PL EN


2017 | 21 |
Article title

Ingardenowska koncepcja jakości metafizycznych zrekonstruowana i uzupełniona. Recenzja: Beata Garlej, Ingardenowskie jakości metafizyczne - między otwartością a ścisłością pojęcia, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst ten jest recenzją książki Beaty Garlej Ingardenowskie jakości metafizyczne - między otwartością a ścisłością pojęcia. Autorka rekonstruuje koncepcję jakości metafizycznych Romana Ingardena w odniesieniu do teorii dzieła literackiego. Jest to jedna z nielicznych w polskim piśmiennictwie prób wykorzystania jakości metafizycznych do praktycznej analizy dzieł literackich. Autorka rozwija też koncepcję Ingardena w ten sposób, że omawiając poszczególne warstwy dzieła literackiego, dowodzi możliwości ujawnienia się określonej jakości metafizycznej we wszystkich czterech warstwach dzieła literackiego.
Year
Issue
21
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-08-29
Contributors
References
  • Burzyńska A., Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
  • Garlej B., Ingardenowskie jakości metafizyczne – między otwartością a ścisłością pojęcia,Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
  • Gołaszewska M., Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, wyd.2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
  • Rosner K., Estetyka filozoficzna a socjologiczne i semiotyczne analizy odbioru sztuki, „Studia Socjologiczne” 1982, nr 1-2.
  • Spiegelberg H., The Phenomenological Movement. A Historical Introduction, vol. 1, Springer-Science+Business Media, Dordrecht 1960.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2017_21_125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.