PL EN


2017 | 21 |
Article title

Lewisa Mumforda krytyka kultury technicznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonuję rekonstrukcji myśli Lewisa Mumforda i jego postrzegania kultury technicznej, zawartych w dziełach Technika a cywilizacja oraz Mit maszyny. Tom 2. Pentagon władzy. Badacze zajmujący się myślą Mumforda dzielą jego krytyczne podejście do kultury technicznej na dwie fazy, która to myślą zawarta jest we wspomnianych pracach. Sądzę jednak, że fazy które są wyodrębniane posiadają tak naprawdę wiele wspólnych momentów, przez co twardy podział proponowany przez Carla Mitchama czy Thomasa Hughesa może budzić pewne wątpliwości. 
DE
Im Aufsatz wird der Gedanke von Lewis Mumford und seine Wahrnehmung der technischen Kultur rekonstruiert, die in den Werken Technik und Zivilisation und Der Mythos der Maschine enthalten sind. Es wird gezeigt, dass die von den Forschern seiner Ideen unterschiedenen Phasen viele gemeinsame Momente aufweisen, die mit der kritischen Auffassung des Einflusses der Technik und der Wissenschaft auf Menschenleben verbunden sind. 
EN
Reviewed are Lewis Mumford's ideas and the  perception of technical culture as  outlined in his Technics and Civilization and The Myth of the Machine. The purpose of this review  is to take note  of the common points in Mumford’s  critical notion evolving over the years  regarding  the impact of technique and science  on man’s  life as  singled out  by scholars  of his works.
Year
Issue
21
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-08-29
Contributors
References
 • Black C., Lewis Mumford: Values over Technique, „Democracy Journal”, 1983, nr 2, s. 125–137.
 • Ellul J., The technological society, Knopf, New York 1964.
 • Hughes T. P., Human-built world. How to think about technology and culture, University of Chicago Press, London 2005.
 • Hughes T. P., Hughes A. C., Lewis Mumford: public intellectual, Oxford University Press, New York 1990.
 • Kiepas A., Nauka - technika - kultura: studium z zakresu filozofii techniki, Uniwersytet Śląski, Katowice 1984.
 • McLuhan M., The Gutenberg galaxy: the making of typographic man, University of Toronto Press, Toronto 2011.
 • Mitcham C., Thinking through technology: the path between engineering and philosophy, Uni-versity of Chicago Press, Chicago, Ill 1999.
 • Encyclopedia of science, technology and ethics T.3, red. Mitcham C., Thomson Gale, Detroit 2005.
 • Mumford L., Technika a cywilizacja: historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, tłum. E. Danecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.
 • Mumford L., Sketches from life: the autobiography of Lewis Mumford : the early years., Beacon Press, Boston 1983.
 • Mumford L., Mit maszyny. T. 2. Pentagon władzy, tłum. M. Szczubiałka, M. Falkowski, Wy-dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Postman N., Technopol: triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawskie Wydaw. Literackie Muza, Warszawa 2004.
 • Strate L., A Media Ecology Review, Centre for the Study of Communication and Culture, Fordham University 2004, vol. 23, nr 2.
 • Szymański K., Transhumanizm, „Kultura i Wartości”, 2015, nr 13, s. 133–152, DOI: http://dx. doi.org/10.17951/kw.2015.13.133.
 • Wojtowicz R., The Lewis Mumford decades studies in architectural history, criticism, and ur-banism: 1922-1962, University Microfilms International, Ann Arbor 1992.
 • https://biznes.newseria.pl/komunikaty/it_i_technologie/elastyczna-praca-sposobem,b119 8799735 [dostęp: 15.04.2017]
 • http://wyborcza.pl/7,75400,20876548,stephen-hawking-ostrzega-sztuczna-inteligencja-moze-byc-najwiekszym.html [dostęp: 23.04.2017]
 • http://natemat.pl/184523,ue-chce-opodatkowac-roboty-zapracuja-na-nasze-ubezpieczenie [dostęp: 23.04.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2017_21_61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.