PL EN


2013 | 6 |
Article title

Zachowania seksualne młodzieży w kontekście wyzwań współczesności

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z przestępstwami seksualnymi popełnianymi przez lub wobec osób małoletnich. Analizowane jest prawo, a także czynniki pozaprawne: dostępność i jakość edukacji seksualnej w szkole i w domu, rozwój społeczny osób małoletnich. Szczególną uwagę zwracam na wpływ technologii teleinformacyjnych (Internet, telefony komórkowe, (tablety) na przestępcze zachowania seksualne osób młodych (sexting, stalking, cyberbullying, pornografia). Podstawowym pytaniem jest to, czy możliwe jest prawne regulowanie zachowań seksualnych młodzieży w taki sposób, by jednocześnie chroniły ich one przed okrzywdzeniem. Interesujące jest również, jakie czynniki wpływają na spójność prawa karnego (a w przypadku osób nieletnich również ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) i rzeczywistości. W tym aspekcie wskazuję na wpływy kultury i wartości społecznych.
DE
Der Artikel schildert Fragestellungen in Bezug auf Sexualverbrechen, die an oder von Minderjährigen begangen werden. Es werden das Recht und die außerrechtlichen Faktoren der Analyse unterzogen: die Zugänglichkeit und die Qualität der sexuellen Aufklärung in der Schule und in der Familie, soziale Entwicklung der Minderjährigen. Besondere Beachtung wird dem Einfluss der IT-Technologien (Internet, Mobiltelefone, Tablet-PCs) auf kriminelle Sexualverhaltensweisen der Jugendlichen (Sexting, Stalking, Cyberbullying, Pornografie) geschenkt. Eine grundsätzliche Frage ist dabei, ob es möglich ist, Sexualverhalten der Jugendlichen gesetzlich so zu regeln, damit sie zugleich vor dem Missbrauch geschützt werden. Es ist auch interessant, welche Faktoren die Schlüssigkeit des Strafrechts (und im Falle der Minderjährigen auch Gesetze über Vorgehensweisen in der Jugendkriminalität) und der Wirklichkeit beeinflussen. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Einflüsse der Kultur und der sozialen Werte.
EN
The aim of this article is to present issues related to sexual offences committed by or against minors. In addition to that, non-legal factors will be analyzed, such as access to and quality of sexual education at home and at school or social development of minors. Special attention is paid to the impact of information technologies (the Internet, mobile phones, tablets) on the intensity of juvenile delinquency, e.g. pornography, sexting, stalking, cyberbullying. The main question is whether it is possible to legally regulate and codify the behaviour of teenagers in terms of their sexual activity in a way which protects them sufficiently from harm. It is also of interest what factors determine the consistency of criminal law – and, in the case of minors, the law of juvenile justice – and observable reality. The paper concludes that the joint impact of culture and social norms constitutes the crux of the matter.
Year
Issue
6
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-07
Contributors
References
 • Ariès P., Historia dzieciństwa, tłum. M. Ochab, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1995.
 • Beauvoir S. de, Druga płeć, tłum. G. Mycielska, M. Leśniewska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009.
 • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, INFO Trade, Gdańsk 2007.
 • Boucek S. G., Dealing with the nightmare of ‘sexting’, www.eddigest.com, lipiec 2009.
 • Bożyczko Z., Przestępstwo i życie, Ossolineum, Wrocław 1972.
 • Christie N., Dogodna ilość przestępstw, tłum. M. Płatek, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004.
 • Ariès P., Historia dzieciństwa, tłum. M. Ochab, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1995.
 • Beauvoir S. de, Druga płeć, tłum. G. Mycielska, M. Leśniewska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009.
 • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, INFO Trade, Gdańsk 2007.
 • Boucek S. G., Dealing with the nightmare of ‘sexting’, www.eddigest.com, lipiec 2009.
 • Bożyczko Z., Przestępstwo i życie, Ossolineum, Wrocław 1972.
