PL EN


2016 | 18 |
Article title

Jak można być zdrowym i chorym psychicznie w XXI wieku? Uwagi o psychiatrii i jej filozofii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
 Autor prezentuje drogę dojścia do rozumienia natury zdrowia i choroby w relacji psychiatrii filozofii i semantyki. Opisuje własne doświadczenia pracy w Studenckiej Szkole Higieny Psychicznej (1984–1995) oraz inspiracje twórczością Kazimierza Dąbrowskiego (1902–1980). Uważa, że rozumienie zdrowia i choroby psychicznej wymaga pełnego ich doświadczenia, przeżywania, przemyślenia. I aktywnego wykorzystania skrajnych stanów psychicznych dla własnego rozwoju. W tekście autor formułuje uwagi diagnostyczno-semantyczne, które dotyczą opisu i rozumienia zdrowia i choroby psychicznej na granicy XX i XXI wieku.
DE
Der Verfasser schildert seinen Weg zur Erkenntnis des Wesens von Gesundheit und Krankheit und der Beziehung zwischen Psychiatrie und Philosophie. Er beschreibt seine Erfahrungen in der Studentenschule für Psychische Hygiene (1984-1996) und die Inspiration durch das Schaffen von Kazimierz Dąbrowski. Das ganzheitliche Verständnis der Gesundheit und der psychischen Krankheit erfordert die Berücksichtigung der Selbsterkenntnis und der Rolle der Gefühle und Vorstellungen sowie der Dynamik der Integration von psychischen Prozessen. Zum Schluss verweist der Autor auf diagnostisch-semantische Probleme in der Beschreibung der Gesundheit und psychischer Krankheit.
EN
The author, as a philosopher, presents a way to come to understand the nature of health and disease in relation psychiatry and semantics. He describes his own experience working in the School Student Mental Hygiene (1984-1995) and inspired by the work of Kazimierz Dabrowski (1902-1980). It is believed that the understanding of health and mental illness requires full their experience of living and thoughts. And active use of extreme mental states for their own development. In the text the author formulates a diagnosis of attention-semantic, which relate to the description and understanding of health and mental illness on the border of the century.
Year
Issue
18
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-10-10
Contributors
References
 • Bohm D., Quantum Theory, Prentice-Hall, Inc., Nowy York 1951.
 • Cioran E., Święci i łzy, tłum I. Kania, Wydawnictwo KR, Warszawa 2003.
 • Dąbrowski K., Myśli i aforyzmy egzystencjalne, Gryf Publications, Londyn 1970.
 • Dąbrowski K., Nerwowość dzieci i młodzieży, wyd. 1., Nasza Księgarnia, Warszawa 1935.
 • Dąbrowski K., Nerwowość dzieci i młodzieży, wyd. 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.
 • Dąbrowski K., O dezyntegracji pozytywnej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1964.
 • Dąbrowski K., Personality shaping through positive disintegration, Little Brown, Boston 1967.
 • Dąbrowski K., Psychoneurosis is not an illness, Gryf Publications, Londyn 1972.
 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, wyd. 1 (DSM I), American Psychiatric Association, 1980.
 • Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, wyd. 4 (DSM IV), American Psychiatric Association, 1994.
 • Fodor J. A., Psychosemantics: The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind, MIT Press, Cambridge MA 1987.
 • Fodor J. A., The Language of Thought, Harvard University Press, Cambridge MA 1975.
 • Higiena psychiczna dla studentów medycyny, red. T. Kobierzycki, Wydawnictwo STAKROOS, Warszawa 1993.
 • James W., The Principles of Psychology, in two volumes, Henry Holt and Company, Nowy York 1890.
 • James W., The Principles of Psychology: In two volumes, wyd. 2, Dover Publications, Nowy York 1950.
 • Jaspers K., Philosophie, t. III, Springer, Berlin 1932.
 • Kant I., Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska i P. Sosnowska, IFiS PAN, Warszawa 2005.
 • Kilar E., Kobierzycki T., Maj F., Stres onkologiczny: wskazówki medyczne i psychologiczne, Wydawnictwo STAKROOS, Warszawa 2005.
 • Kobierzycki T., Jaźń i tożsamość, Wydawnictwo Muzaios, Warszawa 2012.
 • Kobierzycki T., Jaźń i twórczość, Wydawnictwo Muzaios, Warszawa 2012.
 • Kobierzycki T., Ku psychoterapii przez rozwój, [w:] Materiały Szkoleniowe Studenckiej
 • Szkoły Higieny Psychicznej, red. T Kobierzycki, z. 3., Wydawnictwo LCSRN, Lublin 1988.
 • Kobierzycki T., Osoba – Dylematy rozwoju. Studium metakliniczne, Wydawnictwo Pomorze, Bydgoszcz 1989.
 • Le Doux J. E., Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2000.
 • Popper K. R., Eccles J. C., Mózg i jaźń, tłum. P. Jaśkowski, Wydawnictwo Protext, Poznań 1999.
 • Semantyka milczenia, red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2002.
 • Trąbka J., Natura objawia swą moc. Współczesna gnoza, Wydawnictwo Dream, Kraków 1993.
 • Wiszniewski M., Charaktery rozumów ludzkich, PWN, Warszawa 1837.
 • Wiszniewski M., O rozumie ludzkim, Nakład i druk S. Orgelbranda, Warszawa 1848.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2016_18_87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.