PL EN


2013 | 8 |
Article title

Rola wartości i religii w procesie kształcenia współczesnego nauczyciela na Ukrainie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie roli edukacji w procesie formowania pozytywnych wartości w społeczeństwie ukraińskim. Autor konkluduje, że kształcenie u przyszłych pedagogów zdolności do odtwarzania tradycji narodowych i kulturalnych, kształtowanie wartości moralnych oraz formowanie indywidualnego podejścia pedagogicznego stanowią warunki niezbędne do prawidłowego przygotowania przyszłych kadr dydaktycznych.  
DE
Der Artikel zeigt die Rolle der Bildung im Prozess der Gestaltung von positiven Werten in der ukrainischen Gesellschaft. Der Autor schlussfolgert, dass die Bildung der Fähigkeiten zur Rekonstruktion der nationalen und kulturellen Traditionen bei zukünftigen Pädagogen, die Gestaltung der moralischen Werte und der individuellen pädagogischen Haltung unentbehrliche Bedingungen für eine richtige Vorbereitung der künftigen didaktischen Fachkräfte seien.
EN
The purpose of the article is to showcase the role of education in the process of forming po-sitive values in the Ukrainian society. The author concludes that instilling in prospective teachers the ability to re-enact and cultivate national and cultural traditions, shaping their moral values as well as encouraging individual and personal approaches to teaching constitute the necessary conditions that are indispensable to the proper and wellrounded education of future teaching professionals.
Year
Issue
8
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-07
Contributors
References
  • Jasznyk S. W., Aksiołohiczne pereosmyslennia s uczasnoho oswitnoho pros toru (http://elibrary.nubip.edu.ua/12511/1/11ysv.pdf).
  • Pidłasnyj I., Pedahohiczni innowacji, „Ridna szkoła”1998, nr 12, s. 3–17.
  • Ocena tolerancji etnoreligijnej w społeczeństwie ukraińskim: Operatywnoanalitycznyj wid dił NISD (http://www.niss.gov.ua/Monitor/Monitor_3/01.htm#a1).
  • Petryk W. M, Nowitni ta nietradycyjni relihiji, mistyczni ruchy u suspilnopoliticzni sferi Ukrajiny, red. Z. I. Tymoszenko, Kyjiw 2000.
  • Łahodycz M., Relihijnaoswita w Ukrajini: suczasnyj stan ta jiji perspektywy, [ w:] M. Łahodycz, Trudy Kyjiwsk. Akad. Bohoslowsko-istorycznyj szczoricznyk Kijiwskoji Duchownoji Akademiji Ukrainskoji Prawosławnoji Cerkwy Kijiwskoho
  • Patriarchatu, Kijiw 2005, nr 2 (2), s. 265–269.
  • Ponkyn I. W., Prawowyje osnowy swietskostigosudarstwa i obrazowanija, Moskwa 2003.
  • Słobodynska O. A., Aktywnist’ nietradycyjnych relihij w ukrajinskomu suspilstwi (intkonf.org/kin-slobodiska-oa-aktivnist-netradits).
  • Czuprij Ł. W., Relihijna bezpieka Ukrajini: stan i problemy
  • (www.bogoslov.org.ua/pdf/publikacii/doklad/innovac).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2013_8_135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.