PL EN


2015 | 14 |
Article title

Zasady anarchistycznej etyki niezależnej w myśli Piotra Kropotkina

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Kropotkin's philosophy is a creative modification of such ethical programs as individualism, nihilism, social Darwinism and naturalistic utilitarianism. His ethics convictions are completely free from religious assumptions. He suggested mutual help and cooperation for survival, because without solidarity of an individual and his species, animal world would neither develop, nor improve. Struggle for survival as defined by Kropotkin is the need for inner-species alliance, cooperation for survival. In this context, fight for survival should be understood as fight through cooperation, cooperation becomes a weapon.
DE
Die Philosophie von Kropotkin bildet eine innovative Entwicklung ethischer Programme des Individualismus, Nihilismus, Sozialdarwinismus und naturalistischen Utilitarismus. Kropotkins Ethik ist von religiösen Voraussetzungen vollkommen frei. Kropotkin schlägt gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit zum Überleben vor, weil es ohne Solidarität des Individuums und der Gattung in der Tierwelt keinen Fortschritt und keine Verbesserungen gegeben hätte. Der Kampf ums Überleben ist laut Kropotkin ein Bedürfnis der Zusammenarbeit innerhalb der Arten, des Bündnisses zwecks Überlebens. In diesem Zusammenhang sollte der Kampf ums Überleben als ein Kampf durch Zusammenarbeit verstanden werden – die Zusammenarbeit wird zur Waffe.
PL
Filozofia Kropotkina to twórcze rozwinięcie etycznych programów indywidualizmu, nihilizmu, darwinizm społecznego i naturalistycznego utylitaryzmu. Etyka Kropotkina jest zupełnie wolna od religijnych założeń. Proponuje on pomoc wzajemną i współpracę w celu przetrwania, ponieważ bez solidarności jednostki i gatunku w świecie zwierzęcym nie byłoby ani rozwoju ani ulepszeń. Walka o przetrwanie wedle Kropotkina jest potrzebą wewnątrzgatunkowej współpracy, sojuszu w celu przetrwania. W tym kontekście walka o byt powinna być rozumiana jako walka poprzez współpracę – współpraca staje się bronią.
Year
Issue
14
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-10-02
Contributors
References
  • Bakunin M., Bóg i państwo, Bractwo Trojka, Poznań 2012.
  • Grinberg D., Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej: 1870–1914, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  • Kotarbiński T., Żyć zacnie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1989.
  • Kropotkin P., Zdobycie chleba, Nakładem księgarni J. Czerneckiego, Warszawa 1925.
  • Kropotkin P., Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, Oficyna Wydawnicza Bractwa ”Trojka”, Poznań 2006.
  • Laskowski P., Szkice z dziejów anarchizmu, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2006.
  • Rydzewski W., Kropotkin, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
  • Tuchman B., Wyniosła wieża, Czytelnik, Warszawa 1987.
  • Waldenberg M., Prekursorzy Nowej Lewicy: studia z myśli społecznej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2015_14_73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.