PL EN


2013 | 7 |
Article title

Filozofia religii. Współczesne horyzonty

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą określenia relacji między religią a filozofią, ze szczególnym uwzględnieniem ich wzajemnie inspirującego związku – gdy religia motywuje metafizyczność filozofii, a filozofia chroni religię przed fanatyzmem. Towarzyszy temu refleksja nad jednostronnym wiązaniem religii z konserwatyzmem politycznym oraz krótkie zdanie sprawy z tendencji postsekularnej w dwudziestowiecznym spojrzeniu na religię.
DE
Der Artikel unternimmt den Versuch, die Beziehungen zwischen der Religion und der Philosophie zu bestimmen, mit besonderer Berücksichtigung der gegenseitigen Beeinflussung: wo die Religion die Metaphysik der Philosophie motiviert, und die Philosophie die Religion vor dem Fanatismus schützt. Diese Überlegungen werden von der Reflexion über die einseitige Bindung der Religion an den politischen Konservatismus und von einer knappen Bestandsaufnahme über postsäkuläre Strömungen in der Religionsbetrachtung im 20. Jahrhundert begleitet.
EN
The paper attempts to delineate the relationships between religion and philosophy, in parti-cular their mutually conducive influence – religion is a catalyst of philosophy’s metaphysical dimension while philosophy is a shield that protects religion from funda-mentalism. Furthermore, the article focuses also on the one-sided analysis of religion as a marker of political conservatism and offers brief insights into the post-secular tendency evi-dent in the twentieth-century scholarly take on religion.
Year
Issue
7
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-07
Contributors
References
 • Badiou A., Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, tłum. J. Kutyła, P. Mościcki, „Korporacja Ha!art”, Kraków 2007.
 • Dumery H., Problem Boga w filozofii religii, tłum. I. Kania, Znak, Kraków 2004.
 • Gilson E., Bóg i filozofia, tłum. M. Kochanowska, PAX, Warszawa 1961.
 • Habermas J., Wierzyć i wiedzieć, [w:] J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej: czy zmierzamy do eugeniki liberalnej, tłum. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Karski K., Teologia protestancka XX wieku, WP, Warszawa 1971.
 • Kowalczyk S., Filozofia Boga, KUL, Lublin 2001.
 • Otto R., Świętość, tłum. B. Kupis, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.
 • Welte B., Filozofia religii, tłum. G. Sowiński, Znak, Kraków 1996.
 • Wolniewicz B., O istocie religii, [w:] B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, UW, Warszawa 1993.
 • Zdybicka Z., Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, TN KUL, Lublin 1993.
 • Zienkowskij W. W., Istorija russkoj fiłosofii, t. 1–2, EGO, Leningrad 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2013_7_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.