PL EN


2019 | 27 |
Article title

Psychologiczne decyzje podejmowania pracy poniżej swoich kwalifikacji w kontekście wartości

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przeprowadzonych badań była odpowiedź na pytanie, jakie wartości wpływają na sytuację osoby podejmującej decyzję o podjęciu rekrutacji w grupie osób aplikujących na dane stanowisko poniżej swoich kwalifikacji. W związku z tak postawionym pytaniem przebadano 302 kandydatów w 11 miastach w Polsce (Lublin, Warszawa, Rzeszów, Lipsko, Poznań, Kielce, Sandomierz, Gorzyce, Opole, Łódź, Krosno). Osoby badane były w wieku od 18 do 45 lat. Badane były osoby, które uczestniczyły w procesie rekrutacji. Wypełniły one kwestionariusz, który w pierwszej części zawierał metryczkę, doświadczenie zawodowe z trzech ostatnich miejsc pracy. W dalszej części znajdował się Kwestionariusz Wartości Schwartza PVQ- R2. Artykuł jest pomocnym źródłem wiedzy na temat opisu profilu kandydata aplikującego poniżej swoich kwalifikacji pod kątem jego wartości. Badania mogą być pomocne dla osób zajmujących się rekrutacją i selekcją personelu lub rozwojem zasobów ludzkich.
DE
Das Ziel der durchgeführten Forschungsstudie war die Antwort auf die Frage, welche Werte die Situation der Personen beeinflussen, die sich für die Rekrutierung auf eine niedrig qualifizierte Arbeitsstelle unter ihren Qualifikationen entschieden haben. Im Zusammenhang damit wurden 302 Bewerber in elf Städten in Polen (Lublin, Warszawa, Rzeszow, Lipsko, Poznań, Sandomierz, Gorzyce, Opole, Łódź, Krosno) im Alter von 18 bis 45 Jahren befragt. Die Befragten nahmen an einem Rekrutierungsprozess teil. Sie füllten dabei einen Fragebogen aus, der im ersten Teil demographische Fragen und die Berufserfahrung von den letzten drei Arbeitsstellen enthielt. Im weiteren Teil befand sich Schwartz Value Survey PVQ-R2. Der Artikel ist eine hilfreiche Wissensquelle über die Beschreibung des Profils eines Bewerbers, der sich für eine Arbeitsstelle unter seinen Qualifikationen bewirbt, unter dem Gesichtspunkt seiner Werte. Die Studie kann für Personen hilfreich sein, die für Rekrutierung und Selektion des Personals oder für Personalmanagement zuständig sind.
EN
The study was designed to find out what  values are determining people’s decisions to enter a recruitment process for jobs which they are unqualified for and which are below their skills level. 302 candidates in groups of job seekers aged 18 to 45 years  were surveyed in eleven cities throughout Poland. They filled out a questionnaire stating their personal particulars and giving a description of their work experience acquired in their previous three jobs. Schwartz’s Portrait Value Questionnaire PVQ-R2 was also used for the research purpose. The study results offer solid reference material for those involved in job recruitment and human resources policies.
Year
Issue
27
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-07-30
Contributors
References
 • Adair, John. Podejmowanie decyzji. Warszawa: Studio emKa, 1998.
 • Bäck, Emma, Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Ola Svenson, Torun Lindholm. „Post‐decision consolidation in large group decision‐making". Scandinavian Journal of Psychology 52, nr 4 (2011): 320–328.
 • Biela, Adam. Informacja a decyzja. Warszawa: PWN, 1976.
 • Boxx, Randly, Randall Odom i Mark Dunn. „Organizational Values and Value Congruency and Their Impact on Satisfaction, Commitment, and Cohesion: An Empirical Examination within the Public Sector”. Public Personnel Management 20, nr 2 (1991): 195–205. DOI: https://dx.doi.org/10.1177/009102609102000207
 • Cieciuch, Jan. „Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza". Psychologia Społeczna 8, nr 1 (2013): 22–41.
 • Cieniuch, Jan, Eldad Davidov i Michele Vecchione. „The Cross-National Invariance Proper-ties of a New Scale to Measure 19 Basic Human Values: A Test Across Eight Countries”. Journal of Cross-Cultural Psychology 45, nr 5 (2014): 764–776. DOI: https://dx.doi.org/10.1177/0022022114527348
 • Enz, Cathy. „The role of value congruity in intraorganizational Power”. Administrative Science Quarterly 33, nr 2 (1988): 284–304. DOI: https:dx.doi.org/10.2307/2393060
