PL EN


2015 | 13 |
Article title

Transhumanizm

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiam ogólne założenia filozofii transhumanistycznej, która powstała pod koniec XX wieku za sprawą Maxa More`a. Nurt ten jest w znany w Polsce jedynie w niewielkim stopniu. Postuluje się w nim wykorzystanie zaawansowanej biotechnologii w modyfikowaniu dalszej ewolucji ludzkiego gatunku. Skutkiem tego procesu ma być pojawienie się postczłowieka oraz posthumanistycznego świata. W artykule przedstawiam, kim - zdaniem transhumanistów - będzie postczłowiek, oraz jakie zmiany muszą nastąpić, by mógł on się pojawić. Wskazuję też szkicowo utopijny charakter tej koncepcji.
DE
Im Artikel stelle ich allgemeine Thesen der transhumanistischen Philosophie dar, die gegen das Ende des 20. Jahrhunderts dank Max More entstanden ist. Die Strömung ist in Polen nur in einem geringen Maße bekannt. Sie postuliert die Anwendung der fortgeschrittenen Biotechnologie in weiterer Evolution der menschlichen Gattung. Das Resultat dieses Prozesses wird die Erscheinung des Postmenschen und der posthumanistischen Welt sein. Im Beitrag schildere ich den Postmenschen nach dem Entwurf der Transhumanisten und die Veränderungen, die zu seinem Erscheinen nötig sind. Ich weise auch skizzenhaft auf den utopischen Charakter dieses Entwurfs hin.
EN
In this article I present the general assumptions of the transhumanist philosophy, which was founded in the late twentieth century by Max More. This trend is only slightly known in Poland. It postulates the use of advanced biotechnology in the further evolution of the human species. The result of this process will be the appearance of the posthuman and a new posthuman world. In this article I present who – according to transhumanists – the posthuman will be, and what changes must occur for the posthuman to appear. I also sketch the utopian character of this concept.
Year
Issue
13
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-08-07
Contributors
References
 • Bostrom N., A history of transhumanist thought, „Journal of Evolution and Technology”, vol. 14 Issue 1, April 2005.
 • Bostrom N., Anthropic Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy, Routledge, New York 2002.
 • Bostrom N., The Transhumanist FAQ Version 2.1, Faculty of Philosophy Oxford University, Oxford U.K. 2003.
 • Bostrom N., Transhumanist Values, Ethical Issues for the 21st Century, ed. Frederick Adams, Philosophical Documentation Center Press, 2003.
 • Bostrom N., Why I Want to be a Posthuman When I Grow Up, [w:] M. More, N. Vita-More, The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Wiley-Blackwell, Chichester UK 2013.
 • Bostrom N., Wartości transhumanistyczne, tłum. E. Binswanger-Stefańska, S. Szostak, http://www.racjonalista.pl/kk.php/.
 • Cieślak A., Golem czy postczłowiek?: transhumanizm z perspektywy nie-ludzkiej, „Acta Humana” 2013, nr 4, s. 95–108.
 • Fukuyama F., Koniec człowieka, tłum. B. Pietrzyk, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
 • Gumplowicz L., System socyologii, [w:] Dwa życia Ludwika Gumplowicza. Wybór tekstów, wyb., opr. i wprow. J. Surman i G. Mozetič, red. E. Szczepańska. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 • Guzowski Janusz, Transhumanizm – eskapizm czy wizjonerstwo?, „Szkice Humanistyczne” 2014, t. 14, nr 1/2, s. 89–105.
 • Harari Y. N., Od zwierząt do bogów. Krótka historia ludzkości, PWN, War-szawa 2014.
 • Illnicki R., Bóg cyborgów. Technika i transcendencja, Komitet Naukowy Serii Wydawniczej Monografie Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2011, s. 139.
 • More M., List do Matki Natury, tłum. M. Sieńko, http://sienko.net.pl/maxmore.html [dostęp: 27 stycznia 2015]
 • More M., Transhumanism: Towards a Futurist Philosophy, „Extropy #6” 1990.
 • More M., The Philosophy of Transhumanism, [w:] M. More, N. Vita-More, The Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future, Wiley-Blackwell, Chichester UK 2013.
 • Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Wydawnictwo vis-à-vis/Etiuda, Kraków 2010.
 • Popper K., Logika odkrycia naukowego, tłum. U. Niklas, PWN, War-szawa 1977.
 • Szacki J., Spotkania z utopią, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
 • Toffler A., Ekospazm, Czytelnik, Warszawa 1977.
 • Walewska E., Techno-organiczna hybryda człowiekiem przyszłości?: od idei transhumanizmu do antropologii cyborgów, „Transformacje” 2012, nr 1/4, s. 474–499.
 • http://2045.com/ideology/ [dostęp: 27 stycznia 2015]
 • http://2045.com/news/31976.html [dostęp: 27 stycznia 2015]
 • http://rosetta.esa.int/ [dostęp: 27 stycznia 2015]
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14631888,_Time__pyta__Czy_Google_rozwiaze_problem_smierci_.html [dostęp: 27 stycznia 2015]
 • http://www.kevinwarwick.com/Cyborg1.htm [dostęp: 27 stycznia 2015]
 • http://www.ric.org/research/accomplishments/Bionic/ [dostęp: 27 stycznia 2015]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2015_13_133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.