PL EN


2014 | 10 |
Article title

W stronę zapoznanej praxis. Recenzja: Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, red. A. Woszczyk, D. Olesiński, Expol, Katowice 2013

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
EN
Year
Issue
10
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-04-20
Contributors
References
 • Balint B., What is Ancient Philosophy?, recenzja, „First Things. A Monthly Journal of Religion and Public Life” 2002, nr 128;
 • Domański J., Metamorfozy pojęcia filozofii, tłum. Z. Mroczkowska, M. Bujko, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996;
 • Dombrowski D. A., Platonic Philosophy of Religion. A Process Perspec-tive, State University of New York Press, Albany 2005;
 • Femiak T., Terapia filozoficzna, czyli doradztwo filozoficzne w działaniu, [w:] Psychoterapia. Pogranicza. Podręcznik akademicki, red. L. Grzesiuk, H. Suszek, Eneteia, Warszawa 2012;
 • Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficz-nego, red. A. Woszczyk, D. Olesiński, Expol, Katowice 2013;
 • Hadot P., Filozofia jako sposób życia, tłum. P. Domański, „Res Publi-ca” 1991, nr 7–8;
 • Hadot P., Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Aletheia, Warszawa 2000;
 • Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001;
 • Karłowicz D., Arcyparadoks śmierci. Męczeństwo jako kategoria filozoficz-na – pytanie o dowodową wartość męczeństwa, wyd. 2, Fronda, War-szawa 2007;
 • King D. A. P., In Dwelling. Implacability, Exclusion, and Acceptance, Ashgate Publishing, Hampshire 2008;
 • Konik R., O pięciu mitach związanych z edukacją filozoficzną, [w:] A. Obecność filozofii, red. A. Chmielewski i in., „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2014;
 • Kowalewska M., Doradztwo filozoficzne a coaching, [w:] Edukacja, wy-chowanie, odpowiedzialność. Z teorii i praktyki pedagogicznej, red. T. Za-wojska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013;
 • Law H., Ireland S., Hussain Z., Psychologia coachingu, tłum. G. Sko-czylas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010;
 • McLeod A., Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów, tłum. M. Witkowska, Helion, Gliwice 2008;
 • Mrówka M., Etyczne fundamenty doradztwa od filozofii praktycznej do etyki biznesu, niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem R. Wiśniewskiego w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2005 roku;
 • Mrówka M., Źródła etyki doradztwa w filozofii starożytnej, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym”2011, t. 14, nr 2;
 • Ostasz L., O usprawnianiu rozumu i leczeniu psychiki. Psychoterapia filo-zoficzna, Laterna, Krynica Morska 2007;
 • Paczkowski P., Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku (IV w p.n.e.), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2005;
 • Pawłowski K. J., Dyskurs i asceza. Kształtowanie człowieczeństwa w kon-tekście mistyki filozoficznej, Tyniec, Kraków 2007;
 • Visnovsky E., Doradztwo filozoficzne jako forma praktyki filozoficznej, tłum. M. Aleksandrowicz, [w:] Szkice ze współczesnej filozofii słowackiej, red. J. Mizińska, H. Rarot, „Colloquia Communia” 2001, nr 4 (71);
 • Wilczyński K., Filozofia jako ćwiczenie duchowe we wczesnych i średnich dialogach Platona, Kraków – Rochester 2013, http://www.academia. edu/4760392/Filozofia_jako_cwiczenie_duchowe_we_wczesnych_i_srednich_dialogach_Platona_-_praca_magisterska [dostęp: 6.08. 2014];
 • Zeyl D., What is Ancient Philosophy?, recenzja, „Notre Dame Philo-sophical Reviews. An Electronic Journal” 2003, 9 czerwca 2003; https://ndpr.nd.edu/news/23663-what-is-ancient-philosophy; [dostęp: 6.08.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2014_10_121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.