PL EN


2016 | 18 |
Article title

Patologia znormalizowana. Narcyz, Midas i Singiel

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka opisuje patologie współczesności, które wiąże z neoliberalnym konsumpcjonizmem i hasłem „zysk ponad wszystko”. Obok konsekwencji społecznych „sukcesizmu” autorka sugeruje preferowanie w nim pewnych cech i postaw takich jak egocentryzm, brak wrażliwości na innego, bezwzględność, cynizm, spryt oraz bezwstyd. Wydają się one być w tego typu liberalnym systemie konieczne dla zdobycia wąsko pojętego komfortu materialnego i psychicznego.
DE
Die Autorin beschreibt Pathologien der Gegenwart, die sie mit einem neoliberalen Konsumismus und dem Schlagwort „Profit über alles“ verbindet. Neben den sozialen Folgen des übertriebenen Strebens nach Erfolg („Erfolgssüchtigkeit“, sukcesizm) suggeriert die Autorin, dass damit bestimmte Charakterzüge und Einstellungen wie Egozentrismus, mangelnde Sensibilität gegenüber dem Anderen, Rücksichtslosigkeit, Zynismus, Gerissenheit oder Schamlosigkeit bevorzugt werden. Sie scheinen in einem solchen liberalen System notwendig zu sein, um einen eng gefassten materiellen und psychischen Komfort zu erreichen.
EN
The author describes the pathologies of modernity, which are associated with consumerism and neoliberal slogan “profit above all”. In addition to the social consequences of “successism” the author suggests preference of the certain characteristics and attitudes such as self-centeredness, lack of sensitivity to another person, toughness, cynicism, cunning and shamelessness. They appear to be in this kind of a liberal system necessary to gain narrowly understood physical and mental health.
Year
Issue
18
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-10-10
Contributors
References
  • Chomsky N., Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład społeczny, tłum. M. Zuber, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
  • „Angora–Peryskop”, nr 40, 4. X.2015.
  • Kopel J., Singiel czyli utopia życia zorganizowanego, [w:] J. Kopel, Zarządzanie – racjonalność a etyczność. Organizacja i jednostka w nieprzewidywalnym otoczeniu globalizującego się świata, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2016_18_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.