PL EN


2015 | 16 |
Article title

Mary Wollstonecraft, czyli oświeceniowe początki feminizmu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mary Wollstonecraft, polemizując m.in. z J. J. Rousseau, odrzuca model osobnej edukacji dla chłopców i dla dziewczynek. Dowodzi, że to nie natura, lecz właśnie edu-kacja, kształtuje charaktery i zachowania dziewcząt w taki sposób, że stają się one isto-tami słabymi i nadmiernie emocjonalnymi. Kwestionuje obowiązujące wówczas wzorce kobiecości, które jej zdaniem niszczą zarówno ciało, jak i charakter dziewcząt i kobiet. Proponuje nowy, wspólny dla chłopców i dziewcząt, model nauczania i wychowania. Przekonuje, że dzięki temu kobiety nie tylko staną się szczęśliwsze, lecz także bardziej użyteczne dla swoich rodzin i całego społeczeństwa.
DE
Mary Wollstonecraft spricht sich in der Polemik gegen J. J. Rousseau und andere gegen das Modell einer getrennten Bildung für Jungen und für Mädchen aus. Sie weist nach, dass es nicht die Natur, sondern die Bildung ist, die die Charaktere und Verhaltensweisen der Mädchen auf solche Weise prägt, dass sie zu schwachen und übermäßig emotionalen Wesen werden. Sie stellt die zeitgenössischen Weiblichkeitsbilder in Frage, die ihrer Meinung nach sowohl den Körper als auch den Charakter der Mädchen und der Frauen zerstören. Sie schlägt ein neues, für Jungen und Mädchen gemeinsames Bildungs- und Erziehungsmodell vor. Sie überzeugt, dass dank ihm die Frauen nicht nur glücklicher werden, sondern auch nützlicher für ihre Familien und für die ganze Gesellschaft.
EN
Mary Wollstonecraft disagrees with J. J. Rousseau and rejects the model of separate education for boys and girls. She proves that it is not the nature, but rather the education itself what shapes the characters and the behaviour of girls in such a way that they become weak and too emotional. She queries the valid feminine models, which – in her opinion – destroy both body and character of girls and women. She proposes a new model of education and upbringing, common for both sexes. She convinces that – as a result – women would not only become happier but even more useful – both for their families and the whole society.
Year
Issue
16
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-03-21
Contributors
References
 • Dupré B., 50 wielkich teorii, które powinieneś znać, tłum. G. Łuczkiewicz, PWN, Warszawa 2011.
 • Locke J., Myśli o wychowaniu, Ossolineum, Wrocław–Kraków 1959.
 • Hannam J., Feminizm, tłum. A. Kaflińska, Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 • Ossowska M., Myśl moralna Oświecenia angielskiego, PWN, Warszawa 1966;
 • Putnam Tong R., Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002.
 • Rousseau J. J., Emil, t. 2, tłum. W. Husarski, Ossolineum, Wrocław 1955.
 • Szahaj A., Jakubowski M. N., Filozofia polityki, PWN, Warszawa 2005.
 • Środa M., Indywidualizm i jego krytycy, Fundacja ALETHEIA, Warsza-wa 2003.
 • Tood J., Mary Wollstonecraft a revolutionary life, Columbia University Press, New York 2000.
 • Wollstonecraft M., Wolanie o prawa kobiety, tłum. E. Bodal, M. Cichoń i in., Wydawnictwo Mamania, Warszawa 2011.
 • Wollstonecraft M., Thoughts on the Education of Daughters, Woodstock Books, Oxford 1994.
 • Wollstonecraft M., Original Stories, Henry Frowde, London 1906.
 • Żegnałek Z., Wstęp, [w:] M. Wollstonecraft, Wołanie o prawa kobiety, Wydawnictwo Mamania, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2015_16_63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.