 • Christie N., Dogodna ilość przestępstw, tłum. M. Płatek, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004.
 • Corbett D., Let’s talk about sext: the challenge of finding the right legal response to the teenage practice of ‘sexting’, „Journal of Internet Law”, grudzień 2009.
 • Delimata M., Dziecko w Polsce średniowiecznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.
 • Dziewanowka M., Prawo do zdrowia, bezpieczeństwa i informacji osób niepełnoletnich, „Studia Iuridica” 2009.
 • Dziewanowka M., Prawa Pacjenta. Prawno-zdrowotny poradnik dla kobiet, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa 2009.
 • Eckmann A., Dziecko w Biblii, [w:] Rodzina w starożytnym Rzymie, red. J. Jundziłł J., Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – Wydawnictwo Uczelniane, Bydgoszcz 1993.
 • Grabau A., Sexting – nastoletnia pornografia, http://www.przegladtygodnik.
 • pl/pl/artykul/seksting-nastoletnia-pornografia [18.04.2012].
 • Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009.
 • Freud S., Wstęp do psychoanalizy, tłum. S. Kempnerówna i S. Zaniewicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • http://www.huffingtonpost.com/2009/12/07/jessica-logan-suicidepar_n_382825.html[22.05.2012].
 • http://www.huffingtonpost.com/2012/04/17/kenneth-weishuhn-gay-iowa-teen-suicide_n_1431442.html [22.05.2012].
 • http://today.msnbc.msn.com/id/29546030/ns/today-parenting_and_family/t/herteen-committed-suicide-over-sexting/ [18.04.2012].
 • Höjer D., Kvarnström G., Wielka księga cipek, tłum. E. Jaszczuk, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010.
 • Höjer D., Kvarnström G., Wielka księga siusiaków, tłum. H. Thylwe, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009.
 • Hudson H. K., Factors affecting sexting behaviors among selected undergraduate students, Eastern Illinois University, Charleston 2006.
 • Izdebski Z., Ryzykowna dekada – seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
 • Izdebski Z., Niemiec T., Wąż K., (Zbyt) młodzi rodzice, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011.
 • Kaczmarek M., Sexting, czyli dlaczego dziewczyny nie mają nic do ukrycia, http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110820/REPORTAZ/23633 7781 [20.03.2012].
 • Kodeks karny (Dz. U. z roku 2011, nr 72, poz. 381).
 • Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgowa, Zakamycze, Kraków 2006.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z roku 1964, nr 9, poz. 59).
 • Król T., Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie, Wydawnictwo Rubikon, Warszawa 2001.
 • Lenhart A., Teens and Sexting, Pew Reaserch Center, 15 grudnia 2009.
 • Lopez J., Has the Internet unleashed digital drama?, „Momentum” 2011, vol. 42, nr 4.
 • Mantle C., The roles of children in Roman religion, „Greece & Rome” 2002, t. 49, nr 1.
 • Marker B. S., Sexting as Moral Panic: an explanatory study into the media’s construction of sexting, Eastern Kentucky University, Richmond 2009.
 • Matusitz J. A., Cyberterrorism: a postmodern view of networks of terror and how computer security experts and law enforcement officials fight them, Pro- Quest 2006.
 • Przybyliński S., Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 • Siegle D., Cyberbullying and sexting: technology abuses of the 21st century, „Gifted child today” 2010, t. 32, nr 2.
 • Seksualność Polaków 2011, raport z badania prof. dr. hab. Zbigniewa Izdebskiego zrealizowanego przez TNS OBOP na zlecenie Biura Handlowego Polpharma Sp. z o.o., listopad 2011.
 • Sex and Tech. Results from a survey of teens and young adults, The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, 2008.
 • Taylor K. R., „Sexting”: fun or felony?, „Principal Leadership” 2009, vol. 9, nr 8.
 • Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z roku 2004, nr 256, poz. 2572).
 • Wacquant L., Suitable enemies, [w:] Punishment & Society, SAGE Publications, Londyn 1999.
 • Zielona-Jenek M., Chodecka A., Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 • Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2013_6_59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.