PL EN


2013 | 6 |
Article title

Okrucieństwo mobbingu – szkic do analizy zjawiska

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadność pytań o okrucieństwo we współczesnych zachodnich społeczeństwach ujawnia się szczególnie w przypadku problemu tortury psychicznej, jaką jest mobbing. Pozostający na uboczu rozważań o okrucieństwie, traktowany jedynie jako dysfunkcja szkodząca interesom organizacji, ciągle jest zjawiskiem słabo dostrzegalnym. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie mobbingu w świetle rozważań dotyczących natury okrucieństwa, które choć zmieniaformy nie przestaje być stale obecną dyspozycją.
DE
Die Frage nach der Grausamkeit in gegenwärtigen Gesellschaften des Westens wird insbesondere durch das Problem der psychischen Folter wie Mobbing legitimiert. Am Rande der Überlegungen über die Grausamkeit situiert und wenig wahrgenommen, wird Mobbing lediglich als eine Dysfunktion behandelt, die den Interessen der Organisation schadet. Der Artikel verfolgt das Ziel, Mobbing im Lichte der Überlegungen über die Natur der Grausamkeit darzustellen, die trotz ihrer Wandlungen eine stets präsente Veranlagung bleibt.
EN
The questions about cruelty in modern Western societies become fully justified in the case of the problem of psychological torture, namely mobbing. It is a phenomenon that is hardly noticed and remains significantly and scientifically sidelined. Marginalised, it is primarily treated only as a dysfunction that hampers the interest of an organisation. The aim of the article is to present mobbing in the light of considerations relating to the nature of cruelty, which - although it changes its forms – still remains an acutely present disposition.
Year
Issue
6
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-07
Contributors
References
  • Amsterdamski S., Przedmowa [w:], Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Ł. Jurasz-Dudzik, Wydaw. Sic!, Warszawa 2002.
  • Bechowska-Gebhardt A. i Stalewski T., Mobbing: patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa 2004.
  • Biblia Tysiąclecia, Wydaw. Pallottinum, Poznań 2005.
  • Bielawski M.Z., Nie mów mi nic miłego, tłum. W. Chudoba, „Gazeta Wyborcza”, 6 czerwca 2012, nr 131, „Duży Format” nr 22/980.
  • Bielawski M. Z., Godność tracisz w pracy, tłum. W. Chudoba, „Gazeta Wyborcza”, 14 czerwca 2012, nr 137, „Duży Format” nr 23/981.
  • Cesarani D., Eichmann: jego życie i zbrodnie, tłum. J. Lang, Wydawnictwo „Replika”, Zakrzewo 2008.
  • Chomczyński P., Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2013_6_91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.