PL EN


2017 | 15 | 1 |
Article title

Pieśni ludowe Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Z prac badawczych i materiałów folklorystycznych Instytutu Muzyki UMCS

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiony jest repertuar pieśni ludowych żyjących w tradycji ustnej na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Opracowanie zawiera tabelaryczne zestawianie incipitów pieśni, wyposażonych w odesłania do literatury i komentarze dotyczące wykonawców. Podstawą prezentowanego wywodu są rezultaty badań przeprowadzonych w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Mirosława Grusiewicza – zamieszczone w jego pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem Zenona Kotera – oraz zebrane przez niego materiały fonograficzne, przechowywane obecnie w Instytucie Muzyki UMCS.Folk Songs of the Łęczna-Włodawa Lake District. Illustrated by Research Work and Folkloristic Materials at the UMCS Institute of MusicSUMMARYThe article discusses the repertoire of folk songs continued in oral tradition in the Łęczna-Włodawa Lake District. The survey contains a tabular specifi cation of song incipits with references to literature and comments concerning performers. The presentation is based on the results of research conducted in the nineteen-eighties by Mirosław Grusiewicz (they are contained in his MA thesis written under the supervision of Zenon Koter, PhD ), and on the phonographic materials he collected, now stored at the Maria Curie-Skłodowska University Institute of Music. In terms of its origin, the repertoire of the Łęczna-Włodawa Lake District consists of three groups. The fi rst group is the archaic collection of ritual wedding songs and couplets, the second comprises traditional common folk songs (inter alia class songs, and courtship and military songs) prone to variability and accommodation, and the third is made up of the youngest repertoire in terms of origin, containing occasional songs or those heard on the mass media. 
Year
Volume
15
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
author
References
  • Adamowski J., Lubelskie w Dziełach Wszystkich Oskara Kolberga, „Studia i Materiały Lubelskie” 2015, nr 18.
  • Adamowski J., Śpiewanejki moje… Najwybitniejsi śpiewacy ludowi Lubelszczyzny i ich repertuar, transkrypcje muzyczne A. Michalec, cz. 1, Lublin 2003, cz. 2, Lublin 2015.
  • Grusiewicz M., Muzyka ludowa zachodnich obszarów Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, praca magisterska napisana pod kierunkiem dra Z. Kotera, maszynopis, Instytut Wychowania Artystycznego UMCS (obecnie Instytut Muzyki UMCS), Lublin 1987.
  • Hoduń K., Dajżesz nam Boże szczęśliwy ranek. Scenariusze widowisk obrzędowych z Rozkopaczewa, Lublin 2004.
  • Izdebski K., Grądziel T., Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Warszawa 1981.
  • Koter Z., Wybór cech do muzycznej systematyki polskiej pieśni ludowej, „Literatura Ludowa” 1979, nr 4-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_l_2017_15_1_103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.