PL EN


2015 | 16 |
Article title

Dlaczego „wciskanie kitu” jest groźniejsze od kłamstwa? (H. G. Frankfurt, O wciskaniu kitu, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2008)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
DE
EN
Year
Issue
16
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-03-21
Contributors
References
  • Frankfurt H. G., O wciskaniu kitu, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2008.
  • Frankfurt H. G., Alternatywne możliwości i odpowiedzialność moralna, tłum. J. Nowotniak, [w:] Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, red. J. Hołówka, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1997, s. 163–174.
  • Frankfurt H. G., Wolność woli i pojęcie osoby, tłum. J. Nowotniak, [w:] Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, red. J. Hołówka, Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1997, s. 21–39.
  • Frankfurt H. G., Freedom of the Will and the Concept of a Person, „The Journal of Philosophy” 1971, t. 68, nr 1, http://www.jstor.org/stable /2024717 [dostęp: 3.02.2015], s. 5–20.
  • Frankfurt H. G., Alternate Possibilities and Moral Responsibility, „The Journal of Philosophy” 1969, t. 66, nr 23, s. 829–839, reprint: Free Will, red. D. Pereboom, Hackett Publishing Company, Indianapolis–Cambridge 2009, http://people.nnu.edu/ktimpe/research/China/ Frankfurt1.pdf [dostęp: 3.02.2015], s. 156–166.
  • Rojek K., Kontrfaktyczna interwencja jako teoretyczne i praktyczne zagrożenie dla wolności. Krytyczna analiza Frankfurt Cases, „Kultura i Wartości” 2015, nr 16, s. 23–48, http://journals.umcs.pl/kw, doi: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2015.16.23
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2015_16_103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.