad, Wydawnictwo Ligi Muzułmańskiej w RP, Białystok 2005.
 • Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1–2, Dialog, Warszawa 2002.
 • Dziekan M. M., Symbolika arabsko-muzułmańska. Mały słownik, Verbinum, Warszawa 1997.
 • Encyclopedia of Islam (Encyclopedia of World Religions), red. J. E. Campo, J. G. Melton, Facts on File , New York 2009.
 • Gulevich T., Understanding Islam and Muslim Traditions, Omnigraphics Inc., Detroit 2004.
 • Ibn al-Qayyim, Podróż duszy po śmierci, Wydawnictwo SSM, Białystok 2001
 • Issa A. A., Komentarz czterdziestu hadisów Nałałija, Wydawnictwo SSM, Białystok 1999.
 • Khan M. G., Young Muslims, Pedagogy and Islam. Contexts and Concepts, Policy Press, Bristol 2013.
 • Koran (w tłum. J. Bielawskiego), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
 • Leaman O., The Qur’an: An Encyclopedia, Routledge, New York 2006.
 • Morgan D., Essential Islam. A Comprehensive Guide to Belief and Practice, Greenwood Publishing Group, California 2010.
 • Ramadan H. M., Understanding Islamic Law. From Classical to Contemporary, AltaMira Press, Oxford 2006.
 • Saeed A., Islamic Thought. An Introduction, Routledge, London–New York 2006.
 • Sarwa A., Rzeczy ostateczne człowieka i świata. Eschatologia islamu, Wydawnictwo Ravi, Łódź 2003.
 • Shariff M. M., Philosophical Teachings of the Qur’an, [w:] A History of Muslim Philosophy with Short Accounts of Other Disciplines and the Modern Renaissance In Muslim Lands, red. M. M. Shariff, t. 1, Harrassowitz, Wiesbaden 1963.
 • Stefaniuk T., Filozofia islamska – kreacjonizm czy emanacjonizm?, [w:] Ewolucjonizm czy kreacjonizm, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, Fundacja Lubelska Szkoła ilozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2008, s. 247- 271.
 • Stefaniuk T., Teologiczne aspekty koncepcji bliźniego w islamie – obrazy innowiercy i współwyznawcy, [w:] Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych, red. W. Szczerba, M. Turowski, J. Zieliński, Wydawnictwo MSKK, Białystok 2010, s. 29–44.
 • Turner C., Islam. The Basics, Routledge, New York 2006.
 • Wright R., Proving It. Eschatology That Makes Sense in Four Research Reports, WingSpan Press, Livermore 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2013_6_121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.