PL EN


2019 | 28 |
Article title

Gdzie kończy się filozofia? Metafora w literaturze i filozofii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest odpowiedzią na polemikę Marcina Kochanowskiego (O związkach literatury i filozofii na przykładzie postaci Iwana Karamazowa z moim tekstem (Granica filozofii. Metafora w filozofii na przykładzie języka Józefa Tischnera,) poświęconym roli metafory w formułowaniu tez filozoficznych oraz w określaniu różnicy między filozofią i literaturą.
DE
Der Text ist eine Antwort auf die Polemik von Marcin Kochanowski (Über die Beziehungen zwischen Literatur und Philosophie am Beispiel der Gestalt von Iwan Karamazow) mit meinem Text (Die Grenze der Philosophie. Metapher in der Philosophie am Beispiel der Sprache von Józef Tischner), der der Rolle der Metapher in der Formulierung philosophischer Thesen und in der Bestimmung des Unterschieds zwischen Philosophie und Literatur gewidmet war.
EN
This is a response to Marcin Kochanowski's polemics (On links between literature and philosophy on the example of Ivan Karamazov) with my paper (The boundary of philosophy. The metaphor in philosophy as exemplified by Józef Tischner’s language) elaborating on the role of the metaphor in formulating philosophical theses and in defining the difference between philosophy and literature.
Year
Issue
28
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-02-14
Contributors
References
  • Arystoteles. „Analityki wtóre”. W: Arystoteles, Dzieła wszystkie, T. I. Tłum. Kazimierz Leśniak, 255–327. Warszawa: PWN, 1990.
  • Arystoteles. „Poetyka”. W: Arystoteles, Dzieła Wszystkie, T. VI. Tłum. Henryk Podbielski, 574–626. Warszawa: PWN, 2001.
  • Gałkowski, Stanisław. „Granica filozofii. Metafora w filozofii na przykładzie języka Józefa Tischnera”. W: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, red. Agnieszka Iskra-Paczkowska, Stanisław Gałkowski, Marek Stanisz, 42–51. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.
  • Lakoff, George, Mark Johnson. Metafory w naszym życiu. Tłum. Tomasz Krzeszowski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2010.
  • Ricoeur, Paul. „Metafora i symbol”. W: Paul Ricoeur, Język, tekst, interpretacja. Wybór pism. Tłum. Piotr Graff, Katarzyna Rosner. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
  • Tischner, Józef. „Myślenie z wnętrza metafory”. W: Józef Tischner, Myślenie według wartości, 462–477. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2019_28_307-319
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.