PL EN


2016 | 20 |
Article title

Spór o naturę aktów komunikacji językowej charakterystycznych dla buddyzmu tantrycznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jedną z kwestii od dawna interesujących badaczy tantrycznego buddyzmu jest charakter aktów językowej komunikacji, do których odnoszą się sanskryckie nazwy sandhyā-bhāsa, sandhā-bhāsa, sandhyā-bhāsita itp. W literaturze naukowej zwykle traktowano te akty kompleksowo – jako przypadki użycia języka tajemnego, języka intencjonalnego czy języka półmroku – i uznawano za charakterystyczne dla wadźrajany (nieobecne w pozostałych postaciach buddyzmu). Funkcjonowały przy tym zasadniczo odmienne interpretacje rozpatrywanych aktów komunikacji. W artykule zostały przedstawione i poddane ocenie najważniejsze z tych koncepcji. Oceny dokonano w nawiązaniu do przełomowych ustaleń Michaela M. Broido. Wyniki badań Broida zostały zestawione z konstatacjami Christiana Wedemeyera. Pozwala to spojrzeć na te pierwsze w szerszej perspektywie i uniknąć formułowania wniosków z pominięciem innych ważnych zjawisk językowych występujących w tantrach.
EN
Some modern scholars have been trying to identify the specifity of verbal communication acts which are called sandhyâ-bhâša, sandhâ-bhâša, sandhyâ-bhâšita etc. in Tantric Buddhism scriptures. The acts have been usually considered to be characteristic of Vajrayâna and treated uniformly as instances of distinctive language or of special use of language. Yet the fundamentally different interpretations have been offered. The most important of them are discussed in the paper. They are considered regarding Michael M. Broido’s research results. Broido’s findings are juxtaposed with Christian Wedemeyer’s arguments to avoid precipitate conclusions.
Year
Issue
20
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-05-08
Contributors
References
 • Bhattacharya V., Sandhābhāsā, “The Indian Historical Quarterly”, IV (1928) 1, s. 287-296.
 • Broido M.M., Intention and Suggestion in the Abhidharmakośa: sandhābhāsā Revisited, “Journal of Indian Philosophy” 1985, t. 13, z. 4, s. 327-38.
 • Broido M., Does Tibetan Hermeneutics Throw Any Light on Sandhābhāsa, “The Journal of Tibetan Society” 1982, t. 2, s. 5-39.
 • Broido M., Bshad thabs: Some Tibetan Methods of Explaining the Tantras, [w:] Contributions on Tibetan and Buddhist Religion and Philosophy. Proceedings of the Csoma de Körös Symposium Held at Velm-Vienna, Austria, 13-19 September 1981, red. E. Steinkellner, H. Tauscher, wyd. 2, Motilal Banarsidas Publishers, Delhi 1995, t.2, s.15-45.
 • Broido M.M., Abhiprāya and Implication in Tibetan Linguistics, “Journal of Indian Philosophy” 1984, t. 12, z. 1, s. 1-33.
 • Davidson R.M., Indian Esoteric Buddhism. A Social History of Tantric Movement, Columbia University Press, New York 2002.
 • Elder G.R., Problems Of Language In Buddhist Tantra, [w:] Buddhist Concepts, red. P. Williams, Routledge Taylor and Francis Group, London-New York 2005, t. 6, s. 58-74.
 • Eliade M., Joga. Nieśmiertelność i wolność, wyd. 2, PWN, Warszawa 1997.
 • Snellgrove D.L., The Hevajra Tantra. A Critical Study. Part II. Sanskrit and Tibetan Texts, Oxford University Press, London 1959.
 • Steinkellner E., Remarks On Tantric Hermeneutics, [w:], Proceedings Of The Csoma De Kőrös Memorial Symposium, red. L. Ligeti, Bibliotheca Orientalis Hungarica nr 23, Akadémiai Kiadó, Budapest 1978, s. 445-458.
 • Wayman A., Twighliht Language and a Tantric Song, [w:] tenże, The Buddhist Tantras. Light on Indo-Tibetan Esoterism, Routledge & Kegan Paul, London 1973, s. 128-135.
 • Wedemeyer Ch., Making Sense of Tantric Buddhism. History, Semiology & Transgresssion in the Indian Traditions, Columbia University Press, New York 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2016_20_53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.