PL EN


2017 | 21 |
Article title

Paradygmat cywilizacyjny Samuela P. Huntingtona. Droga do zrozumienia współczesnych problemów Zachodu?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy tekst to metodologiczna analiza paradygmatu cywilizacyjnego w ujęciu Samuela Huntingtona. Grunt dla rozważań stanowią badania statystyczne dotyczące sytuacji demograficznej państw utożsamianych z zachodnim kręgiem cywilizacyjnym oraz tych zaliczanych do świata Islamu. Badania, o których mowa, to zarówno te, na które w połowie lat dziewięćdziesiątych powoływał się sam Huntington, jak i te, które opisują współczesne realia. Teza, za której słusznością opowiada się amerykański uczony i dla której aprobatę wyraża autor tekstu mówi, że siłą sprawczą przełomowych wydarzeń historycznych są młode i szybko rosnące populacje.
DE
Der Aufsatz ist eine methodologische Analyse des Zivilisationsparadigmas nach Samuel P. Huntington. Den Boden für die Überlegungen bilden statistische Forschungen, die die demographische Situation der Länder des westlichen Zivilisationskreises sowie der Länder der islamischen Welt betreffen. Es werden sowohl die Forschungen berücksichtigt, auf die Huntington Mitte der 1990er Jahre Bezug genommen hat, als auch jene, die gegenwärtige Lage schildern. Die These, deren Richtigkeit der amerikanische Wissenschaftler erklärt und mit der der Verfasser des Textes übereinstimmt, besagt, dass die wirkende Kraft der epochalen historischen Ereignisse junge und schnell wachsende Bevölkerungen sind.
EN
The article represents a methodological analysis of the civilization paradigm as perceived by  Samuel Huntington. The analysis is based  on  statistical studies of the demographic situation in countries identified with the western civilization and those of the Islamic world. The research dwells  on studies referred to by  Huntington himself in the mid-nineties as well as  on findings dealing with present-day  realities. The   thesis considered right and endorsed  by the American scholar   is that young and fast-growing populations constitute the driving force of breakthrough historic developments.
Year
Issue
21
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-08-29
Contributors
References
 • Armour R., Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji, tłum. I. Nowicka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
 • Bielecki J., Niemcy nie chcą być Francją, „Rzeczpospolita”, nr 168, wydanie
 • z dn. 20 VII 2016.
 • Braudel F., Gramatyka cywilizacji, tłum. H. Igalson-Tygielska, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 • Brzeziński Z., Bezład. Polityka światowa na progu XXI wieku, tłum. K. Murawski, Wydawnictwo Editions Spotkania, Warszawa 1994.
 • Buchanan P. J., Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji, tłum. D. Konik, J. Morka, J. Przybył, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2005.
 • Czarnecki M., Brytyjczycy oburzeni „znakowaniem” azylantów, „Gazeta Wyborcza”, nr 20, wydanie z dn. 26 I 2016.
 • Davies N., Europa – Między Wschodem a Zachodem, tłum. E. Tabakowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 • Hacket C., 5 facts about the Muslim population in Europe, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/ [dostęp: 25.08.2016].
 • Holzer J., Demografia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2006.
 • Jendroszczyk P., Niemcy zaskoczone terrorem, „Rzeczpospolita”, nr 173, wydanie z dn. 26 VII 2016.
 • Koneczny F., O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego, Wydawnictwo Nortom, Wrocław 2004.
 • Kopciuch L., Szkice systematyczne z filozofii dziejów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
 • Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009.
 • Migration trends and patterns of Syrian asylum seekers travelling to the European Union. Assesment report, http://data.unhcr.org/mediterranean/documents.php?page=2&view=grid&Search=%23syrian%23 [dostęp: 25.08.2016].
 • Paris On Edge: Hundreds Flee False Alarm, http://news.sky.com/story/paris-on-edge-hundreds-flee-false-alarm-10339491 [dostęp: 11.08.2016].
 • Pomorski J., Paradygmat „New Economic History”. Studium z teorii rozwoju nauki historycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.
 • Popper K. R., Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, tłum. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa 1999.
 • Popper K. R., Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności, tłum. B. Chwedeńczuk, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 • Potkowski E., Zakony rycerskie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995.
 • Rousseau R., Will China Colonize and Incorporate Siberia?, http://hir.harvard.edu/will-china-colonize-and-incorporate-siberia/
 • [dostęp: 25.08.2016].
 • Simmel G., Zagadnienia filozofii dziejów, tłum. W. M. Kozłowski, Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego, Warszawa 1902.
 • Skoczyński J., Huntington i Koneczny, [w:] Feliks Koneczny dzisiaj, red. J. Skoczyński, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2000.
 • Specjalna aplikacja na Euro 2016. Ostrzeże kibiców przed terrorystami,
 • http://tvn24bis.pl/tech,80/specjalna-aplikacja-na-euro-2016-ostrzeze-kibicow-przed-terrorystami,650794.html [dostęp: 11.08.2016].
 • Stefanicki R., Francja na wojnie z burkini, „Gazeta Wyborcza”, nr 196, wydanie z 23 VIII 2016.
 • Stefanicki R., Turcja bliżej Putina i Asada, „Gazeta Wyborcza”, nr 196, wydanie z dn. 22 VIII 2016.
 • Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650-1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Zdort D., Na plaży z niewiernymi, „Rzeczpospolita”, nr 194, wydanie z dn. 20 VIII 2016.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6 [dostęp: 25.08.2016].
 • http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf [dostęp: 25.08.2016].
 • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ [dostęp: 25.08.2016].
 • https://www.wprost.pl/515592/21-latka-we-Francji-pobita-za-opalanie-sie-w-bikini-W-internecie-zawrzalo [dostęp: 26.08.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2017_21_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.