 • Falkowski, Andrzej i Tadeusz Tyszka. Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.
 • Flynn, Robert. „Effect of unemployment on depressive affect”. W: Depression and the social environment: Research and intervention with neglected populations, red. Philippe Cappeliez, Robert J. Flynn, 185–217. Montreal: McGill-Queen's University Press, 1993.
 • Fraccaroli, Francois. „Stabilité et changement des significations du travail. Une recherche longitudinale sur la transition école-emploi”. Le Travail Humain 57, nr 2 (1994): 145–162.
 • Fryzeł, Barbara. Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK Dom Organizatora, 2004.
 • Gollwitzer, Peter. „Implementation intentions: Strong effects of simple plans”. American Psychologist 54, nr 7 (1999): 493–503. DOI: https:dx.doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.493
 • Hartmann, Nicolai. „O idealnej samoświadomości wartości. Stosunek wartości i powinności. Aktualny stan zagadnienia wartości”. W: Z fenomenologii wartości, red. Włodzimierz Galewicz. Kraków: Wydawnictwo PAT, 1988.
 • Kabaj, Mieczysław. Badanie bezrobocia długotrwałego. Warszawa: IPiSS, 2001.
 • Kasl, Stanislav, Eunice Rodriguez, Kathryn Lasch. „The impact of unemployment on health and well-being”. Adversity, Stress, and Psychopathology, red. Bruce Dohrenwend, 111–131. New York: Oxford University Press, 1998.
 • Kozielecki, Józef. Psychologiczna teoria decyzji. Warszawa: PWN, 1975.
 • Krąpiec, Mieczysław. „Decyzja – bytem moralnym”. Roczniki Filozoficzne 31, nr 2 (1983): 47-65.
 • Krąpiec, Mieczysław. Ludzka wolność i jej granice. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2004.
 • Newell, Allen, Herbert Simon. Human problem solving. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1972.
 • Oleś, Piotr. Wartościowanie a osobowość. Psychologiczne badanie empiryczne. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1989.
 • Popielski, Kazimierz. „Logoteoria i logoterapia w kontekście psychologii współczesnej”. W: Człowiek – pytanie otwarte. Studia z logoterapii i logoterapii, red. Kazimierz Popielski, 27–65. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1987.
 • Reich, Robert. Praca Narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku. Tłum. Lidia Zyblikiewicz. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1996.
 • Reykowski, Jan. Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: PWN, 1979.
 • Scheler, Max. Cierpienie, śmierć i dalsze życie. Tłum. Adam Węgrzecki. Warszawa: PWN, 1994.
 • Schwartz, Shalom. „Aktywizacja osobistych standardów normatywnych a zachowanie pro-społeczne”. Studia Psychologiczne 15 (1976): 5–33.
 • Schwartz, Shalom. „An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values”. Online Readings in Psychology and Culture 2, nr 1 (2012): 3–20.
 • Schwartz, Shalom. „Basic human values: theory measurement and applications”. Revue francaise de sociologie 47, nr 4 (2006): 929–968. DOI: https:dx.doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.493
 • Schwartz, Shalom. „Robustness and fruitfulness of a theory of universals in individual human values”. Valores e trabalho (2005): 56–95.
 • Seligman Clive, Albert Katz. The Dynamics of Value Systems. New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass. Publishers, 1996.
 • Stachowicz-Stanusch, Agata. Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.
 • Svenson, Ola. „Differentiation and consolidation theory of human decision making: A frame of reference for the study of pre- and postdecision process”. Acta Psychologica 80, nr 1-3 (1992): 143–168. DOI: 1https://dx.doi.org/0.1016/0001-6918(92)90044-E
 • Terelak, Jan. Psychologia pracy i bezrobocia. Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej, 1993.
 • Thurow, Lester. Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Tłum. Lech Czyżewski. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.
 • Tomkiewicz Anna, Ewa Popławska. „Postawy wartościujące studentów polskich i amerykańskich”. Roczniki Nauk Społecznych XXV, z. 2 (1997): 45–66.
 • Tyszka, Tadeusz. Decyzje. Perspektywa psychologiczna ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2019_27_213-233
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.