PL EN


2016 | 17 |
Article title

Nienawiść - ważna zmienna życia publicznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nienawiść to silna emocja, która potrafi przejąć władzę nad człowiekiem i nim kierować. Richard Sennett zwraca uwagę na fenomen plemienności, który chroni członków plemienia i nie dopuszcza obcych. Nienawiść potrafi pełnić rolę tego, co spaja grupę i nadaje jej tożsamość. Również może powodować pojawienie się odmiany solidarności przeciwko tym, którzy nam zagrażają. W tekście pokazane jest jak nienawiść wpływa na społeczeństwo i jak zmienia się jakość życia społeczeństwa, w którym w sferze publicznej częste są przejawy nienawiści. W społeczeństwie konsumpcyjnym nienawiść przede wszystkim może być udziałem ludzi biednych, którzy mają problemy by sprostać wymaganiom świata konsumpcji. Rośnie ich poziom gniewu, który łatwo skierować przeciwko tym, którym się dobrze powodzi. Gdy nic się nie zmienia nienawiść może się łatwo rozprzestrzeniać.
DE
Der Hass ist eine starke Emotion, die die Macht über den Menschen übernehmen und ihn leiten kann. Er kann die Rolle dessen erfüllen, was die Gruppe zusammenfügt und ihr die Identität verleiht. Er kann auch eine Art von Solidarität gegen jene erzeugen, die die Gruppe bedrohen. Richard Sennett macht auf das Phänomen des Stammesdenkens aufmerksam, das die Stammesmitglieder beschützt und die Fremden zur Teilnahme an der Gruppe nicht zulässt. Im Text wird gezeigt, wie der Hass die Gesellschaft beeinflusst und wie sich die Lebensqualität einer Gesellschaft verändert, in der im öffentlichen Leben Hassanzeichen häufig sind. In der Konsumgesellschaft kann der Hass bei armen Menschen auftreten, die es sich nicht leisten können, die Erfordernisse der Konsumwelt zu erfüllen. Der Grad ihres Hasses wächst: Er kann leicht gegen die Bessergestellten gewandt werden sowie sich in den Hass gegen andere verwandeln.
EN
  The hate is a strong emotion that can take over a man and guide him. Richard Sennett draws attention to the phenomenon of tribalism, which protects members of the tribe and does not allow strangers to come and take a part within it. The hate can bind the group and gives it its identity. Also, it can cause the appearance of a "solidarity against" the enemies. The text shows how the hate affects people within social clusters and the way it changes the quality of one’s life while being exposed to the manifestations of hatred. In a consumer society the poor people - who have problems to be a part of the world of consumption - could hate the rich consumers. When nothing changes, their anger could increase to devastating levels. In such a situation the hate can easily be directed against the others, especially the wealthy.
Year
Issue
17
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-06-16
Contributors
References
 • Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, wyd. Sic!, przeł. S. Królak, Warszawa 2006.
 • Bauman Z, Konsumowanie życia, przeł. M. Wyrwas – Wiśniewska, wyd. UJ, Kraków 2009.
 • Bauman Z., Praca konsumpcjonizm i nowi ubodzy, przeł. S. Obirek, wyd. WAM, Kraków 2006.
 • Combs J. E., Świat zabawy. Narodziny nowego wieku ludycznego, przeł. O. Kaczmarczyk, wyd. UW, Warszawa 2011.
 • Fukuyama F., Koniec historii, przeł. T. Bierdoń, M. Wichrowski, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 • Golka M. (red.), W cywilizacji konsumpcyjnej, wyd. UAM, Poznań 2004.
 • Górnik – Durose M, Mróz B, Zawadzka A. M, Zakończenie. Współczesna oferta supermarketu szczęścia – nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Trójgłos interdyscyplinarny, w: Górnik – Durose M., Zawadzka A. M. (red.), „W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia”, wyd. Difin, Warszawa 2012, s. s. 321-345.
 • Grabowski D., Miejsce pracy w kulturze konsumpcji. Etos pasjonującej i interesującej pracy jako forma jej konsumpcji, w: red. M. Górnik –Durose, A. M. Zawadzka, „W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia”, wyd. Difin, Warszawa 2012, s. 67 - 77.
 • Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, wyd. Muza SA, Warszawa 2003.
 • Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, CBOS, BS/5/2011, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_005_11.PDF, dostęp: 08.02.2015.
 • Mysona Byrska J., Chciwość w świecie konsumpcji: wada czy zaleta?, w red. M. Żardecka – Nowak, W. Nowak, „Siedem grzechów głównych. Eseje z filozofii kultury”, wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2014, s. 83 - 93.
 • Mysona Byrska J., My Enemy - The Best Opportunity to Build One's Own Identity. Carl Schmitt Again, tekst w druku.
 • Mysona Byrska J., Nowe wymagania wobec pracownika w kulturze nowego kapitalizmu, w: red. I. Mihalikova, „Fyzika a etika VII. Vesmir – priroda – clovek”, wyd. UKF, Nitra 2013, s. 81 – 88.
 • Mysona Byrska J., O pracy bogatych i biednych w społeczeństwie konsumpcyjnym, tekst w druku.
 • Mysona Byrska J., Wpływ wartości świata konsumpcji na sferę publiczną, w: „Filo-Sofija. Z problemów współczesnej filozofii (I). Tom I idea solidarności”, Vol 15, No 29: (2015/2/I), s. 104 – 114.
 • Ost Dawid, Klęska solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, przeł. H. Jankowska, wyd. Muza SA, Warszawa 2007.
 • Sandel M., Czego nie można kupić z pieniądze, przeł. A. Chromik, T. Sikora, wyd. Kurhaus, Warszawa 2013.
 • Schmitt C., Pojęcie polityczności, w: Tenże, „Teologia polityczna i inne pisma”, przeł. i wstęp M. A. Cichocki, wyd. Znak, Kraków 2000.
 • Sennett R., Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy, przeł. J. Dzierzgowski, wyd. Muza SA, Warszawa 2013.
 • Sennett R., Szacunek w świecie nierówności, przeł. J. Dzierzgowski, wyd. Muza, Warszawa 2012.
 • Tischner J., Myślenie według wartości, wyd. Znak, Kraków 2011. http://www.znak.com.pl/files/pdf/Tischner_Mysleniewedlugwartosci_ISSUU.pdf
 • Wilk E., Cieśla J., Zazdrość, niechęć, wrogość: polskie wady narodowe. Zawiśliśmy w zawiści, w; „Polityka”, nr 8 (2997) z dnia 17.02.2015, s. 20 - 22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2016_17_53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.