PL EN


2015 | 14 |
Article title

Jednostka wobec ogółu – studium dwóch przypadków

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to discuss the problem of relationship between the individual and the community. The context of the analysis is provided by two models of the organization of social life, which were proposed by Vladimir S. Solovyov and Lev I. Shestov. The first of these models is typified by the escape from the community to the self. The second model is characterised by the escape from the self to the community. In the interpretive approach the two models are understood as a consequence of finding the truth. The discussion is based on the interpretive assumption that while gaining knowledge, both Shestov and Solovyov discovered the same truth – “the essence of the particular and the individual”.
DE
Der Artikel setzt sich zum Ziel, die Beziehung Individuum – Gesamtheit zu besprechen. Den Kontext der Überlegungen bilden zwei Modelle der Organisation des Soziallebens, die von W. Solowjow und L. Szestow vorgeschlagen wurden. Das erste Modell kennzeichnet die Flucht von der Gesellschaft zu sich selbst, das zweite Modell die Flucht von sich selbst zur Gesellschaft. In folgender Betrachtungsweise werden diese Modelle als Folge der Wahrheitserkenntnis verstanden. Die Überlegungen stützen sich auf die interpretatorische Annahme, dass sowohl Szestow als auch Solowjow beim Wissens-aneignen zur Erkenntnis derselben Wahrheit kamen – „der Bedeutung dessen, was einzeln und individuell ist“.
PL
Celem artykułu jest omówienie zagadnienia relacji jednostka – ogół. Kontekstem rozważań są dwa modele organizacji życia społecznego, które zostały zaproponowane przez W. Sołowjowa i L. Szestowa. Model pierwszy charakteryzuje ucieczka od społeczeństwa do siebie. Model drugi, ucieczka od siebie do społeczeństwa. W ujęciu interpretacyjnym modele te są rozumiane jako konsekwencja poznania prawdy. Rozważania oparte są na interpretacyjnym założeniu, że zarówno Szestow jak i Sołowjow, zdobywając wiedzę, odkryli tę samą prawdę – „znaczenie tego, co poszczególne i indywidualne”.
Year
Issue
14
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-10-02
Contributors
References
 • Ostrowski A., Filozof wobec kłamstwa koniecznego – analiza problemu na przykładzie filozofii Lwa Szestowa, “Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2011, No 1.
 • Ostrowski A., Sołowiow. Teoretyczne podstawy filozofii wszechjedności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • Shestov L., Afiny i Ierusalim, [in:] L. Shestov, Sochineniya v 2-kh tomakh, Nauka, Moscow 1993, Vol. I.
 • Shestov L., Kirkegard i ekzistentsial'naya filosofiya. Glas vopiyushchego v pustyne, Progress – Gnozis, Moscow 1992.
 • Shestov L., Potestas clavium. Vlast' klyuchey, [in:] L. Shestov, Sochineniya v 2-kh tomakh, Moscow 1993, Vol. I.
 • Shestov L., Sola fide – Tol'ko veroyu. Grecheskaya i srednevekovaya filosofiya. Lyuter i Tserkov', YMCA-PRESS, Paris 1966.
 • Solov'yev V. S., Krizis zapadnoy filosofii (Protiv pozitivistov), [in:] V. S. Solov'yev, Sochineniya v dvukh tomakh, Mysl', Moscow 1990, Vol. II.
 • Sołowjow W., Trzy mowy ku pamięci Dostojewskiego 1881–1883, [in:] W. Sołowjow, Wybór pism, transl. by J. Zychowicz, W Drodze, Poznań 1988, Vol. III.
 • Sołowjow W., Trzy rozmowy 1899–1900, [in:] W. Sołowjow, Wybór pism, transl. by J. Zychowicz, W Drodze, Poznań 1988, Vol. II.
 • Szestow L., Apoteoza nieoczywistości. Próba myślenia adogmatycznego, transl. by N. Karsov, Sz. Szechter, Kontra, London 1983.
 • Szestow L., Początki i końce. Zbiór artykułów, transl. by J. Chmielewski, Antyk, Kęty 2005.
 • Wodziński C., Pan Sokrates. Eseje trzecie, WIFiS PAN, Warszawa 2000.
 • Wodziński C., Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2015_14_97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.