PL EN


2016 | 14 | 1 |
Article title

Turobińska płyta nagrobna Anny ze Żmigrodu Świdwiny. Przyczynek do dziejów sztuki XVI wieku na Lubelszczyźnie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony niemal nieznanej płycie nagrobnej Anny ze Żmigrody Świdwiny z kościoła w Turobinie, z połowy XVI wieku. Autor analizuje jakość artystyczną i cechy stylowe zabytku. Dzięki zachowanej inskrypcji oraz herbom dokonuje identyfikacji postaci przedsawionej na płycie nagrobnej. Z faktu upamiętnienia śmierci Anny ze Żmigrodu Świdwiny w kościel w Turobinie wyprowadza szereg wątków dotyczących historii miasteczka i procesu budowy murowanego kościoła. Identyfikuje też dawny, wielokrotnie przemalowany krucyfiks jako nieznany dotąd zabytek rzeźby późnogotyckiej z ok. 1530, pierwotnie zdobiący prawdopodobnie belkę tęczową w kościele parafialnym konsekrowanym w 1530 roku.
Year
Volume
14
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-11-04
Contributors
author
References
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t.8, Województwo lubelskie, red. Ryszard Brykowski, Ewa Rowińska, z. 8, Powiat Krasnostawski, inwentaryzacja: Teresa Sulerzyńska, Felicja Uniechowska, Ewa Rowińska, Warszawa 1964.
 • Michał Kurzej, Jan Wolff. Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich, „Modus. Prace z Historii Sztuki”, t. VIII–IX, 2009.
 • Michał Kurzej, Jan Wolf Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich, Kraków 2009.
 • Przemysław Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994.
 • Helena Kozakiewiczowa, Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984.
 • Helena Kozakiewiczowa, Renesansowe nagrobki piętrowe w Polsce, „Biuletyn Historii Sztuki”, 17, nr 1, 1955.
 • Alicja Kurzątkowska, Nagrobki Firlejów z kręgu Padovana, Canavesiego i Santi Gucciego, „BHS”, 27, 1965.
 • Michał Wardzyński, Alabastry ruskie – dzieje eksploatacji i zastosowania w małej architekturze i rzeźbie na Rusi, w Koronie i na Śląsku w XVI wieku, [w:] Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, red. Andrzej Betlej, Katarzyna Brzeziny-Scheuerer, Piotr Oszczanowski, Wrocław 2011.
 • Roman Tokarczyk, Turobin. Dzieje miejscowości, Lublin 2002.
 • Skarby Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2005.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t.11, Dawne województwo bydgoskie, red. Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki, z.18, Włocławek i okolice, opr.: Wanda Puget, Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki, Warszawa 1988.
 • Jan Skuratowicz, Zamek Górków w Szamotułach, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 2005.
 • Wojciech Bochnak, Brązowe płyty nagrobne Seweryna i Zofii Bonerów w Kościele Mariackim w Krakowie, „BHS”, 34, 1972.
 • Tomasz Jurek, Szamotulski Wincenty Świdwa h. Nałęcz (zm.1528), kasztelan gnieźnieński, [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej PSB), t.46/4 (z.191), Warszawa – Kraków 2010, s. 587-588.
 • Marian Wolski, Stadnicki Andrzej h. Drużyna (zm.1551), [w:], PSB, t. 41, Warszawa-Kraków 2002, s. 370-372.
 • Szamotuły – dobra [hasło w:] Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu (Słownik województwa poznańskiego), cz. 4, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-1014, s. 782-807 –(http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=26400&q=Szamotulski&d=0&t=0&s=1), s.798: dostęp 18.maja.2015r.
 • Antoni Sotkiewicz, Patronat, [w:] Encyklopedia Kościelna, wyd. Michał Nowodworski, t. 18, Warszawa 1892, s. 378-380.
 • Tomasz Jurek, Dobrogost Świdwa h. Nałęcz (zm. między 1459 a 1462), kasztelan poznański, starosta generalny Wielkopolski, [w:] PSB, t. 46/4 (z. 191), Warszawa – Kraków 2010 s. 566.
 • Jan Górak, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990, s. 94; R. T.
 • Tomasz Jurek, Szamotulski Jan Świdwa h. Nałęcz (zm. 1449), [w:] PSB, t. 46/4 (z. 191), Warszawa – Kraków 2010, s. 569-570.
 • Tomasz Jurek, Szamotulski Piotr Świdwa h. Nałęcz (zm. 1473), kasztelan poznański, starosta generalny Wielkopolski, [w:] PSB, t. 46/4 (z.191) Warszawa – Kraków 2010, s. 572-576.
 • Tomasz Jurek, Szamotulski Jan (Starszy) Świdwa h. Nałęcz (ok. 1428? – miedzy 1497 a1499), wojewoda kaliski i poznański, [w:] PSB, t.46/4 (z.191) Warszawa – Kraków 2010, s. 570-571.
 • Tomasz Jurek, Szamotulski Andrzej h. Nałęcz (ok.1452-1511) wojewoda poznański, [w:] PSB, t. 46/4 (z.191) Warszawa – Kraków 2010, s. 562-565.
 • Tomasz Jurek, Szamotulski Wincenty Świdwa h. Nałęcz (zm.1528), kasztelan gnieźnieński, [w:] PSB, t. 46/4 (z.191), Warszawa – Kraków 2010, s. 587-588.
 • Włodzimierz Dworzaczek, Łukasz Górka h. Łodzia (1482-1542), wojewoda poznański, potem biskup kujawski [w:] PSB, t. 8, Wrocław-Kraków-Warszawa 1959-1960, s. 409-411.
 • W. Dworzaczek, Górka Andrzej h. Łodzia (ok. 1500–1551), kasztelan poznański, starosta generalny Wielkopolski [w:] PSB, t. 8, Wrocław – Kraków – Warszawa 1959-1960, s. 401-405.
 • Roman Żelewski, Górka Andrzej h. Łodzia (ok. 153-1583), kasztelan międzyrzecki, [w:] PSB, t. 8, Wrocław – Kraków – Warszawa 1959-1960, s. 405-407; Kazimierz Lepszy, Górka Stanisław h. Łodzia (1538-1592), [w:] PSB, t.8, Wrocław – Kraków – Warszawa 1959-1960, s. 416-421.
 • T. Jurek, Szamotulski Andrzej h. Nałęcz (ok.1452-1511) wojewoda poznański, [w:] PSB, t. 46/4 (z.191) Warszawa – Kraków 2010, s. 564.
 • Michał Kurzej, Jan Wolff. Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich, „Modus. Prace z Historii Sztuki”…, s. 38.
 • Michał Kurzej, Jan Wolff. Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich, Kraków 2009, s. 20.
 • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, 48, Województwo zamojskie, Warszawa 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_l_2016_14_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.