PL EN


2016 | 19 |
Article title

O użyteczności praw historycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem rozważań jest analiza praktycznego wykorzystania, tworzonych na gruncie filozofii historii, tzw. praw dziejowych. W celu ukazania ich mocnych i słabych stron autor konfrontuje je z prawami formułowanymi na gruncie nauk przyrodniczych. Cel tego zabiegu to stworzenie bilansu, który uwzględni zarówno korzyści płynące z uprawiania historii, jak i jej „naukowe” mankamenty.
DE
Das Thema der vorliegenden Überlegungen ist die Analyse der praktischen Anwendung der auf dem Boden der Geschichtsphilosophie gebildeten sog. historischen Gesetze. Um ihre starken und schwachen Seiten aufzuzeigen, konfrontiert sie der Autor mit den auf dem Boden der Naturwissenschaften formulierten Gesetzen. Das Ziel dieses Verfahrens liegt darin, eine Bilanz zu schaffen, die sowohl den Nutzen des Studiums der Geschichte als auch ihre "wissenschaftlichen" Schwächen berücksichtigt. 
EN
The article analyzes the practical application of history laws as developed within the philosophy of history context. To indicate their strengths and weaknesses, the author confronts the laws with those  devised  on the ground  of natural sciences. The purpose of such an approach is to draw-up a balance sheet taking into account the benefits of practicing history and its “scientific” shortcomings.
Year
Issue
19
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-01-30
Contributors
References
 • Górski K., Prawda w historii, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998.
 • Koneczny F., O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego, Wydawnictwo Nortom, Wrocław 2004.
 • Pomorski J., Historiografia wobec świadomości prospektywnej współczesnych Polaków, [w:] Społeczna funkcja historii a współczesność, red. Z. Mańkowski, J. Pomorski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1985.
 • Popper K. R., Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, tłum. S. Smsterdamski, PWN, Warszawa 1999.
 • Popper K. R., Logika odkrycia naukowego, tłum. U. Niklas, PWN, Warszawa 2002.
 • Popper K. R., Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, tłum. B. Chwedeńczuk, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 • Popper K. R., Nędza historycyzmu, tłum. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa 1999.
 • Popper K. R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, tłum. H. Krahelska, W. Jedlicki, PWN, Warszawa 2010.
 • Ritzer G., Dean P., Globalization. A Basic Text, John Wiley & Sons, Chichester 2015.
 • Schlick M., Zagadnienia etyki, tłum. M. Kawczak, A. Kawczak, PWN, Warszawa 1960.
 • Snyder T., Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, tłum. B. Pietrzyk, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2015.
 • Tellis A. J., Reconstructing political realism. The long march to scientific theory, [w:] Roots of realism, red. B. Frankel, Frank Cass, Londyn-Portland 1996.
 • Topolski J., Wprowadzenie do historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998.
 • Valéry P., Regards sur le monde actuel et autres essais, Gallimard, Paryż 1972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2016_19_25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.