PL EN


2016 | 18 |
Article title

Doskonała Sublimacja. Recenzja: E. M. Cioran, Zeszyty 1957 – 1972, przeł. I. Kania, Wyd. ALETHEIA, Warszawa 2016

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
DE
EN
Year
Issue
18
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-10-10
Contributors
References
 • Cioran – w pułapce istnienia, red. S. Piechaczek, Wydawnictwo Sindruk, Opole 2014.
 • Cioran E. M., O niedogodności narodzin, przeł. I. Kania, Wydawnictwo ALETHEIA, War-szawa 2008.
 • Cioran E. M., Zeszyty 1957–1972, przeł. I. Kania, Wydawnictwo ALETHEIA, Warszawa 2016.
 • Eliade M., Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, PWN, Warszawa 1993.
 • Filek J., Filozofia odrzucenia – wokół myśli Emila Ciorana, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 722, s. 61–73.
 • Filek J., Słów kilka o ostatnim z potężnej gromadki Rumunów, „Kwartalnik Filozoficzny” 1997, t. XXV, z. 2, s. 65–79.
 • Jakubik M., Wątki religijne w twórczości Emila Ciorana, NovaeRes, Gdynia 2012.
 • Jaudeau S., Cioran, czyli ostatni człowiek, przeł. A. Charędziak, Instytut Mikołowski, Mikołów 2014.
 • Kania I., Ścieżki nocy, Znak, Kraków 2001.
 • Kozyra G., Filozofia nihilizmu (Nietzsche – Cioran), „Twórczość” 2005, nr 6.
 • Laignel-Lavastine A., Cioran, Eliade, Ionesco. O zapominaniu faszyzmu. Trzech intelektuali-stów rumuńskich w dziejowej zawierusze, przeł. I. Kania, Universitas, Kraków 2010.
 • Mattheus B., Cioran – portret radykalnego sceptyka, KR, Warszawa 2008.
 • Mróz P., Samobójstwo myśli. Uwagi o filozoficznej aforystyce E. Ciorana, „Estetyka i Krytyka” 2005–2006, nr 9/10.
 • Piechaczek S., Biografia intelektualna Emila Ciorana, „Analiza i Egzystencja” 2011, nr 14, s. 101–122.
 • Piechaczek S., Osobowe źródła Cioranowskiego sceptycyzmu i pesymizmu, „Ruch Filozoficzny” 2014, t. LXXI, nr 2, s. 81–105.
 • Sawicki M., Tradycja i historia w myśleniu E. Ciorana, „Sensus Historiae” 2011, vol. III, s. 79–105.
 • Szaj P., Nihilista radykalny. O diagnozach kulturowych Emila Ciorana, „Analiza i Egzystencja” 2015, nr 31, s. 97–116.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2016_18_105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.